Дисертації, захищені співробітниками відділу

Докторські дисертації

 1. Кіт Г. С. Основи теорії і методи розв’язування задач теплопровідності та термопружності для тіл з тріщинами (1979), науковий консультант Підстригач Я.С.
 2. Хай М.В. Метод потенціалів у тривимірних задачах термопружності для тіл з просторово розташованими тріщинами (1988), науковий консультант Кіт Г.С.
 3. Побережний О.В.Розробка методів розв’язування нестаціонарних задач теплопровідності та термопружності для тіл з тріщинами (1994), науковий консультант Кіт Г.С.
 4. Ємець В.Ф. Обернені граничні задачі розсіяння пружних хвиль локальними об’єктами (асимптотичний підхід) (1997),  науковий консультант Піддубняк О.П.
 5. Михаськів В.В. Метод граничних інтегральних рівнянь у динамічних тривимірних задачах теорії пружності для тіл із тріщинами (1998), науковий консультант Хай М.В.
 6. Кунець Я.І. Динамічні задачі теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями (2006), науковий консультант Кіт Г.С.

Кандидатські дисертації

 1. Побережний О.В. Деякі плоскіі просторові задачі теплопровідності та термопружності для тіл з тріщинами (1970), науковий керівник Кіт Г. С.
 2. Лисий І. П. Термопружний стан смуги, клина та шару з тріщинами (1977), науковий керівник Кіт Г. С.
 3. Хай М. В. Застосування методу гармонічних потенціалів до розв’язування плоских і просторових задач теорії тріщин (1977), науковий керівник Кіт Г. С.
 4. Кривцун М. Г. Двовимірні задачі стаціонарної теплопровідності та термопружності для тіл з криволінійними тріщинами (1978), науковий керівник Кіт Г. С.
 5. Зашкільняк І. М. Двовимірні задачі термопружності для складених тіл з дефектами типу тріщин (1980), науковий керівник Кіт Г. С.
 6. Пороховський В. В. Взаємодія локалізованого звукового пучка з пружним об’єктом в акустичному середовищі (1983), науковий керівник Піддубняк О. П.
 7. Лаушник І. П. Визначення температурних полів і напружень у тривимірних тілах з плоскими тріщинами (1987), науковий керівник Кіт Г. С.
 8. Грилицький М. Д. Плоскі задачі термопружності для тіла з розрізами при врахуванні контакту їх берегів (1988), науковий керівник Кіт Г. С.
 9. Михаськів В. В. Напружено-деформований стан безмежних тіл з тріщинами, зумовлений змінними за часом зусиллями (1988), науковий керівник Кіт Г. С.
 10. Міщенко В. О. Формування та поширення хвильових пучків у нелінійно пружних тілах (1988), науковий керівник Підстригач Я. С.
 11. Степанюк О. І. Взаємодія плоских тріщин і жорстких включень в кусково-однорідних тілах (1994), науковий керівник Хай М. В.
 12. Станкевич В. З. Взаємодія плоских тріщин з границею півпростору при динамічному навантаженні (1995), науковий керівник Хай М. В.
 13. Сушко О. П. Тривимірні задачі теорії пружності для  півпростору з плоскими поверхневими тріщинами (1997), науковий керівник Хай М. В.
 14. Матус В.В. Поширення пружних хвиль в тілах з порожнинами неканонічної форми (2003), науковий керівник Піддубняк О. П.
 15. Хай О. М. Усталені коливання у тривимірних тілах з плоскими концентраторами напружень (2003), науковий керівник Михаськів В. В.
 16. Бутрак І. О. Взаємодія просторових тріщин з низькочастотними пружними хвилями у деформівних тілах (2007), науковий керівник Михаськів В. В.
 17. Жбадинський І. Я. Концентрація динамічних напружень у кусково-однорідному просторі з тріщинами (2008), науковий керівник Михаськів В. В.
 18. Рабош Р.В. Динамічні задачі поздовжнього зсуву для пружного середовища з тонкостінним п’єзоелектричним включенням.(2012), науковий керівник Кунець Я. І.
 19. Калиняк О.І. Нестаціонарне деформування тривимірної пружної матриці з контрастними дисковими включеннями. (2014), науковий керівник Михаськів В. В.
 20. Кирилова О.І. Напружений стан циліндричних тіл з тунельними дефектами за гармонічних коливань. (2016), науковий керівник Михаськів В. В.

Нагороди і відзнаки

 1. Почесна грамота НАН України за плідну наукову працю та особистий внесок у розвиток досліджень у галузі механіки деформівного твердого тіла (Бутрак І.О.).
 2. Премія Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради талановитим молодим ученим і спеціалістам у 2016 р. (Рабош Р.В.).