Yuriy V. Tokovyy (Токовий Юрій Владиславович)

CURRENT POSITION / ПОСАДА:

EDUCATION, DEGREE / ОСВІТА, ВЧЕНЕ ЗВАННЯ ТА НАУКОВІ СТУПЕНІ:

MEMBERSHIP OF EDITORIAL BOARDS / ЧЛЕНСТВО У РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ:

FIELDS OF RESEARCH / КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

MAJOR PUBLICATIONS (2015-2020), out of 230 total / ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2015-2020 рр. (з 230 публікацій загалом) :