Дацко Богдан Йосипович

(Datsko Bohdan Yosipovich)

4th IFAC Workshop on Fractional Differentiation and Its Applications

University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010

Chair - Y.Q. Chen (right)

Theoretical Development Award for

Bohdan Y. Datsko (left)

(Institute of Applied Problems of Mechanics and Mathematics of National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine), for "Complex Nonlinear Dynamics In Subdiffusive Activator-Inhibitor Systems".

Освіта: Львівський національний університет "Львівська політехніка" (рік закінчення: 1983; спеціальність: прикладна математика)

Науковий ступінь, посада: д.ф.-м.н., завідувач лабораторії.

Наукові інтереси:

 1. Еволюційні дисипативні системи.
 2. Нелінійні дифиренціальні рівняння та явища самоорганізація.
 3. Нелінійні рівняння з дробовими похідними.
 4. Чисельні методи.

Основні наукові результати:

 1. Дацко Б.Й. Побудова математичної∙ моделі композитних структур за допомогою операційного методу / Б.Й. Дацко // Вісник держ. ун ту “Львівська політехніка”. Прикладна математика. – 1996. – № 299. – С. 38–41.
 2. Дацко Б.Й. Математичне моделювання мікроплазмового пробою в p-n перехо-дах / Б.Й. Дацко // Український фізичний журнал. – 1996. – № 7-8 – С. 745-748.
 3. Дацко Б.Й. Математичне моделювання динаміки фор¬мування поверхневих структур в односторонній квазістаціонарній задачі Сте¬фана / Б.Й. Дацко, Р.А. Забродський, О.В. Тимощук // Прикл. пробл. мех. і матем. – 2003. – 1, – С. 49-54.
 4. Дацко Б.Й. Квазістаціонарна задача Стефана та комп’¬¬ютерне моделювання поверхневої динаміки / Б.Й. Дацко // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – Т.47, № 1. – С. 140-147.
 5. Дацко Б.Й. Дисипативні структури в сис¬темах реакції-дифузії з дробовими похідними / Б.Й. Дацко, М.М. Горак, Ю.Ю. Ізмайлова, В.В. Мелешко // Прикладні проблеми механіки і мବтематики. – 2005. – Вип. 3. – С. 107-113.
 6. Дацко Б.Й. Аналіз стійкості просторово-однорідних розв’язків у системах реакції-дифузії з дробовими похідними / Б.Й. Дацко, Ю.Ю. Ізмайлова // Прикладні проблеми механіки і мବтематики. – 2006. – Вип. 4. – С. 146-152.
 7. Дацко Б.Й. Класифікація розв’язків в системах реакції-дифузії на основі методів візуалізації даних / Б.Й. Дацко, З.І. Васюник // Відбір і обр. інформації. – 2007. – 26 (102) – С. 114-120.
 8. Gafiychuk V. New type of instability in frac¬tional reaction-dif¬fu¬sion sys¬tems / V. Gafiychuk, B. Datsko // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 1. – С. 64-70.
 9. Бончик О.Ю. Нестійкості формування поверхні розділу фаз у зонах дії імпульсного лазерного випромінювання на напівпровідники / О.Ю. Бончик, З.Ю. Готра, Б.Й. Дацко, С.Г. Кияк, В.В. Мелешко, І.А. Могиляк. // Вісн. Національного ун-ту “Львівська політехніка” Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. – 2007. – № 569. – С. 67-73.
 10. Дацко Б.Й. Відновлення текстури системою реакції-дифузії Гірера-Майнхарда / Б.Й. Дацко, О.М. Пономарьов // Відб. і обр. інформації. – 2008. – 29 (105) – С. 81-85.
 11. Дацко Б.Й. Математичне моделювання нелінійної динаміки в бістабільних системах реакції-дифузії з дробовими похідними / Б.Й. Дацко // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – Т.54, № 2. – С. 163-172.
 12. Datsko B. Self-localization of the necrosis formation in tissue with tumor due to the tissue response to local strong heating / B. Datsko, V. Gafiychuk, I. Lubashesky,
 13. Gafiychuk V.V. Pattern formation in a fractional reaction-diffusion system / V.V. Gafiychuk, B.Y. Datsko // Physica A. – 2006. – 365. – P. 300-306.
 14. Gafiychuk V. Stability analysis and oscillatory structures in time-fractional reaction-diffusion systems / V. Gafiychuk, B. Datsko // Phys. Rev. E. – 2007. – 75, 055201(R).
 15. Andrushkiw R. Interface dynamics for quasi-stationary Stefan problem / R. Andrushkiw, V. Gafiychuk, B. Datsko // Mathematical and Computer Modelling. – 2007. – 45 – P. 892-898.
 16. Datsko B. Interface dynamics of melt instabilities on semiconductor surface / B. Datsko, V. Meleshko, I. Mohylyak, Z. Swiatek, L. Litynska, P. Zieba // Solid State Phenomena. – 2007. – 129. – P. 137-143.
 17. Gafiychuk V. Mathematical modeling of time fractional reaction–diffusion systems / V. Gafiychuk, B. Datsko, V. Meleshko // Journal of Computational and Applied Mathematics. – 2008. – 220 (1-2). – P. 215-225.
 18. Gafiychuk V.V. Inhomogeneous oscillatory solutions in fractional reaction–diffusion systems and their computer modelling / V.V. Gafiychuk, B.Y. Datsko // Applied Mathematics and Computation. – 2008. – 198, N 1. – P. 251-260.
 19. Gafiychuk V. Inhomogeneous oscillatory struc tures in fractional reaction-diffusion systems / V. Gafiychuk, B. Datsko // Physics Letters A. – 2008.– 372, – P. 619-622.
 20. Gafiychuk V. Stability analysis and limit cycle in fractional system with Brusselator nonlinearities / V. Gafiychuk, B. Datsko // Phys. Let. A. – 2008. – 372, – P. 4902-4904 .
 21. Gafiychuk V.V. Spatiotemporal pattern formation in fractional reaction-diffusion systems with indices of different order / V.V. Gafiychuk, B.Y. Datsko // Physical Review E . – 2008. – 77, 066210 (9pp).
 22. Gafiychuk V.V. Analysis of the solutions of coupled nonlinear fractional reaction–diffusion equations / V. Gafiychuk, B. Datsko, V. Meleshko, D. Blackmore // Chaos, Solitons and Fractals. – 2009. – 41. – P. 1095-1104.
 23. Datsko B.Y. Self-organization phenomena in reaction-diffusion systems with noninteger order time derivatives. / B.Y. Datsko, V.V. Gafiychuk // Physica Scripta. – 2009. – T.136. – 014027 (7pp).
 24. Datsko B.Y. Mathematical modeling of fractional reaction-diffusion systems with different order time derivatives / B.Y. Datsko, V.V. Gafiychuk // Journal of Mathematical Sciences. – 2010. – 165, № 3. – P. 392-402.
 25. Gafiychuk V.V. Mathematical modeling of different types of instabilities in time fractional reaction-diffusion systems/ V.V. Gafiychuk, B.Y. Datsko // Computers and Mathematics with Applications. – 2010. – 59. – P. 1101-1107.
 26. Datsko B.Y. Complex nonlinear dynamics in subdiffusive activator–inhibitor systems / B.Y. Datsko, V.V. Gafiychuk // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. – 2012. – 17. – P. 1673-1680.
 27. Datsko B.Y., Gafiychuk V.V., Luchko Yu. Pattern Formation in Fractional Reaction-Diffusion Systems with Multiple Homegeneous States // International Journal of Bifurcation and Chaos – 2012.– DOI No: 11-00191 / S0218127411030167.
 28. Datsko B.Y., Gafiychuk V.V. Different types of instabilities and complex dynamics in reaction-diffusion systems with fractional derivatives // Computational and Nonlinear Dynamics. – 2012. – DOI No: CND-09-1119.
 29. Дацко Б.Й. Математичне моделювання нелінійної динаміки в бістабільних системах реакції-дифузії з дробовими похідними / Б.Й. Дацко // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2011. – Т.54, № 2. – С. 163-172.
 30. Datsko B.Y. Chaotic dynamics in Bonhoffer–van der Pol fractional reaction–diffusion system / B.Y. Datsko, V.V. Gafiychuk // Signal Processing. – 2011. – 91. – P. 452-460.
 31. Datsko B.Y. Complex oscillations and limit cycles in autonomous two-component incommensurate fractional dynamical systems / B.Y. Datsko, Yu. Luchko // Mathematica Balkanica. – 2012. – 26. – P. 173-187.

Телефон службовий: +38 (032) 263 61 92

E-mail: b_datsko@yahoo.com

Адреса для листування: Лабораторія математичного моделювання явищ самоорганізації, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С. Підстригача НАН України,вул. Наукова, 3-б,м. Львів, 79060