Загороднюк Андрій Васильович

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка (спеціальність - математика, 1993 р.), аспірантура Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (1996 р.)

Науковий ступінь: доктор фiз.-мат. наук (01.01.01- математичний аналіз, 2006 р.)

Вчене звання: професор

Посада : завідувач лабораторією "Нелінійного функціонального аналізу", с.н.с.

Область наукових інтересів:

Наукові публiкацiї:

 1. А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський. Групи ізометрії просторів типу Харді аналітичних функцій на одиничній кулі простору Lp // Мат. Методи і фіз. мех. поля . – 1998. – Том 41, № 4 . – С. 32-39.
 2. А.В. Загороднюк. Існування лінійного многовиду у ядрі комплексного поліноміального функціоналу на нескінченновимірних просторах // Математичні студії. – 1997. – Том 8, № 1. – С. 115-118.
 3. А.В. Загороднюк, О.В. Лопушанський. Класи функцій H2 на одиничній кулі гільбертового простору // Доповіді Національної академії наук України. – 2001. – № 5. – С. 13-19.
 4. А.В. Загороднюк. Теорема Гільберта про нулі поліноміальних ідеалів на комплексному нескінченновимірному просторі // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 1997. – Том 40, № 1. – С. 13--20.
 5. А.В. Загороднюк. Групи симетрії множини нулів поліномів на банахових просторах // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 1998. – Том 41, №3. – С. 20-23.
 6. А.В. Загороднюк, А.М. Плічко. Умови неперервності поліноміальних операторів на топологічних групах // Сучасні проблеми математики. Київ: Інститут математики НАН України (1998), C. 218-219.
 7. А.В. Загороднюк. Умови лінійності поліноміальної топології на банаховому просторі // Мат. методи і фіз. мех. поля . – 1999. - Том 42, №4. – С. 35--37.
 8. А.В. Загороднюк. Теорема про обернене відображення для поліноміальних операторів на гільбертових просторах // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 1999. – Том 42, № 3. – С. 24--27.
 9. А.В. Загороднюк. Властивості поліномів на гільбертовому просторі. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – Том 441. С. 139--143.
 10. А.В. Загороднюк. Про додатні поліноми на дійсних гільбертових просторах. // Вісник Львівського Національного університету. – 2000. - Том 56. – С. 91-93.
 11. А.В. Загороднюк, Про максимальні ідеали алгебри цілих функцій на банаховому просторі // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 2000. – Том 43, №3 16-23.
 12. А.В. Загороднюк. Нескінченновимірна голоморфність і диферен-ціальні форми на банахових просторах // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 2002. – Том 45, №1. – С. 31-34.
 13. Загороднюк А.В., Митрофанов М.А. Аналітичні функції на одиничному диску гільбертового простору // Вісник Львів. ун-ту, серія мех.-мат. – 2004. Вип. 63. -- С. 80--87.
 14. А.В. Загороднюк, З.Г. Новосад, Гіперциклічні оператори композиції на просторах аналітичних функцій. // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2006, Том 49, №2.
 15. А.В. Загороднюк, І.В. Чернега, Cиметрії просторів аналітичних функцій на банахових просторах // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 2004, Том 47 № 2 – С. 30--35.
 16. I.V. Chernega, A.V. Zagorodnyuk, Application of generalized Rademacher functions to investigation of algebras of symmetric analytic functions on Lp[0,1] // Matematychni Studii. – 2004, Vol. 21 N1 – P. 64-71.
 17. Novosad Z.H., Zagorodnyuk A.V. A hypercyclic composition operator on a Hilbert space of entire functions. // 2005 – Mat. Studii, Vol.23, No.1.
 18. R. Alencar, R. Aron, P. Galindo, and A. Zagorodnyuk. Algebras of symmetric holomorphic functions on lp // Bull. Lond. Math. Soc. – 2003. – Vol. 35. – P. 55-64.
 19. R.M. Aron, R. Gonzalo, and A. Zagorodnyuk. Zeros of real polynomials // Linear and Multilinear Algebra. – 2000. – Vol. 48. – P. 107-115.
 20. T. Banakh, A. Plichko and A. Zagorodnyuk. Zeros of continuous quadratic functionals on non-separable Banach spaces // Colloq. Math. – 2004. – Vol. 100 (1). – P. 141-147.
 21. O. Lopushansky and A. Zagorodnyuk. Hilbert spaces of analytic functions of infinitely many variables // Annales Polonici Mathematici. – 2003. – Vol. 81 (2). – P. 111-122.
 22. O. Lopushansky and A. Zagorodnyuk. Function Hilbert space of infinitely many variables // Functional Analysis and Topology. – 2004. – Vol. 10 (2). – P. 13-20.
 23. O.V. Lopushansky and A.V. Zagorodnyuk. New subspaces of polynomials and analytic functions on Banach spaces // Мат. методи і фіз. мех. поля. – 2002. – Том 45, №4. – С. 138-142.
 24. O.V. Lopushansky and A.V. Zagorodnyuk, Spaces of polynomials on Banach spaces // Український математичний конгрес, 21 – 27 серпня 2001, Функціональний аналіз. Праці, 156-160.
 25. A. Plichko and A. Zagorodnyuk. On automatic continuity and three problems of ``The Scottish Book'' concerning the boundedness of polynomials functionals // J. Math. Anal. Appl. – 1998. – Vol. 220. – P. 477-494.
 26. A. Plichko. and A. Zagorodnyuk. Isotropic mappings and automatic сontinuity of polynomial, analytic and convex operators // General Topology in Banach Spaces – Nova Sci. Publ., Huntington, New York (2001), 1-13.
 27. A. Zagorodnyuk. On two statements of "The Scottish Book" concerning the ring of bounded polynomial functionals on Banach spaces // Ukrain. Math. J. – 1996 – Vol. 48, N 10, P. 1507-1516.
 28. A. Zagorodnyuk. Automatic continuity of multiplicative polynomial operators on the Banach agebras // Matematichni Studii. – 1999. – Vol. 12 (2). – P. 205-207.
 29. A. Zagorodnyuk. Multiplicative polynomial operators on topological algebras // Contemporary Mathematics. – 1999. – Vol. 232. – P. 357-361.
 30. A. Zagorodnyuk. On polynomial orthogonality on Banach spaces, // Matematichni Studii. – 2000. – Vol. 14. – P. 189-192.
 31. A. Zagorodnyuk, The zero-subspaces of symmetric polynomials. // Нелинейные граничные задачи. – 2001. – Том 11. – С. 224-229.
 32. A. Zagorodnyuk, Ideal of algebras of analytic functions on Banach spaces // Matematychni Studii. – 2002. – Vol. 17 (1). – P. 102-104.
 33. A. Zagorodnyuk. Spectra of Algebras of Entire Functions on Banach Spaces // Proc. Amer. Math. Soc. – 2006. – Vol. 134. – P. 2559--2569.
 34. O.V. Lopushansky and A.V. Zagorodnyuk, Representing measures and infinite-dimensional holomorphy // J. Math. Anal. Appl. – 2007. – Vol. 220. – P. 477-494.
 35. A. Zagorodnyuk. Spectra of Algebras of analytic functions and polynomials on Banach spaces // Contemporary Math. – 2007. – Vol. 435. – P. 381-394.
 36. Z. Novosad and A. Zagorodnyuk. Polynomial automorphisms and hypercyclic operators on spaces of analytic functions // Archiv der Math. – 2007. Vol. 89. – P. 157-166.
 37. Z.H. Mozhyrovska, A.V. Zagorodnyuk. Analytic hypercyclic operators // Mat. Studii. – 2008 – Vol. 29. – P.218-220.
 38. Загороднюк А.В., Шарин С.В. Функціональне числення і гомоморфізми в алгебрі аналітичних функцій обмеженого типу на банаховому просторі // Прикладні проблеми механіки та математики. Науковий збірник. – Львів. – 2008. – Вип. 5. – с. 22-27.
 39. Загороднюк А.В., Чернега І.В. Структура спектру симетричних аналітичних функцій на полідиску простору l1 // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка, серія «Математика», 2008, - с. 101-105.
 40. S.V. Sharyn, A.V. Zagorodnyuk. Note on the weak polynomial topology // Mat. Studii. – 2008 – №3. – P.55-58.
 41. Загороднюк А.В. // Алгебри аналітичних функцій на банахових просторах. Карпатські математичні публікації. – 2009 - № 1. – С. 15-34.
 42. Chernega I, Zagorodnyuk A. Generalization of polarization formula for analytic mappings // Topology, Elsevier – 2009 - Vol. 48, N 2. – 7 p.
 43. M. Dubei, E.D. Tymchatyn, A. Zagorodnyuk. Free Banach spaces and extension of Lipschitz maps // Topology, Elsevier – 2009 - Vol. 48, N 2. – 12 p.
 44. М. Дубей, А. Загороднюк. Принцип рівномірної обмеженості для ліпшицевих відображень // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2009 – Вип.7. – 5 ст.
 45. М. Дубей, А. Загороднюк. Лінеаризація мультиліпшицевих відображень на банахових просторах // Науковий вісник НТШ – 2009 – 7ст.
 46. Загороднюк А.В., Кравців В.В. Симетричні поліноми на добутках банахових просторів. Карпатські математичні публікації. 2010, Т. 2. №1. С. 59 - 72.
 47. A.Koyama, I.Stasyuk, E.D.Tymchatyn, A.Zagorodnyuk.Continuous linear extension of functions.Proceeding of the American mathematical society.V .138.- 2010. P .4149 - 4155.
 48. O. Lopushansky, A. Zagorodnyuk, Hardy type spaces associated with compact unitary groups, Nonlinear analysis, V 74, N 2 (2011), 556-572.

Телефон службовий: (032) 261-18-89

E-mail: andriyzag-at-yahoo.com