Ладзоришин Наталія Богданівна

(Ladzoryshyn Natalaja Bohdanivna)

Освіта: Львівський національний університет iмені Івана Франка (спеціальність - математика, 2006 р.)

Посада: математик І категорії, аспірант без відриву від виробництва

В Інституті: з 2006 р.

Область наукових інтересів: алгебра і теорія чисел

Деякі з фахових публікацій

 1. Ладзоришин Н.Б. Цілочислові розв'язки матричних лінійних односторонніх та різносторонніх рівнянь над квадратичними кільцями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 2 – С. 47–54.

Те саме: Ladzoryshyn N.B. Integer solutions of matrix linear unilateral and bilateral equations over quadratic rings // J. Math. Sci. – 2017.223, № 1P.50. – 59, doi:10.1007/s10958-017-3337-0.

 1. Natalija Ladzoryshyn, VasylPetrychkovych. Equivalence of pairs of matrices with relatively prime determinants over quadratic rings of principal ideals // Bul. Acad. Stinte Repub. Mold.  Mat. 2014. № 3 P. 38–48.
 2. Ладзоришин Н.Б. Про еквівалентність пар матриць, визначники яких є степенями простих чисел, над квадратичними евклідовими кільцями // Карп. матем. публ. – 2013. – 5, №1 – С. 63–69.
 3. Зеліско В.Р., Ладзоришин Н.Б., Петричкович В.М. Про еквівалентність матриць над евклідовими квадратичними кільцями // Прикл. проблеми мех. і мат. - 2006. - Вип. 4. - С. 16-21.

Публікації за виступами на конференціях

 1. Ладзоришин Н. Про розв’язність матричних діофантових рівнянь над квадратичними кільцями // Сучасні проблеми механіки і математики: В 3-х т. / під загальною редакцією А.М. Самойленка, Р.М. Кушніра.[Електронний ресурс] – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2018. – Т.3. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018/Volume_3.pdf) – С. 187-189.
 2. Ladzoryshyn N., Petrychkovych V. On solutions of the matrix linear equations AX+YB=C over quadratic rings // Book of abstracts of the X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd, August 20 – 27, 2015, Odessa. – Abstract. – Odessa: TES, 2015. – P. 61.
 3. Ладзоришин Н.Б. Матричні лінійні односторонні рівняння над квадратичними кільцями // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2015”, 26–28 травня, 2015 р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Ladzoryshyn.pdf).
 4. Ладзоришин Н.Б. Цілочисельні розв’язки матричного діофантового рівняння над квадратичними кільцями // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2014”, 28–30 травня, 2014 р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/theses/Ladzoryshyn.pdf).
 5.  Ladzoryshyn N.B. The integral solutions of bilateral linear matrix equations over quadratic rings  //  International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L.A. Kaluzhnin. Book of Abstracts. July 7–12, 2014. Kyiv. – P. 52.
 6. Ладзоришин. Н.  Матричні лінійні різносторонні рівняння над квадратичними  кільцями // Сучасні проблеми механіки і математики: В 3-х т. / під загальною редакцією Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – С. 187-189.
 7. Ladzoryshyn N., Petrychkovych V. Equivalence of pairs of matrices with relatively prime determinants over quadratic principal ideal rings // 9-th International algebraic conference in Ukraine, L'viv, July 8-13, 2013: Book of abstracts. – L'viv, 2013. – P. 109.
 8. Ладзоришин Н.Б. Про еквівалентність деяких пар матриць над квадратичними евклідовими кільцями // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13 – 15 травня, 2010 р., Київ: Матеріали конференції. Т.2.- К. НТУУ, 2010. – 320 с. (с. 166)
 9. Ладзоришин Н.Б. Про еквівалентність пар матриць над квадратичними евклідовими кільцями // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, Львів, 25-27 травня 2009р., С. 176-177.
 10. Volodymyr Zelisko, Natalija Ladzoryshyn, On equivalence and factorization of matrices over quadratic rings, 6th International Algebraic Conference in Ukraine Kamyanets. Podilsky, July 1-7, 2007. - P.231-232.

Телефон службовий: (032) 258 96 22

E-mail: natalja.ladzoryshyn@gmail.com