Щедрик Володимир Пантелеймонович

(Shchedryk Volodymyr Pantelejmonovych)

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (спеціальність - математика і фізика, 1980 р.), аспірантура та докторантура ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук (01.01.06-алгебра і теорія чисел) (докторська дисертація "Факторизація та одностороння еквівалентність матриць над комутативними областями елементарних дільників", 2012 р.)

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник (з 2014 р.)

В Інституті: з 1981 р.

Область наукових інтересів: лінійна алгебра; теорія матриць; матричні рівняння

Основні наукові результати:

 

 1. Розроблено теорію факторизації матриць над комутативними областями елементарних дільників.
 2. Побудовано канонічну форму матриці зі стандартним F-скелетом стосовно односторонніх перетворень з повної лінійної групи.
 3. Доведено, що кільце матриць другого порядку над комутативною областю Безу R має стабільний ранг 1,5 тоді і тільки тоді, коли R має аналогічний стабільний ранг.

Монографії

1.     Shchedryk V. Arithmetic of matrices over rings – Kyiv, Akademperiodyka, 2021. − 278 p. − https://doi.org/10.15407/akademperiodika.430.278.

1.     Щедрик В.П. Факторизація матриць над кільцями елементарних дільників. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.C. Підстригача НАН України, 2017, 304 с. pdf. (на російській) pdf.

Деякі з публікацій:

 1. Bovdi V., Shchedryk V. Generating solutions of a linear equation and structure of elements of the Zelisko group II // Quaestiones Mathematicae. – 2022. – 10 pages. – https://doi.org/10.2989/16073606.2022.2112629
 2. Романів А. М, Щедрик В. П. Адекватні властивості дільників матриць // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2021. – 64. – № 4. – С. 25–31.
 3. Bovdi V.A., Shchedryk V.P. Generating solutions of a linear equation and structure of elements of the Zelisko group // Linear Algebra Appl. 2021. Volume 625. − P. 55−67.
 4. Щедрик В.П. Лівий найбільший спільний дільник і ліве найменше спільне кратне всіх розв’язків матричного рівняння BX=A над комутативною областю елементарних дільників // Укр. мат. журн. – 2021. – 73, № 2. – С. 261–267. − https://doi.org/10.37863/umzh.v73i2.6321.
Те саме: Shchedryk V. The left greatest common divisor and the left least common multiple for all solutions of the matrix equation BX = A over a commutative domain of elementary divisors // Ukr. Math. J. − 2021. − 73. − P. 303–310. − https://doi.org/10.1007/s11253-021-01923-0
 1. Shchedryk V. A greatest common divisor and a least common multiple of solutions of a linear matrix equation  https://arxiv.org/pdf/2011.05173.pdf
 2. Bovdi V.A., Shchedryk V.P. Commutative Bezout domains of stable range 1.5 // Linear Algebra and its Applications, 2019, Volume 568, P. 127-134.
 3. Shchedryk V. On great common divisors and least common multiple of matrix equation solutions // XII International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 215th anniversary of V. Bunyakovsky, July 2-6, 2019,Vinnytsia, Ukraine. Abstracts. Vinnytsia:Vasyl’ Stus Donetsk University, 2019. 142 p. – P. 102.
 4. Андрій Романів, Володимир Щедрик. Про стабільний ранг кілець матриць над комутативними кільцями головних ідеалів // Сучасні проблеми механіки та математики, збірник наукових праць у 3-х т. / за заг.ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра / Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – т.3 – [Електронний  ресурс] – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018) c.231.
 5. Щедрик В.П. Кільця Безу стабільного рангу 1,5 і розклад повної лінійної групи в добуток деяких її підгруп // Укр. мат. журн. – 2017. – 69, № 1. – С. 113 – 120.
 6. Щедрик В.П. Значення матриці на системі коренів діагональних елементів матриці та її властивості // Прикладні проблеми механіки і математики – 2015. – Вип. 13. – с. 187–194.
 7. Shchedryk V.P. Decomposition of general linear group and ring’s stable range // Book of abstracts of the X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70-th anniversary of Yu. A. Drozd, August 20 27, 2015, Odessa. – P. 101.
 8. Щедрик В.П. Кільця Безу стабільного рангу 1,5 // Укр. мат. журн. – 2015. – 67, № 6. – С. 849 – 860.
 9. Shchedryk V.  On Bezout rings of stable range 1,5 // Book of abstracts of the International Algebraic Conference dedicated to 100 anniversary of L.A. Kaluzhnin, July 7–12, 2014, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, P.77-78.
 10. Романів А.М., Щедрик В.П.  Найбільший спільний дільник матриць, одна з яких має один відмінний від одиниці інваріантний множник // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, № 3. – С. 425 – 430.
 11. Романів А.М., Щедрик В.П.  Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2013. – 56, № 4. – С. 6774.
 12. Романів А.М., Щедрик В.П. Найбільший спільний лівий дільник та найменше спільне праве кратне матриць другого порядку // Математичний вісник НТШ. – т. 9. – 2012. – С. 269–284.
 13. Щедрик В.П. Комутативні області елементарних дільників та деякі властивості їх елементів // Укр. мат. журн.2012. – 64, №1. – С. 126–139.
 14. Shchedryk V.  On the one-side equivalence  of matrices with given canonical diagonal form // Algebra and Discrete Mathematics. – 2011. – 12, №2.С. 102111.
 15. Щедрик В. П.  О взаимосвязи инвариантных множителей блочно-треугольной матрицы и ее диагональных блоков // Математические заметки. –  2011. –  90,  №4. – С. 599 – 612.
 16. Shchedryk V. Matrices divisors generated by transformable matrices // Int. Alg. Conf. dedicated to A.V. Yakovlev. 2010. – S. Peterburg. – Jun 19-24, 2010. Abstracts. S. Peterburg. – P.153-154.
 17. Щедрик В. П. Про інваріантні множники блочно-трикутних матриць та її діагональних блоків // Доповіді НАН України. – 2010, № 6. – с. 34-36.
 18. Щедрик В.П. Перетворювальні матриці та породжені ними дільники // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. 48, №4. – с. 38–47.
 19. Shchedryk V. Factorization of matrices over elementary divisor domain // Algebra and Discrete Mathematics. – 2009. 2. – P. 7999.
 20. Щедрик В.П. Деякі інваріанти перетворювальних матриць // Математичні студії. – 2008. – 29. – С. 121-126.
 21. Щедрик В.П. Про мультиплікативність канонічної діагональної форми матриць // Прикладні проблеми механіки і математики – 2007. – Вип. 5. – с. – 77–85.
 22. Щедрик В.П. Деякий клас дільників особливих матриць над комутативною областю елементарних дільників // Прикладні проблеми механіки і математики – 2006. – Вип. 4. – с. 22 –27.
 23. Shchedryk V.P. Some determinant properties of primitive matrices over Bezout B-domain // Algebra and Discrete Mathematics. – 2005. – 2. –P. 4657.
 24. Зеліско В.Р., Щедрик В.П. Матриця значень на системі коренів діагональних елементів матриці та її застосування // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, №4. – с. 38–47.
 25. Mel’nyk O.M., Shchedryk V.P. Some properties of minors of invertible matrices // Visnyk Lviv Univer., Ser. Mech.-Mat. – 2003. – 61 – P. 129134
 26. Shchedryk V. On decomposition of complete linear group into product of some its subgroups // Visnyk Lviv. Univ., Ser. Mech.-Math. – 2003. – 61. – P. 184190.
 27. Щедрик В.П. Один клас дільників матриць над комутативною областю елементарних дільників // Математичні студії. – 2002. – 17, №1. – с. 2328.
 28. Щедрик В.П. Неасоційовані матриці зі стандартним Ф-скелетом // Мат. методи і фіз.- мех. поля. – 2002. – 45, №3. – с. 32–44.
 29. Щедрик В.П. Про дільники матриць та інваріанти перетворювальних матриць над комутативними областями елементарних дільників // Вісн. держ. ун-ту «Львівська політехніка». Прикл. математика. – 2000.- № 407. – С. 23–32.
 30. Щедрик В.П. Ф-скелет матриць і його властивості // Мат. методи та фіз.-мех. поля, -2000. - 43, № 2. – С. 45-51.
 31. Щедрик В.П. Про перетворювальні матриці над деяким областями Безу // Мат. методи та фіз.-мех. поля // -2000. 43, № 1. – С. 3644.
 32. Щедрик В.П. Про зведення оборотних матриць деякими перетвореннями до простішого вигляду // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. 1998. - №346. С. 172176.
 33. 10. Щедрик В.П. Структура та властивості дільників матриць над комутативною областю елементарних дільників // Математичні студії. 1998. 10. №2. С. 115120.
 34. Щедрик В. П. Про один клас дільників матриць // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1997. – 40, №3. – с. 1218.
 35. Щедрик В. П. Про перетворювальні матриці // Доповіді НАН України. – 1997,     №10. – с.5860.
 36. Щедрик В. П. Зведення одностовпцевої матриці перетвореннями із деякої матричної групи до простішого вигляду // Збірник “Алгебра і топологія”. – 1996. – с.139–148.
 37. Щедрик В. П. Знаходження дільників з одним інваріантним множником для матриць над комутативною областю головних ідеалів // Доповіді АН України. – 1991, №12. – с. 1214.
 38. Щедрик В. П. Про факторизацію матричних многочленів // ДАН УРСР. – 1989, №10. – с. 4143.
 39. Казимирський П. С., Щедрик В. П. О решениях матричных многочленных односторонних уравнений // Доклади АН СССР. – 1989. – 304, №2. – с. 271274.
 40. Щедрик В. П. Решение многочленного матричного уравнение // ДАН УССР. – 1987, №8, сер. А. – с.19–21.
 41. Щедрик В.П. Критерий выделения действительного множителя из матричного многочлена // Укр. мат. журнал.1987. –  39, №3. ­- с. 370–373.
 42. Щедрик В. П. К выделению действительного линейного множителя из матричного многочлена // Мат. методы и физ.-мех. поля. вып. 24 – 1986. – с.7 10.

Телефон службовий: (032) 258 96 24

E-mail: shchedrykv@ukr.net