Яджак Михайло Степанович

Рiк народження - 1963

Назва закладу, який закiнчив - Львівський державний університет iмені Iвана Франка, 1985

Спецiальнiсть - математика

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Докторська дисертація: Високопаралельні алгоритми та засоби для розв’язання задач масових арифметичних і логічних обчислень, 2009

Кандидатська дисертація: Розробка і аналіз паралельних та систолічних алгоритмів для розв’язання задач переносу зарядів в напівпровідниках, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи в наукових дослідженнях, 1995

Посада - завідувач лабораторією

Вчене звання - старший науковий співробітник, 2001

Область інтересів:

Профіль і публікації на Google Academy