Ладзоришин Наталія Богданівна

(Ladzoryshyn Natalaja Bohdanivna)

Освіта: Львівський національний університет iмені Івана Франка (спеціальність - математика, 2006 р.)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.01.06-алгебра і теорія чисел, 2019 р.)

Посада: молодший науковий співробітник

В Інституті: з 2006 р.

Область наукових інтересів: алгебра і теорія чисел

Деякі з фахових публікацій

 1. Ladzoryshyn N. B., Petrychkovych V. M., Zelisko H. V. Matrix Diophantine equations over quadratic rings and their solutions // Carpathian Math. Publ. − 2020. −12, №2. – Р. 340–347.
 2. Ладзоришин Н.Б., Петричкович В.М. Стандартна форма матриць над квадратичними кільцями відносно (z,k)-еквівалентності та структура розв’язків матричних двобічних лінійних рівнянь // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2018. – 61, №2. – С. 49–56.
 3. Ладзоришин Н.Б., Петричкович В.М. Матричні лінійні одно- та двобічні рівняння над квадратичними кільцями // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2018. – вип. 85. – С. 32–40.
 4. Ладзоришин Н.Б. Цілочислові розв'язки матричних лінійних односторонніх та різносторонніх рівнянь над квадратичними кільцями // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 2. – С. 47–54.

Те саме: Ladzoryshyn N.B. Integer solutions of matrix linear unilateral and bilateral equations over quadratic rings // J. Math. Sci. – 2017.223, № 1.P. 50–59, doi:10.1007/s10958-017-3337-0.

 1. Natalija Ladzoryshyn, VasylPetrychkovych. Equivalence of pairs of matrices with relatively prime determinants over quadratic rings of principal ideals // Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold.  Mat. 2014. № 3, (76) P. 38–48.
 2. Ладзоришин Н.Б. Про еквівалентність пар матриць, визначники яких є степенями простих чисел, над квадратичними евклідовими кільцями // Карпатські мат. публ. – 2013. – 5, №1 – С. 63–69.
 3. Зеліско В.Р., Ладзоришин Н.Б., Петричкович В.М. Про еквівалентність матриць над евклідовими квадратичними кільцями // Прикл. проблеми мех. і мат. –  2006. –  вип. 4. –  С. 16–21.

Автореферат дисертації:

Ладзоришин Н.Б. Еквівалентність матриць над квадратичними кільцями та матричні рівняння: Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. – Івано-Франківськ, 2019. – 23 с.

Публікації за виступами на конференціях

 1. Ladzoryshyn N., Petrychkovych V. The standard form of matrices over imaginary Euclidean quadratic rings with respect to (z,k)-equivalence // XI International Skorobohatko Mathematical Conference. October 26−30, 2020, Lviv, Ukraine. Abstracts: Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 2020. – 130 p. – Режим доступу до ресурсу: http://www.iapmm.lviv.ua/conf_skorob2020/documents/2020tezy.pdf – P. 59.
 2. Ладзоришин Н. (z,k)-еквівалентність матриць над кільцем цілих гаусових чисел // Conference of young ScientistsPidstryhach reading – 2020”. – L’viv, Ukraine May 26–28, 2020, L’viv. – [Electronic resource]. – Access mode: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2020/abstracts/Ladzoryshyn.pdf).
 3. Ladzoryshyn N., Petrychkovych V. (z,k)-equivalence of matrices over Euclidean quadratic rings and solutions of matrix equation AX+YB=C // Book of abstracts of the XII Inter­na­tio­nal Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 215th anniversary of  V. Bunyakovsky, July 0206, 2019, Vinnytsia. – Abstracts. – Vinnytsia, 2019. – P. 6364.
 4. Ладзоришин Н. Про розв’язки матричного рівняння AX+BY=C над квадратичними евклі­довими кільцями //  Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2019”, 27–29 травня, 2019р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://iapmm.lviv.ua/chyt2019/abstracts/Ladzoryshyn.pdf).
 5. Ладзоришин Н. Про розв’язність матричних діофантових рівнянь над квадратичними кільцями // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки і ма­те­ма­ти­ки»: В 3-х т. / під загальною редакцією А.М. Самойленка, Р.М. Кушніра. [Електронний ресурс] – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2018. – Т.3. – С. 217–218 – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018/Volume_3.pdf).
 6. Ladzoryshyn N., Petrychkovych V. On solutions of the matrix linear equations AX+YB=C over quadratic rings // Book of abstracts of the X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70th anniversary of Yu. A. Drozd, August 20 – 27, 2015, Odessa. – Abstract. – Odessa: TES, 2015. – P. 61.
 7. Ладзоришин Н.Б. Матричні лінійні односторонні рівняння над квадратичними кільцями // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2015”, 26–28 травня, 2015р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Ladzoryshyn.pdf).
 8. Ладзоришин Н.Б. Цілочисельні розв’язки матричного діофантового рівняння над квад­ра­тичними кільцями // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2014”, 28–30 травня, 2014 р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/theses/Ladzoryshyn.pdf).
 9.  Ladzoryshyn N.B. The integral solutions of bilateral linear matrix equations over quadratic rings // International Algebraic Conference dedicated to 100th anniversary of L.A. Kaluzhnin. Book of Abstracts. July 7–12, 2014. Kyiv. – P. 52.
 10. Ладзоришин. Н.  Матричні лінійні різносторонні рівняння над квадратичними  кільцями // Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки і математики», В 3-х т. / під загальною редакцією Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2013. – Т.3. – С. 187– 189.
 11. Ladzoryshyn N., Petrychkovych V. Equivalence of pairs of matrices with relatively prime determinants over quadratic principal ideal rings // 9-th International algebraic conference in Ukraine, L'viv, July 8-13, 2013: Book of abstracts. – L'viv, 2013. – P. 109.
 12. Ладзоришин Н.Б. Про еквівалентність деяких пар матриць над квадратичними евклідовими кільцями // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13 – 15 травня, 2010 р., Київ: Матеріали конференції. Т.2. –  К. НТУУ, 2010. – 320 с. (с. 166)
 13. Ладзоришин Н.Б. Про еквівалентність пар матриць над квадратичними евклідовими кільцями // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, Львів, 25– 27 травня 2009р., С. 176–177.
 14. Volodymyr Zelisko, Natalija Ladzoryshyn, On equivalence and factorization of matrices over quadratic rings, 6th International Algebraic Conference in Ukraine Kamyanets. Podilsky, July 1– 7, 2007. –  P.231–232.

Телефон службовий: (032) 258 96 22

E-mail: natalja.ladzoryshyn@gmail.com