Ємець Володимир Федорович

(28.04.1956)

Emets_VF

Провідний науковий співробітник ІППММ
ім. Я.С. Підстригача НАН України
докт. фіз.-мат. наук, професор

Працював в Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ з 1978 по 1998 роки. Фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла, теорії обернених задач розсіяння пружних хвиль, неруйнівного контролю та механіки руйнування. Основні наукові здобутки стосуються розробки математичних моделей та ефективних числових підходів дослідження хвильових процесів в акустичних і пружних середовищах з пружними неоднорідностями. Запропонував стійкі ефективні алгоритми дистанційного визначення форми та фізико-механічних властивостей пружних об’ємних і тонкостінних розсіювачів. Наукові інтереси відповідають сучасним запитам ультразвукової діагностики та неруйнівного контролю, механіки руйнування, теорії обернених задач розсіяння хвиль.

Автор більше 100 наукових праць, зокрема:

  1. Ємець В.Ф. Моделювання та інтерпретація даних розсіяння ультразвуку локальними об’єктами. – Львів: Фенікс, 2001. – 254 с.
  2. Емец В.Ф. Плоская обратная задача рассеяния упругих волн тонкостенным включением большой жесткости // Акуст. журн. – 1995. – Т. 41, № 3.
  3. Kit H. S., Kunets Ya. I., Yemets V. F. Elastodynamic scattering from a thin–walled inclusion of low rigidity // Int. J. Eng. Sci. – 1999. – 37. – P. 331–345.
  4. Emets V. F., Kunets Ya. I., Matus V. V. Scattering of SH waves an elastic thin-walled rigidly supported inclusion // Archive of Applied Mechanics. – 2004. – 73. – P. 769-780.
  5. Emets V. F.Effective computation of high-frequency plane waves field scattered on electrically resistive strip // Survey of electrotechnics. – 2007. – V. 2007, N 2.
  6. Emets V. F.A simulation tool for ultrasonic NDT of elastic material with a thin plane inclusions // Polish Journal of environmental studies. – 2008. – V. 12, N 2A.