Марчук Михайло Володимирович

Рiк народження: 1956

Освіта: Львівський державний університет iмені Івана Франка (спеціальність – прикладна математика, 1979 р.)

Наукове звання: професор (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, 2009)

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук (01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла, 2007)

Місце праці: відділ моделювання композитних структур і складних систем ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України

Посада за основним місцем праці: завідувач відділу

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Лауреат премії НАН України імені М.В. Остроградського за 2017 рік.

Член Наукового товариства імені Шевченка й Українського товариства з механіки руйнування матеріалів.

За плідну наукову і науково-педагогічну роботу та значні особисті здобутки у професійній діяльності, вагомий внесок у розвиток наукових досліджень нагороджений Почесною грамотою Західного наукового центру НАН України і МОН України (2008 р.), відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2013 р.).

Керівник низки відомчих науково-дослідних тем та 2-х завдань згідно з «Генеральною угодою про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» в галузі створення ракетно-космічної техніки».

Область наукових інтересів:

Наукові досягнення: отримані результати досліджень викладені у понад 250 наукових публікаціях, серед яких п'ять монографій та три авторські свідоцтва

Вибрані публікації:

Монографії

 1. Марчук М. В., Хом'як М. М. Змішана схема методу скінченних елементів для розрахунку шаруватих композитних оболонок і пластин. - Львів: Національна академія наук України. ІППММ ім. Я. С. Підстригача, 2003. - 216 c.
 2. Шмойлов В. И., Марчук М. В., Тучапский Р. И. Непрерывные дроби и некоторые их применения. - Львов: Меркатор, 2003. - 784 с.
 3. Шмойлов В. И., Марчук М. В., Тучапский Р. И. Суммирование непрерывных дробей по Никипорцу. - Львов: Меркатор, 2004. - 513 с.
 4. Богдан Любомирович Пелех / За ред. М. В. Марчука // Національна академія наук України. - Львів: Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2005. - 47 с.
 5. Инженерные методы расчетов химических источников тока на действие механических нагрузок / Лавров В. Ю., Марков Я. Г., Русин А. И., Туманов Ю. А., Марчук М. В. - С.-Пб.: Энергоатомиздат, Санкт-Петербургское отд-ние, 1992. - 215 с.

Статті

 1. Mykhaylo Marchuk, Roman Tuchapskyy, Dmytro Nespliak. Numerical use of {m, n}-approximation method thermoelastic anisotropic thin shell theory equations represented in a special form // Computers & Mathematics with Applications. – 2019. – Vol. 77, Issue 10. – P. 2740 – 2763.
 2. Марчук М.В., Горячко Т.В., Пакош В.С., Лесик О.Ф. Вплив параметрів гофрування на основну власну частоту лінійних коливань видовжених циліндричних панелей // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2019. – Вип.17. – С. 139–146.
 3. Marchuk M.V., Goriachko T.V., Pakosh V.S., Lesyk O.F. Geometrically Nonlinear Transversal Vibrations of Corrugated Cylindrical Shells // Science and Education a New Dimension, Natural and Technical Sciences. – 2018. – VI(22), Issue 186. – P. 61–63.
 4. Марчук М.В., Харченко В.М., Хом’як М.М. Математична модель визначення ефективних фізико-механічних характеристик перехресно армованого композитного шару // Прикл. проблеми механіки і математики. 2018. Вип. 16. С. 64–73.
 5. Горячко Т. В., Пакош В. С., Лесик О. Ф. Збіжність скінченно-елементного алгоритму визначення мінімальної власної частоти пластини-смуги за використання деяких моделей деформування // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2018. – Вип. 16. – С. 154–157.
 6. Марчук М. В., Тучапский Р. И. Динамика упругих геометрически нелинейных нетонких анизотропных оболочек переменной толщины // Прикладная механика. – 2017. – № 6. – С. 57–70.
 7. Марчук М. В., Тучапський Р. І. Аналіз ідентичних за формою рівнянь деяких варіантів теорії пластинок у полярних координатах // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – 60, № 4. – С. 162–177.
 8. Марчук М. В., Горячко Т. В., Пакош В. С., Лесик О. Ф. Вплив податливості до трансверсального стиснення на деформативність і напружений стан шарнірно закріпленої по видовжених торцях пластини-смуги // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2017. – Вип. 15. – С. 180–184.
 9. Marchuk M., Goriachko T., Pakosh V. Natural Frequencies of Layered Elongated Cylindrical Panels for Geometrically Nonlinear Deformation at Discrete Consideration of Components // Vibrations in Physical Systems. – 2016. – Vol. 27. – P. 255–264.
 10. Харченко В. М., Марчук М. В., Пакош В. С. Варіант уточненої теорії мінімального порядку податливих до зсуву та стиснення пластин // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2016, Вип.14. – С. 107–112.
 11. Марчук М. В., Пакош В. С., Харченко В. М. Термопружний стан рівномірно нагрітої шарнірно закріпленої на торцях нижньої лицевої площини композитної пластини-смуги // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2015, Вип.13. – С. 181–185.
 12. Марчук М. В., Тучапский Р. И., Пакош В. С. Исследование деформирования гибких длинных пологих некруговых цилиндрических панелей с защемленными продольными краями на основе уточненной теории // Механика машин, механизмов и материалов. – 2015. – № 4 (33). – С. 59 – 69.
 13. Marchuk M. Geometrically Nonlinear Free Transversal Vibrations of Thin-Walled Elongated Panels with Arbitrary Generatrix / M. Marchuk, T. Goriachko, V. Pakosh // Vibrations in Physical Systems. – 2014. – Vol. XXVI. – P. 153–160.
 14. Marchuk M. V. Natural frequencies of layered composite plates-strips with components compliant to transverse shear and compression / M. V. Marchuk, V. S. Pakosh, V. M. Kharchenko // J. Math. Sci. – 2014. – 203, No. 2. – P. 185–192.
 15. Lesyk O., Marchuk M., Pakosh V. Free Vibrations of Layer Composite Plates Pliable to Transversal Shear and Compression // Vibrations in Physical Systems. – 2012. – Vol. XXV. – P. 253–260.
 16. Лесик О., Марчук М., Пакош В. Вплив трансверсального стиснення на спектр власних поздовжніх частот пластин-смуг // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2012, Вип.10, С. 43–50.
 17. Марчук М. В., Пакош В. С., Лесик О. Ф. Вплив інерції нормального елемента на основну власну частоту податливої до трансверсального зсуву квадратної пластини // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2011. – Вип. 9. – С. 135–140.
 18. Марчук М. В., Пакош В. С., Лесик О. Ф. Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складовими // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2010. – Вип. 8. – С. 94–98.
 19. Лесик О.Ф., Марчук М.В., Пакош В.С. Вільні коливання тонких композитних видовжених циліндричних панелей // Машинознавство. - 2009. - № 3 (141). - С. 37-39.
 20. Марчук М.В., Пакош В.С. Амплітудно-частотні залежності за нелінійних коливань податливих трансверсальним зсуву та стисненню композитних пластин // Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки. - 2008. - № 1. - С. 132-136.
 21. Марчук М. В., Пакош В. С., Лесик О. Ф. Уточнені рівняння геометрично нелінійного деформування податливих до трансверсальних зсуву та стиснення композитних пластин // Прикл. проблеми механіки і математики. - 2007. - Вип. 5. - С. 134-143.
 22. Кушнір Р. М., Марчук М. В., Осадчук В. А. Нелінійні задачі статики і динаміки податливих трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення пластин і оболонок // Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — С.238-240.
 23. Marchuk M., Pakosh V., Lesyk O., Hurayewska I. Influence of Pliability to Transversal Deformations of Shear and Compression on Correlation Frequency from Amplitude for Nonlinear Oscillations of Composite Plates // Vibrations in Physical Systems. - 2006. - Vol. XXII. - P. 251-256.
 24. Litvishko T., Marchuk М., Salyak B., Pakosh V. Phase Methods for Definitions of Dissipative Properties of Composite Materials // Технологические системы. - 2005. - 30, № 4. - C. 46-49.
 25. Марчук М. В. Нелінійне деформування і коливання податливих трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення пластин і оболонок // Машинознавство. - 2005. - № 10. - С. 9-14.
 26. Когут І. С., Марчук М. В., Якімов Ф. П. Дослідження міцності адгезійних з’єднань трубопроводу // Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. — Львів: Каменяр, 2005. — Вип. 6. — С. 690-693.
 27. Marchuk М., Khomyak M., Pakosh V., Tuchapskyj R. Hibrid Sheme of Finite ElementMethod in the Problems of Calculation of Layered Shells and Plates with Regardfor Possibility of Weakening or Breaking the Interlayer Contacts // Proc. ofthe Fourteenth U.S. National Congress of Theoretical and Applied Mechanics(USNCTAM 14), June 23—, 2002, Blacksburg, Virginia. USA. — http://www.esm.vt.edu/usncam14.
 28. Marchuk М., Pakosh V., Maksymuk O. Nonlinear Oscillations Pliable to ShearTransversal Deformations and Compression of Composite Plates // Vibrations in Physical Systems: Abstract and Invited Lecture. — Poznan, 2002. — P. 71.
 29. Марчук М. В., Пакош В. С., Тучапський Р. І., Хом'як М. М. Нелінійні коливання податливих трансверсальним деформаціям зсуву та стиснення композитних пластин // Машинознавство. - 2001. - № 11. - С. 19-22.
 30. Pakosh V., Marchuk М. Approximate solution of dynamicproblems for rectangular composite plates // Еngineering Transactions. 1997. — 45, No. 3-4. — Р. 463-470.
 31. Marchuk М. V. Generalized nonlinear theory of shells and plates applicable forcontact load problems // Сучасні проблеми механіки і математики (до. 70-річчя від дня народж. акад. Я. С. Підстригача). — Львів, 1998. — С. 163.

Авторські свідоцтва:

 1. А. с. СССР №942998. М. Кл. В29 Д15/00. Способ изготовления зубчатих колес из композиционных материалов / Пелех Б. Л., Марчук М. В., Конюк Е. А. и др. // Бюл. 16 марта 1980 г.
 2. А.с. 1419651 СССР, МКИ A01M 7/00. Штанга опрыскивателя / Б. Л. Пелех, М. В. Марчук, И. С. Когут, М. И. Незбрицкий, С. Д. Шеруда, С. А. Мачуга и О. П. Тушницкий. Опубл. 1988. Бюл. №32. . – С.28.
 3. А.с. 1689710 СССР, МКИ F16L 9/12. Стержневой элемент / И. С. Когут и М. В. Марчук. Опубл. 1991. Бюл. №41. – С.135.

Телефон службовий: (032) 2635370

Факс: (032) 2648563

E-mail: marchuk@iapmm.lviv.ua