Щедрик Володимир Пантелеймонович

(Shchedryk Volodymyr Pantelejmonovych)

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут (спеціальність - математика і фізика, 1980 р.), аспірантура та докторантура ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук (01.01.06-алгебра і теорія чисел) (докторська дисертація "Факторизація та одностороння еквівалентність матриць над комутативними областями елементарних дільників", 2012 р.)

Вчене звання: старший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник (з 2014 р.)

В Інституті: з 1981 р.

Область наукових інтересів: лінійна алгебра; теорія матриць; матричні рівняння

Основні наукові результати:

 

  1. Розроблено теорію факторизації матриць над комутативними областями елементарних дільників.
  2. Побудовано канонічну форму матриці зі стандартним F-скелетом стосовно односторонніх перетворень з повної лінійної групи.
  3. Доведено, що кільце матриць другого порядку над комутативною областю Безу R має стабільний ранг 1,5 тоді і тільки тоді, коли R має аналогічний стабільний ранг.

Монографії

  1. Shchedryk V. Arithmetic of matrices over rings – Kyiv, Akademperiodyka, 2021, 278 p. ISBN 978-966-360-430-5, https://doi.org/10.15407/akademperiodika.430.278 pdf
  2. Щедрик В.П. Факторизація матриць над кільцями елементарних дільників. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2017, 304 с. pdf (на російській) pdf.

Деякі з публікацій:

1.     Shchedryk V. A greatest common divisor and a least common multiple of solutions of a linear matrix equation  https://arxiv.org/pdf/2011.05173.pdf

2.     Bovdi V.A., Shchedryk V.P. Commutative Bezout domains of stable range 1.5 // Linear Algebra and its Applications, 2019, Volume 568, P. 127-134.

3.     Shchedryk V. On great common divisors and least common multiple of matrix equation solutions // XII International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 215th anniversary of V. Bunyakovsky, July 2-6, 2019,Vinnytsia, Ukraine. Abstracts. Vinnytsia:VasylStus Donetsk University, 2019. 142 p. – P. 102.

4.     Андрій Романів, Володимир Щедрик. Про стабільний ранг кілець матриць над комутативними кільцями головних ідеалів // Сучасні проблеми механіки та математики, збірник наукових праць у 3-х т. / за заг.ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра / Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – т.3 – [Електронний  ресурс] – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018) c.231.

5.     Щедрик В.П. Кільця Безу стабільного рангу 1,5 і розклад повної лінійної групи в добуток деяких її підгруп // Укр. мат. журн. – 2017. – 69, № 1. – С. 113 – 120.

6.     Щедрик В.П. Значення матриці на системі коренів діагональних елементів матриці та її властивості // Прикладні проблеми механіки і математики – 2015. – Вип. 13. – с. 187194.

7.     Shchedryk V.P. Decomposition of general linear group and ring’s stable range // Book of abstracts of the X International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 70-th anniversary of Yu. A. Drozd, August 20 27, 2015, Odessa. P. 101.

8.     Щедрик В.П. Кільця Безу стабільного рангу 1,5 // Укр. мат. журн. – 2015. – 67, № 6. – С. 849 – 860.

9.     Shchedryk V.  On Bezout rings of stable range 1,5 // Book of abstracts of the International Algebraic Conference dedicated to 100 anniversary of L.A. Kaluzhnin, July 712, 2014, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, P.77-78.

10.  Романів А.М., Щедрик В.П.  Найбільший спільний дільник матриць, одна з яких має один відмінний від одиниці інваріантний множник // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, № 3. – С. 425 – 430.

11.  Романів А.М., Щедрик В.П.  Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2013. – 56, № 4. – С. 6774.

12.  Романів А.М., Щедрик В.П. Найбільший спільний лівий дільник та найменше спільне праве кратне матриць другого порядку // Математичний вісник НТШ. – т. 9. – 2012. – С. 269284.

13.  Щедрик В.П. Комутативні області елементарних дільників та деякі властивості їх елементів // Укр. мат. журн.2012. – 64, №1. – С. 126–139.

14.  Shchedryk V.  On the one-side equivalence  of matrices with given canonical diagonal form // Algebra and Discrete Mathematics. – 2011. – 12, №2.С. 102111.

15.  Щедрик В. П.  О взаимосвязи инвариантных множителей блочно-треугольной матрицы и ее диагональных блоков // Математические заметки. –  2011. –  90,  №4. – С. 599 – 612.

16.  Shchedryk V. Matrices divisors generated by transformable matrices // Int. Alg. Conf. dedicated to A.V. Yakovlev. 2010. – S. Peterburg. Jun 19-24, 2010. Abstracts. S. Peterburg. P.153-154.

17.  Щедрик В. П. Про інваріантні множники блочно-трикутних матриць та її діагональних блоків // Доповіді НАН України. – 2010, № 6. – с. 34-36.

18.  Щедрик В.П. Перетворювальні матриці та породжені ними дільники // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. 48, №4. – с. 3847.

19.  Shchedryk V. Factorization of matrices over elementary divisor domain // Algebra and Discrete Mathematics. – 2009. 2. – P. 7999.

20.  Щедрик В.П. Деякі інваріанти перетворювальних матриць // Математичні студії. – 2008. – 29. – С. 121-126.

21.  Щедрик В.П. Про мультиплікативність канонічної діагональної форми матриць // Прикладні проблеми механіки і математики – 2007. – Вип. 5. – с. – 7785.

22.  Щедрик В.П. Деякий клас дільників особливих матриць над комутативною областю елементарних дільників // Прикладні проблеми механіки і математики – 2006. – Вип. 4. – с. 22 –27.

23.  Shchedryk V.P. Some determinant properties of primitive matrices over Bezout B-domain // Algebra and Discrete Mathematics. – 2005. – 2. –P. 4657.

24.  Зеліско В.Р., Щедрик В.П. Матриця значень на системі коренів діагональних елементів матриці та її застосування // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, №4. – с. 3847.

25.  Mel’nyk O.M., Shchedryk V.P. Some properties of minors of invertible matrices // Visnyk Lviv Univer., Ser. Mech.-Mat. – 2003. – 61 – P. 129134

26.  Shchedryk V. On decomposition of complete linear group into product of some its subgroups // Visnyk Lviv. Univ., Ser. Mech.-Math. – 2003. – 61. – P. 184190.

27.  Щедрик В.П. Один клас дільників матриць над комутативною областю елементарних дільників // Математичні студії. – 2002. – 17, №1. – с. 2328.

28.  Щедрик В.П. Неасоційовані матриці зі стандартним Ф-скелетом // Мат. методи і фіз.- мех. поля. – 2002. – 45, №3. – с. 3244.

29.  Щедрик В.П. Про дільники матриць та інваріанти перетворювальних матриць над комутативними областями елементарних дільників // Вісн. держ. ун-ту «Львівська політехніка». Прикл. математика. 2000.- № 407. С. 2332.

30.  Щедрик В.П. Ф-скелет матриць і його властивості // Мат. методи та фіз.-мех. поля, -2000. - 43, № 2. – С. 45-51.

31.  Щедрик В.П. Про перетворювальні матриці над деяким областями Безу // Мат. методи та фіз.-мех. поля // -2000. 43, № 1. – С. 3644.

32.  Щедрик В.П. Про зведення оборотних матриць деякими перетвореннями до простішого вигляду // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. 1998. - №346. С. 172176.

33.  10. Щедрик В.П. Структура та властивості дільників матриць над комутативною областю елементарних дільників // Математичні студії. 1998. 10. №2. С. 115120.

34.  Щедрик В. П. Про один клас дільників матриць // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 1997. – 40, №3. – с. 1218.

35.  Щедрик В. П. Про перетворювальні матриці // Доповіді НАН України. – 1997,     №10. – с.5860.

36.  Щедрик В. П. Зведення одностовпцевої матриці перетвореннями із деякої матричної групи до простішого вигляду // Збірник “Алгебра і топологія”. – 1996. – с.139148.

37.  Щедрик В. П. Знаходження дільників з одним інваріантним множником для матриць над комутативною областю головних ідеалів // Доповіді АН України. – 1991, №12. – с. 1214.

38.  Щедрик В. П. Про факторизацію матричних многочленів // ДАН УРСР. – 1989, №10. – с. 4143.

39.  Казимирський П. С., Щедрик В. П. О решениях матричных многочленных односторонних уравнений // Доклади АН СССР. – 1989. – 304, №2. – с. 271274.

40.  Щедрик В. П. Решение многочленного матричного уравнение // ДАН УССР. – 1987, №8, сер. А. – с.19–21.

41.  Щедрик В.П. Критерий выделения действительного множителя из матричного многочлена // Укр. мат. журнал.1987.  39, №3. ­- с. 370–373.

42.  Щедрик В. П. К выделению действительного линейного множителя из матричного многочлена // Мат. методы и физ.-мех. поля. вып. 24 – 1986. – с.7 10.

Телефон службовий: (032) 258 96 24

E-mail: shchedrykv@ukr.net