НАУКОВІ СТАТТІ

2016

 1. Mykhas’kiv V.V., Stasyuk B.M. Effective elastic properties of 3D composites with short curvilinear fibers: numerical simulation and experimental validation // Solid State Phenomena. – 2016. – Vol. 258. – P. 452-455.
 2. Михаськів В.В., Кунець Я. І., Матус В. В., Бурчак О.В., Балалаєв О.К. Параметризація поширення пружних хвиль у середовищі з ансамблями дискових включень // Фіз.-хім. механіка матеріалів. (в друці).
 3. Kit H. S., Andriychuk R. M. Influence of a stationary heat source on the stress state of a half-space with a rigidly, smoothly or flexibly clamped boundary // J. Math. Sci. – 2016. – 208, No. 4.
 4. Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Термопружний стан півпростору із  закріпленою межею за тепловиділення у паралельній до неї круговій області // Фіз.-хім. механ. матеріалів (у друці).
 5. Івасько Н. М., Кіт Г. С. Плоска деформація півбезмежного тіла за тепловиділення у паралельній до його межі стрічковій області // Мат. методи та фіз.-мех. поля (подано до друку).
 6. Бутрак І.О., Жбадинський І.Я. Ефекти падіння пружної гармонічної хвилі на одноперіодичний масив податливих дискових включень // Фіз.-хім. механіка матеріалів (у друці).
 7. Станкевич В.З., Бутрак І.О., Жбадинський І.Я. Дифракція хвилі Релея на податливому включенні у пружному півпросторі // Мат. мет. та фіз.-мех. поля. (у друці).
 8. Жбадинський І.Я. Взаимодействие однопериодических дискообразных трещин при падении упругой гармонической волны // Механика твердого тела – 2016, № 1. – С. 151-160.
 9. Кунець Я.І, Матус В.В., Міщенко В.О.Розсіяння згинних хвиль отвором неканонічної форми у пластині Тимошенка-Міндліна // Прикладні проблеми меха­ніки і математики. – 2016. – Вип. 14. – С. 211-216.
 10. KunetsYa.I., MatusV.V., MishchenkoV.O., RaboshR.V. SH-wave Scattering by Plane Low Contrast Piezoelectric Inclusion // Proc. XXI Int. Seminar/Workshop «Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory» (DIPED–2016). – Tbilisi. – 2016. – P. 142–144.
 11. Кунець Я.І, Матус В.В., Рабош Р.В.Розсіяння SH-хвиль на тонкому слабоконтрастному п’єзоелектричному включенні // Мат. мет. та фіз.-мех. поля. (подано до друку).

2015

 1. Mykhas'kiv V.V.,Stasyuk B.M.Stress intensification due to the crack outside/inside a finite fiber in 3-D elastic matrix // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 2015. – Vol. 80. – P. 133-142.
 2. Михаськив В.В., Стасюк Б.М. Упругое состояние включения в форме короткого волокна при скользящем контакте с трехмерной матрицей // Прикл. механика. - 2015. - Т. 51, № 6. – С. 42-51.
 3. Михаськів В.В., Кирилова О.І. Плоска динамічна задача для циліндричного тіла довільного перерізу з тонким жорстким включенням // Вісник Київського національного університету – серія фізико-математичні науки (спецвипуск). – 2015. - С. 167-172.
 4. Kit Н. S., Halazyuk V.A. Axisymmetric stress-strain state of а body with thin rigid disk-shaped heat-resistant inclusion // J. Math. Sci. – 2015. – 205, No. 4. – P. 602 - 620.
 5. Kiт Г. С., Андрiйчук Р. М. Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею // Мат. методи та фiз.-мех. поля. – 2015. – 58, № 3.
 6. Андрiйчук Р. М., Кiт Г. С. Осесиметричне стаціонарне температурне поле у біматеріальному тілі за тепловиділення на круговій області // Прикл. проблеми механіки i математики. - 20l5. - Вип. 1З.
 7. Бутрак І.О. Вплив гармонічної хвилі на концентрацію напружень у безмежному тілі з податливими дисковими включеннями // Фіз-мат. моделювання та інформ. технології. – 2015. – Вип. 21. – C. 30-38.
 8. Кунець Я., Матус В., Пороховський В. Коливання необмеженого середовища із пружним волокном та тонкою міжфазною неоднорідністю малої жорсткості // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2015, Вип. 22. – С.112-119.
 9. Кунець Я.І, Матус В.В., Міщенко В.О., Пороховський В.В.Розсіяння SH-хвиль пружним волокном за наявності тонкого гострокінцевого міжфазного включення малої жорсткості // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2015. – Вип. 13. – С. 163-170.
 10. Пороховський В., Пороховський Ю., Залуцький Ю. Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями // Вісник Терн. нац. техн. у-ту. – 2015. – № 3 (79). – С. 46–52.

2014

 1. Mykhas’kiv V.V., Zhbadynskyi I.Ya., Zhang Ch. Dynamic stresses due to time-harmonic elastic wave incidence on doubly periodic array of penny-shaped cracks // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 203, No. 1. – P. 114-122.
 2. Mykhas’kiv V.V., Martin P.A., Kalynyak O.I. Time-domain BEM for 3-D transient elastodynamic problems with interacting rigid movable disc-shaped inclusions // Computational Mechanics. – 2014. – Vol. 53, № 6. – P. 1311-1325.
 3. Kit H. Potential Methods in the Spatial Problems of Heat Conduction and Thermoelasticity for Solids with Cracks // Encyclopedia of Thermal Stresses. – 2014. – Vol. 7. – P. 4007 – 4013.
 4. Goldstein R. V., Kit H. S., Martynyak R. M., Serednytska Kh. I. Effect of partial closure of an interface crack with heat-conducting filler and surface films in the case of thermal loading of a bimaterial // J. Math. Sci. – 2014. – 198. No. 1. – P. 75 – 86.
 5. Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з защемленою межею // Мат. методи та фіз-мех поля. – 2014, 8 стор. (у друці).
 6. Stusyuk B.M. Influence of a gas-filled cavity of complex shape on stresses in the vicinity of a neighboring crack // Materials Science. – 49, № 6. – 2014. - P. 734-742.
 7. Кунець Я., Матус В. Розсіяння SH-хвилі пружним волокном неканонічного поперечного перерізу за наявності тонкого міжфазного прошарку // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2014, вип. 20, 131-139.
 8. Калиняк О.І. Нестаціонарне деформування тривимірної пружної матриці з контрастними дисковими включеннями. Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Львів, 2014. – 20 с.

2013

 1. Михаськів В., Кунець Я., Матус В.Ефективна швидкість поздовжньої хвилі у пружному середовищі з дисковими включеннями слабої контрастності // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2013.- Вип. 17. – С. 131-139.
 2. Михаськив В.В., Бутрак И.О., Лаушник И.П. Взаимодействие дискового податливого включения с трещиной при падении упругой волны // Прикл. механика и техн. физика. - 2013. - Т. 54, № 3. – С. 141-148.
 3. MykhaskivV.V., ZhbadynskyiI.Ya., ZhangCh. Dynamic stresses due to time-harmonic elastic wave incidence on doubly periodic array of penny-shaped cracks // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2013.- Т. 56, № 2. – С. 94-101.
 4. Кунець Я.І., Матус В.В., Міщенко В.О., Рабош Р.В. Розсіяння імпульсів SH-хвиль тонким прямолінійним п'єзоелектричним включенням малої жорсткості у пружному середовищі // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2013. – Вип. 11. – С. 129-134.

2012

 1. Бутрак И.О., Кильницкая Т.И., Михаськив В.В. Рассеяние гармонической упругой волны объемным включением при наличии тонкой прослойки // Прикл. математика и механика. – 2012.- Т. 76, вып. 3. – С. 476-483.
 2. Translated as:
  ButrakI.O., KilnitskayaT.I, MykhaskivV.V. The scattering of a harmonic elastic wave by a volume inclusion with a thin interlayer // Journal of Applied Mathematics and Mechanics. – 2012. – Vol. 76, No. 3. – P. 342-347.
 3. Михаськів В.В., Калиняк О.І., Грилицький М.Д. Нестаціонарна задача падіння пружної хвилі на податливе включення у формі еліптичного диска // Мат. методи та фіз.-мех. поля. - 2012.- Т. 55, № 1. – С. 113-121.
 4. Кіт Г. С., Галазюк О. В. Плоска деформація тіла зі стрічковим тепловиділювальним елементом // Фіз. – хім. механіка матеріалів. – 2012. – 48, № 1. – С. 26 – 32.
 5. Кіт Г. С., Галазюк В. А. Напружено-деформований стан тіла з теплоактивною тріщиною при контакті її поверхонь // Вісник Дніпропетровського університету. – 2012. – 20, № 5. Серія ”Механіка”, вип.. 16, том 2/1. – С. 67 – 76.
 6. Кіт Г. С., Галазюк В. А., Попіль О. В. Управління деформацією межі півпростору з наноплівкою при нагріванні її в круговій області // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій Збірник наукових праць Дніпропетровського нац. університету. – 2012. – Вип. 19. – С. 146 – 152.
 7. Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Задача стаціонарної теплопровідності для кусково-однорідного простору за тепловиділення у круговій області // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2012. – Вип. 10 . – С.
 8. Кит Г. С., Сушко О. П. Термоупругое состояние тела с теплоактивным тонким жестким дисковым включением // Теорет. и прикл. механика. – 2012. – Вип. 4 (50). – С. 15 – 22.
 9. Сушко О. П. Термопружний стан тіла з двома компланарними теплоактивними круговими тріщинами // Мат. методи та фіз. - мех. поля. – 2012. – 55, №1. – С. 84 – 94.
 10. Жбадинський І.Я, Станкевич В.З. Нестаціонарна задача для біматеріалу з тріщиною та прошарком. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2012. - Т. 48, № 1. – С. 47-53.
 11. СлободенюкТ. І. Пружні хвильові поля у тривимірній матриці із об’ємним включенням // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2012. – Вип. 10 . – С.
 12. Kunets Ya. I., Matus V. V. Modeling of flexural vibrations of a Kirchhoff plate with a thin-walled elastic inclusion of weak contrast // Journal of Mathematical Sciences. – 2012. – 187, No. 5. – P. 667-674.
 13. Kunets Ya. I., Matus V. V., Grylyts’kyi M. D.Remote determination of mechanical parameters of thin flat inclusions of low contras // Materials Science. – 2012. – 47, No. 5. – P. 703-709.

2011

 1. MykhaskivV.V., ButrakI.O., KhayO.M., KilnytskaT.I., ZhangCh. A frequency-domain BIEM combaining DBIEs and TBIEs for 3-D crack-inclusion interaction analysis // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – 2011. – 200, No. 47-48. – P. 3270-3279.
 2. Кіт Г.С., Кушнір Р.М., Михаськів В.В., Николишин М.М. Методи визначення статичних і динамічних напружень у тілах з підповерхневими тріщинами // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 2. – С. 56-66.
 3. Галазюк В. А., Кіт Г. С. Осесиметричний напружено-деформований стан тіла з плоскою пеленою теплових джерел // Мат. методи та фіз. - мех. поля. – 2011. – 54, №1. – С. 141 – 152.
 4. Галазюк В. Я., Кіт Г. С. Осесиметричний напружено-деформований стан у тілі з плоскою пеленою теплових джерел або диполів // Доповіді НАН України. – 2011. – №10. – С. 54 – 60.
 5. Кіт Г. С., Галазюк В. А. Напружено-деформований стан тіла з тонким жорстким дисковим теплотворним елементом // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2011. – Вип. 12. – С. 152-159.
 6. Кіт Г. С., Сушко О. П. Стаціонарне температурне поле у півбезмежному тілі з теплоактивним або теплоізольованим дисковим включенням // Фіз. – мат. моделювання та інформаційні технології – 2011. – Вип. 13. – С. 67 – 80.
 7. Кит Г. С., Черняк М. С. Напряженное состояние составних цилиндра и шара при тепловыделении в центральной области // Теорет. и прикл. механика. – 2011. – Вип. 3 (49). – С. 7 – 15.
 8. Кіт Г. С., Сушко О. П. Вплив джерела тепла на напружений стан тіла з теплоізольованою круговою тріщиною // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2011. – Вип. 9.
 9. Кіт Г. С., Черняк М. С. Напружений стан тіла з тепловидільними сферичними включеннями // Мат. методи та фіз. - мех. поля. – 2011. – 54, №4.
 10. Кіт Г. С., Кушнір Р. М. Математичні проблеми механіки // Наука західного регіону України (1990-2010). – Львів: ПАІС, 2011. – С. 58 – 61.
 11. Сушко О. П.Термопружний стан тіла з двома компланарними теплоактивними круговими тріщинами // Мат. методи та фіз. - мех. поля. – 2011. – 54, №4. – С.   –  .
 12. Кунець Я.І., Матус В.В. Моделювання згинних коливань пластини Кірх­гофа з тонкостінним пружним включенням // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 4. – С. 121–127.
 13. Кунець Я.І., Матус В.В., Грилицький М.Д. Дистанційне визначення ме­ханічних параметрів тонких плоских включень низької контрастності // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 5. – С. 118–123.
 14. Матус В.В., Кунець Я.І. Розсіяння згинних хвиль наскрізним жорстким включенням у півобмеженій тонкій пластині // Прикладні проблеми механіки і математики. – 2011. – Вип. 9. – С. 139–147.

2010

 1. Бутрак І. О., Кільницька Т. І., Хай О. М. Динамічний контакт сферичного включення з матрицею за падіння пружної хвилі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 3. – С. 99-104.
 2. Кіт Г. С., Сушко О. П. Осесиметричні задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплоактивним або теплоізольованим включенням (тріщиною) // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 1. – С. 58–70.
 3. Кіт Г. С., Черняк М. С. Напружений стан тіл з термічними циліндричними включеннями та тріщинами (плоска деформація)// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. – 46, № 3. – С. 30–37.
 4. Кунець Я.І., Рабош Р.В. Поздовжній зсув пружного середовища з тонким прямолінійним гострокінцевим п’єзоелектричним включенням низької жорсткості // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 3. – С. 141–146.
 5. Михаськів В. В., Станкевич В. З., Глушков Є. В., Глушкова Н. В. Динамічні напруження у складеному тілі з круговою тріщиною за ковзного контакту його компонент // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 1. – С. 80–87.
 6. MatusV.V., Emets V.F. T-matrix method formulation applied to the study of flexural waves scattering from a through obstacle in a plate // J. of Sound and Vibration. – 2010. – 329, No. 14. – P. 2843–2850.
 7. Mykhaskiv V.V., Khay O.M., Zhang Ch., Bostrom A. Effective dynamic properties of 3D composite materials containing rigid penny-shaped inclusions // Waves in Random and Complex Media. – 2010. – 20, No. 3. – P. 491–510.
 8. Mykhas’kiv V.V., Zhbadynskyi I. Ya., Zhang Ch. Elastodynamic analysis of multiple crack problem in 3-D bi-materials by a BEM // Int. J. Num. Meth. Biomedical Eng. - 2010. - 26, No. 12. - P. 1934-1946.

2009

 1. Глушков Е. В., Глушкова Н. В., Еремин А. А., Михаськив В. В. Метод слоистых элементов в динамической теории упругости // Прикл. математика и механика. – 2009. – 73, Вып. 4. – С. 622–634.
 2. Кіт Г. С., Сушко О. П. Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з теплопроникним дисковим включенням (тріщиною) // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – С. 150–159.
 3. Кіт Г. С., Сушко О. П. Методи розв’язування задач для тіл з еліптичними (круговими) тріщинами під дією силових і стаціонарних температурних факторів // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій. – Львів: Фіз.-мех. ін?т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – 2009. – С. 321–326.
 4. Кіт Г. С., Сушко О. П. Розподіл стаціонарної температури та напружень у тілі з теплопроникним дисковим включенням // Методи розв’язування прикл. задач механіки деформівного твердого тіла. – 2009. – Вип. 10. – С. 145–153.
 5. Кіт Г. С., Сушко О. П. Розподіл температури та напружень в тілі при тепловіділенні у кругових дискових областях // Машинознавство. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
 6. Кіт Г. С., Черняк М. С. Напружений стан безмежного та півбезмежного тіла з термічними сферичними включеннями // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2009. – Вип. 7.
 7. Матус В. В. Матриця розсіяння для хвиль згину у тонкій пластині // Доп. НАН України – 2009. – № 6. – С. 73–78.
 8. Матус В. В. Модифікований метод нульового поля в за­дачі роз­сі­ян­ня SH-хвиль частково відша­ро­ва­ним пружним включенням з кусково-гладким кон­туром // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – С. 145–149.
 9. Рабош Р. В. Динамічна взаємодія пружного середовища з тонкостінним криволінійним п’єзоелектричним включенням при поздовжніх коливаннях композита // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 1. – C. 101–106.
 10. KhayO., MykhaskivV., SladekJ., SladekV., ZhangCh. Interaction of penny-shaped crack and spherical inclusion in 3D particulate elastic composite: BIEM calculation of mode-I dynamic stress intensity factor // Computer Methods in Materials Science. – 2009. – 9, No. 1. – P. 30–36.
 11. Matus V., Kunets Y., Mykhas’kiv V., Bostrom A., Zhang Ch. Wave propagation in 2D elastic composites with partially debonded fibres by the null field approach // Waves in Random and Complex Media. – 2009. – 19, No. 4. – P. 654–669.
 12. Mykhas’kiv V. V., Khay O. M. Interaction between rigid-disc inclusion and penny-shaped crack under elastic time-harmonic wave incidence // International Journal of Solids and Structures. – 2009. – 46, No. 3–4. – P. 602–616.
 13. Mykhas’kiv V., Stankevych V., Zhbadynskyi I., Zhang Ch. 3-D dynamic interaction between a penny-shaped crack and a thin interlayer joining two elastic half-spaces // International Journal of Fracture. – 2009. – 159, No. 2. – P. 137–149.
 14. Porokhovs’kyi V. V. Plane problem of interaction between an elastic lon­gitudinal wave and a cylindrical shell with axial cut // J. of Math. Sc. – 2009. – 160, No. 4. – P. 443–452.

2008

 1. Бурак Я. Й., Кіт Г. С., Кушнір Р. М. Я. С. Підстригач – видатний вчений та організатор науки // Мат. методи та фіз. – мех. поля. – 2008. – 51, № 2. – С. 9 – 13.
 2. Кіт Г. С. Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіла з тепловиділенням на круговій області (тріщині) // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 4. – С. 120–128.
 3. Кіт Г. С., Кушнір Р. М. Задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності тіл з тріщинами // Українське товариство з механіки руйнування матеріалів (2003-2007). – Львів, СПОЛОМ, 2008. – С. 414–425.
 4. Михаськив В. В., Жбадинский И. Я. Влияние податливой прослойки на динамические коэффициенты интенсивности напряжений в кусочно-однородном теле с круговой трещиной // Прикл. механика и техн. физика. – 2008. – 49, № 3. – С. 197–207.
 5. Пороховський В.В. Плоска задача взаємодії пружної поздовжньої хвилі з циліндричною оболонкою з осьовим розрізом // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 1. – С. 131–137.
 6. Сулим Г. Т., Кунець Я. І., Рабош Р. В.Асимптотичний аналіз динамічної взаємодії тонкого прямолінійного п’єзоелектричного включення з пружним середовищем за поздовжнього зсуву // Вісн. Донецького ун-ту. – 2008. – № 1. – С. 137–141.
 7. Сулим Г. Т., Рабош Р. В. Антиплоска задача для тонкого пружного включення у п’єзоелектричному середовищі, Вісник Львівського університету // Вісник Львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2008. – Вип. 69. – С. 189–202.
 8. Сушко О. П. Вплив зсувних зусиль на напружений стан півпростору з тріщиною // Мат. методи и фіз.-мех. поля. – 2008. – Том. 51, № 1. – С. 112–120.
 9. Сушко О. П. Розподіл температури в тілі при тепловиділенні по еліптичній області // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2008. – Вип. 6. – С. 187–192.
 10. Хай О. М. Рассеяние гармонических волн дисковым жестким включением в трехмерную упругую матрицу // Изв. РАН. МТТ. – 2008. – № 6. – С. 85–94.
 11. Kunets Y. I., Matus V. V., Mykhas’kiv V. V., Bostrom A., Zhang Ch. Scattering of a SH-wave by an elastic fiber of nonclassical cross section with an interface crack // Mechanics of Composite Materials. – 2008. – 44, No. 2 – P. 165–172.

2007

 1. Жбадинський І. Я. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень відриву у біматеріальному тілі з еліптичною тріщиною під нестаціонарним навантаженням // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 1. – С. 161–167.
 2. Калиняк О. І. Симетрична задача нестаціонарного переміщення жорсткого дискового включення в пружній матриці // Прикл. проблеми механіки і математики – 2007. – Вип. 5. – С. 113–121
 3. Кит Г. С., Сушко О. П. Напряженное состояние полубесконечного тела при тепловыделении в параллельной к его границе дисковой области // Теорет. и прикл. механика. – 2007. – Вип. 43. – С. 3–8.
 4. Кит Г. С., Сушко О. П. Термоупругое состояние полупространства с параллельной к его границе теплоактивной трещиной // Прикл. механика. – 2007. – 43, № 4. – С. 46–54.
 5. Кіт Г. С., Сушко О. П. Напружений стан півбезмежного тіла при тепловиділенні по перпендикулярній до його межі дисковій області // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2007. – Вип. 5. – С. 122–126.
 6. Кіт Г., Сушко О., Лозовий Б. Згин балок з круговими тріщинами // Машинознавство. – 2007. – № 2. – С. 9–13.
 7. Кунець Я.І., Матус В.В., Пороховський В.В. Ди­на­міч­на концентрація на­пру­жень в око­лі за­глиб­ле­но­го тонкого прямолінійного включення низь­кої жорст­кості в умо­вах антиплоскої деформації // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 1. – С. 136–139.
 8. Михаськив В. В., Стасюк Б. М. О численном решении трехмерных статических задач теории упругости для тела с включением неканонической формы // Прикл. механика. – 2007. – 43, № 4. – С. 27–35.
 9. Михаськів В. В., Жбадинський І. Я. Розв’язування нестаціонарних задач для складеного тіла з тріщиною методом інтегральних рівнянь // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – 43, № 1. – С. 33–42.
 10. Михаськів В. В., Жбадинський І. Я., Степанюк О. І. Використання потенціалів Гельмгольца для опису хвильового поля від динамічного розкриття множинних тріщин у біматеріалі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2007. – 50, № 3. – С. 154–159.
 11. MykhaskivV. V., KhayO. M., SladekJ., SladekV., ZhangCh. Micromechanical dynamic influence of rigid disk-shaped inclusion on neighboring crack in 3-d elastic matrix // Materials Science Forum. – 2007. – 567568. – P. 133–136.

2006

 1. Альбаатш Н. А. М., Ємець В. Ф., Матус В. В. Моделювання згинних коливань тонкої пластини з жорстким включенням неканонічної форми // Інститут проблем моделювання в енергетиці. Зб. наук. праць. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 45–59.
 2. Грилицький М.Д., Кунець Я.І., Матус В.В., Пороховський В.В. Дифракція SH-хвиль тонким прямолінійним тунельним включенням низької жорсткості в півпросторі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – 49, № 4. – С. 92–96.
 3. Кит Г. С., Сушко О. П. Взаимодействие теплоактивной эллиптической трещины с границей полупространства // Теорет. и прикл. механика. – 2006. – Вип. 42. С. 45–51.
 4. Кіт Г. С., Сушко О. П. Термопружний станпівпростору з перпендикулярною до його межі теплоактивною еліптичною тріщиною // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – 42, № 2. – С. 45–52.
 5. Кунець Я. І. Динамічні задачі теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями /Автореф. дис. докт. фіз.–мат. наук: 01.02.04. – Львів, 2006. – 34 с.
 6. Михаськив В .В., Грилицкий Н. Д., Бутрак И. О. Эффекты рассеяния упругих гармонических волн в дальнюю зону пространственной трещиной // Прикл. механика и техн. физика. – 2006. – 47, № 4. – С. 115–123.
 7. Михаськив В. В., Бутрак И. О. Концентрация напряжений в окрестности сфероидной трещины при произвольном направлении падения на нее гармонической волны // Прикл. механика. – 2006. – 42, № 1. – С. 70–77.
 8. Михаськів В. В., Бутрак І. О. Динамічні напруження в околі тріщини по циліндричній поверхні // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – 42, № 4. – С. 108–113.
 9. Сушко О., Черняк М. Термопружний стан тіла з термічними циліндричними включеннями та еліптичною тріщиною при рівномірному нагріві // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2006. – Вип. 4. – С. 117–122.
 10. Mykhas’kiv V. V.,Zhang Ch., Sladek J., Sladek V. A frequency domain BEM for 3-D non-synchronous crack interaction analysis in elastic solids // Engineering Analysis with Boundary Elements. – 2006. – Vol. 30, No. 3. – P. 167–175.
 11. MykhaskivV. V., ZhangCh., SladekJ., SladekV. Boundary element analysis of a cracked 3-D solid under non-synchronous dynamic loading // Computational Methods I-II (eds. G.R.Liu, V.B.C. Tan and X. Han). – Amsterdam: Springer, 2006. – Part I. – P. 91–95.

2005

 1. Бутрак І. О. Асимптотика дальнього поля переміщень та напружень від динамічного розкриття просторової тріщини // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2005. – 48, № 2. – С. 101–105.
 2. Кит Г. С., Сушко О. П. Термоупругое состояние тела с двумя компланарными или параллельными трещинами // Теорет. и прикл. механика. – 2005. – Вип. 40. С. 3–8.
 3. Кіт Г. С., Сушко О. П. Термопружний станпівпростору з перпендикулярною до його краю теплоактивною круговою тріщиною// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – 41, № 2. – С. 2–9.
 4. Михаськів В. В., Калиняк О. І. Нестаціонарні збурення тривимірної пружної матриці з дисковим жорстким включенням // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – 41, № 2. – С. 7–15.
 5. Станкевич В. З., Стасюк Б. М., Хай О. М. Решение динамической задачи о взаимодействии компланарных трещин в полупространстве с защем­лен­ной поверхностью посредством граничных интегральных уравнений // Прикл. механика и техн. физика. ? 2005. ? 46, № 1. ? С. 153–159.
 6. Mykhas’kiv V. V. Transient response of a plane rigid inclusion to an incident wave in an elastic solid // Wave Motion. – 2005. – 41, No. 2. – P. 133–144.
 7. Mykhas’kiv V. V., Stepanyuk O. I. BIE method for 3D problems of rigid disk-inclusion and crack interaction in elastic matrix // CMES: Computer Modeling in Engineering & Sciences. – 2005. – Vol. 10, No. 1. – P. 45–63.
 8. Zhang Ch., Mykhas’kiv V. V., Stankevych V. Z. Time-harmonic analysis of a planar crack in an elastic half-space by BIEM // Computational Fluid and Solid Mechanics (ed. K.J. Bathe): – Cambridge: Elsevier, 2005. – P. 557–560.

2004

 1. Альбаатш Н. А. М., Матус В. В. Модель розсіяного поля при розсіянні згинної хвилі на отворі в тонкій пластині // Інститут проблем моделювання в енергетиці. Зб. наук. праць. – Київ, 2004. – Вип. 25. – С. 113–118.
 2. Кит Г. С., Кунец Я. И., Мыхаськив В.В. Взаимодействие стационарной волны с тонким дискообразным включением малой жесткости в упругом теле // МТТ. – 2004. – № 5. – С. 82–89.
 3. Кіт Г. С. Інформація про роботу Наукової секції математики і математичного моделювання Західного наукового центру НАН України і МОН України у 2004 році // Бюлетень Західного наук. центру. – Львів: Ліга–Прес, 2004. – С. 73–80.
 4. Кіт Г., Кушнір Р. Методи розв’язування задач термопружності тіл з тріщинами // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В.В. Панасюка – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – С. 43–50.
 5. Кіт Г. С. Розвиток досліджень в галузі математичних проблем механіки деформівного твердого тіла та математичного моделювання в західному регіоні України // Бюлетень Західного наук. центру. – Львів: Ліга–Прес, 2004. – С. 146–154.
 6. Кіт Г. С., Сушко О. П. Термопружний стан тіла зі сферичними або циліндричними термічними включеннями і тріщиною за рівномірного нагріву // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В. В. Панасюка – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2004. – С. 225 – 230.
 7. Кунець Я. І. Пружна рівновага тіла з тонким гострокінцевим м’яким включенням в умовах поздовжнього зсуву // Мат. методи i фiз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 3. – С. 144–148.
 8. Кунець Я. І., Матус В. В., Пороховський В. В. Дослідження ехо-сиг­на­лів SH-хвиль від тонкостінних пружних жорстко підкріплених включень // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, № 1. – С. 115–119.
 9. Михаськив В. В., Сладек Я., Сладек В., Степанюк А.И. О концентрации напряжений возле эллиптической трещины на границе раздела упругих тел при установившихся колебаниях // Прикл. механика. – 2004. – 40, № 6. – С. 81–89.
 10. Emets V. F., Kunets Ya. I., Matus V. V. Scattering of SH waves an elastic thin-walled rigidly supported inclusion // Archive of Applied Mechanics, – 2004. – 73. – P. 769–780.

2003

 1. Бурак Я. Й., Кіт Г. С. Ярослав Степанович Підстригач: вчений, організатор на­у­ки, громадський діяч. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 46 с.
 2. Жбадинський І. Я., Михаськів В. В., Степанюк О. І. Задача усталеного деформування тривимірного кусково-однорідного тіла з компланарними тріщинами // Акуст. вісник. – 2003. – 6, № 4. – С. 27–32.
 3. Журавчак Л. М., Михаськів В. В., Фітель Г. В. Використання граничних і приграничних елементів у двовимірній моделі нестаціонарної теплопровідності // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2003. – 46, № 2. – С. 155–161.
 4. Журавчак Л. М., Михаськів В. В., Фітель Г. В. Розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності для термочутливого многокутника методами граничних та приграничних елементів // Вісник Львів. ун-ту. Серія прикл. мат. і інформ. – 2003. – Вип. 6. – С. 151–156.
 5. Кит Г. С., Мартыняк Р. М., Мачишин И. М. Влияние газожидкостного заполнителя межконтактного пространства на напряженное состояние сопряженных тел // Прикл. механика. – 2003. – 39, № 3. – С. 52–60.
 6. Кит Г. С., Мартыняк Р. М., Монастырский Б. Е. Термоупругое взаимодействие тел при наличии поверх­ностной круговой выемки с учетом контактного терми­ческого сопротивления // Теорет. и прикл. механика. – 2003. – Вып. 37. – С. 19–27.
 7. Кіт Г., Бурак Я., Шев­чук П. Особливості творчого процесу академіка АН України Ярос­лава Степановича Підстригача // Бюлетень Західного наук. центру. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – С. 112–116.
 8. Кіт Г. С., Кунець Я. І., Михаськів В. В. Динамічна концентрація напружень в необмеженому тілі з тонким пружним дископодібним включенням // Доп. НАН України. – 2003. – № 8. – С. 41–44.
 9. Кіт Г. С., Мартиняк Р. М. Термопружність структур з теплопровідними тріщинами // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2003. – 46, № 1. – С. 11–20.
 10. Кіт Г., Панасюк В. Наукові ідеї і розробки академіка Я. С. Підстригача // Праці НТШ. – Т.IX, Матеріа­ло­знавство і механіка матеріалів. – Львів, 2003. – С. 17–22.
 11. Михаськів В. В., Бутрак І. О. Тривимірні динамічні задачі для пружного тіла з пологою тріщиною // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2003. – 39, № 1. – С. 63–70.
 12. Михаськів В. В., Кунець Я. І., Міщенко В. О. Напруження у тривимірному тілі з тонким податливим включенням за фронтом імпульсних хвиль // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2003. – 39, № 3. – С. 63–68.
 13. Михаськів В. В., Хай О. М. Симетрична задача усталеної взаємодії тріщин і тонких жорстких включень у тривимірній матриці // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2003. – 39, № 2. – С. 42–50.
 14. Осадчук В., Драгієв А., Банахевич Ю., Пороховський В. Діагносту­ван­ня залишкових напружень у нафтогазопроводах в околі кіль­це­вих зварних швів розрахунково-експериментальним методом // Ма­ши­нознавство. – 2003. – № 11 (77). – С. 23–27.
 15. Сушко О. П. Термопружний стан півпростору зі сферичним включенням і тріщиною // Прикл. проблеми механіки і математики. – 2003. – Вип. 1. – С. 101–105.
 16. KitH., Mar­tynyak R., Monastyrskyy B. Imperfect contact interaction of two half-spaces with allo­wance for interface thermal resistance // Proceedings of 5 Inter­national Congress on Thermal Stresses. – Blacksburg, Virginia(USA), 2003. – Vol. 2. – P. WA 911–914.
 17. MykhaskivV.V., Kunets' Y.I., MishchenkoV.O.Stresses in a three-dimensional body with thin compliant inclusion behind the front of pulsed waves // Materials Science. – 2003. – 39, No. 3. – P. 377–384.
 18. Sladek J., Sladek V., Mykhas’kiv V.V., Stankevych V.Z. Application of mapping theory to boundary integral formulation of 3D dynamic crack problems // Engineering Analysis with Boundary Elements. – 2003. – 27, No. 3. – P. 203–213.

2002

 1. Кит Г. С., Кунец Я. И., Ми­щенко В. А. Взаимодействие импульсов SH-волн с тонкими упругими мягкими неоднородностями // Вісник Донецького ун-ту. – 2002. – № 1. – С. 109–113.
 2. Кит Г. С., Мартыняк Р. М., Нагалка С. П., Гончар Х. И. Задача термоупругости для биматериала с межфазной трещиной, берега которой контактируют на центральном участке // Теорет. и прикл. механика. – 2002. – Вып. 36. – С. 83–90.
 3. Кит Г. С., Мыхаськив В. В., Хай О. М. Анализ установившихся колебаний плоского абсолютно жесткого включения в трехмерном упругом теле методом граничных элементов // Прикл. математика и механика. – 2002. – 66, Вып. 5. – С. 855–863.
 4. Кіт Г. С., Станкевич В. З. Дифракція хвилі Релея на поверхневій тріщині у пів­прос­торі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2002. – 45, № 3. – С. 118–123.
 5. Кіт Г., Сушко О. Взаємодія поверхневої еліптичної і внутрішньої кругової тріщин у півпросторі // Маши­но­знав­с­т­во. – 2002. – № 3. – С. 3–6.
 6. Михаськив В. В., Грилицкий Н. Д., Бутрак И. О. Использование решения в форме Папковича-Нойбера в трехмерных задачах об установившихся колебаниях упругого тела с трещиной // Теорет. и прикл. механика. – 2002. – Вып. 35. – С. 146–153.
 7. Хай О. М. Динамічна концентрація напружень в околі абсолютно жорсткого тонкого включення, викликана дією зосереджених сил // Машинознавство. – 2002. – № 6. – С. 20–24.

2001

 1. Кит Г. С., Нагалка С. П., Мар­тыняк Р. М. Нелинейная контактная задача термоупругости для тре­щи­ны на границе раздела материалов с различными тер­мическими свойствами // Теорет. и прикл. механика. – 2001. – Вып. 33. – С. 13–21.
 2. Кіт Г. С., Мартиняк Р. М., Монастирсь­кий Б. Є. Метод потенціалів у задачах про локальну відсутність кон­такту // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія механіка. – 2001. – 1, вип. 4. – С. 69–77.
 3. Кіт Г. С., Монастирський Б. Є., Сушко О. П. Термопружний стан півбезмежного тіла з плоскою поверх­невою тріщиною під дією джерела тепла // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – 37, № 4. – С. 71–73.
 4. Кіт Г. С., Монастирський Б. Є. Термопружний контакт двох півпросторів за наявності теп­­ло­ізольованного зазору // Машинознавство. – 2001. – № 3. – С. 3–7.
 5. Кіт Г. С., Станкевич В. З. Поверхнева тріщина у півбезмежному тілі в полі уста­ле­них навантажень // Маши­нознавство. – 2001. – № 10. – С. 3–6.
 6. Кунець Я. І., Матус В. В., Пороховський В. В. Концентрація дина­мічних напружень поблизу отвору довільної форми в півплощині // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2001. – 44, № 4. – С. 123–128.
 7. Михаськив В. В. Моделирование трехмерного нестационарного взаимодействия трещин в упругом теле при помощи функций их раскрытия // Прикл. механика. – 2001. – 37, № 1. – С. 83–92.
 8. Михаськів В. В. Побудова інтегральних зображень розв’язків тривимірних динамічних задач математичної теорії тріщин з використанням співвідношення Папковича-Нойбера // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2001. – 44, № 3. – С. 82–87.
 9. Михаськів В. В., Хай О. М. Почасові граничні інтегральні рівняння тривимірних задач дифракції пружних хвиль на тонкому жорсткому включенні // Доп. НАН України. – 2001. – № 6. – С. 66–71.
 10. Kit H., Martynyak R., Na­galka S., Matczynski M. Termosprezyste zagadnienie zamknietej szczeliny miedzy­fa­zo­wej w osrodku sprezystym // Zeszyty Naukowe Politechniki Swietokrzyskiej. Mechanika. – 2001. – No. 73. – S. 297–304.
 11. Mykhas’kiv V. V., Stepanyuk O. I. Boundary integral analysis of the symmetric dynamic problem for an infinite bimaterial solid with an embedded crack // Meccanica. – 2001. – 36, No. 4. – P. 479–495.

2000

 1. Кіт Г. С., Мартиняк Р. М., Криштафович А. А., Мачишин І. М. Вплив сил тертя на параметри термічного і дифузійного контакту пружних тіл з регулярним рельєфом // Машинознавство. – 2000. – № 3. – С. 3–8.
 2. Кіт Г. С., Мо­настирський Б. Є. Осесиметрична контактна задача для шару і півпростору з геометричним збуренням поверхні // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 1. – С. 115–122.
 3. Кіт Г. С., Сушко О. П. Взаємодія поверхневої і внутрішньої тріщин у півпросторі // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 4. – С. 94–97.
 4. Кунець Я. І., Матус В. В., Міщенко В. О. Дистанційне визначення фізико–механічних параметрів тонкостінних дефектів // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2000. – 36, № 5. – С. 117–118.
 5. Кунець Я. І., Матус В. В., Пороховський В. В. Метод нульового поля у задачі розсіяння на тонкостінному пружному криволінійному включенні // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 2. – С. 163–170.
 6. Кунець Я. І., Матус В. В., Пороховський В. В. Розсіяння імпульсів пружних SH-хвиль на тонкостінному пружному криволінійному включенні // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 4. – С. 150–154.
 7. Пороховський В. В, Кунець Я. І., Міщенко В. О., Желавська I. С. Напруженодеформований стан біля гострої вершини жорстко підкріпленого м’якого включення // Вісник львів. ун-ту. Серія мех.-мат. – 2000. – Вип. 57. – C. 142–145.
 8. Хай М. В., Михаськів В. В., Галлего Р., Стасюк Б. М. Симетрична задача про усталену за часом взаємодію еліптичних тріщин у безмежному тілі // Мат. методи і фіз.-мех. поля. – 2000. – 43, № 2. – С. 112–118.
 9. KitH. S., KhajM. V., SushkoO. P. Investigation of the interaction of flat surface cracks in a half-space by BIEM // Int. J. of Eng. Sci. – 2000. – 38. – P. 1593–1616.
 10. KunetsY.I., MatusV.V., MishchenkoV.O. Remote evaluation of physicomechanical parameters of thin-walled defects // Materials Science. – 2000. – 36, No. 5. – P. 776–779.