Відділ механіки деформівного твердого тіла

Інститут
НАН України