Кунець Ярослав Іванович

(23.08.1956)

Kunets_YaI

Провідний науковий співробітник ІППММ
ім. Я.С. Підстригача НАН України
докт. фіз.-мат. наук, ст. н. сп
.

Працює в Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ з 1983 року. Фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла, механіки хвильових процесів у неоднорідних середовищах, обчислювальної механіки. Основні наукові здобутки стосуються розробки асимптотично точних математичних моделей динамічної взаємодії тонких пружних неоднорідностей та елементів конструкцій з акустичними і пружними середовищами. Запропонував ефективні числові підходи дослідження хвильових (усталених та нестаціонарних) процесів у пружних однорідних, кусково-однорідних та композитних тілах з дефектами типу тріщин і неоднорідностями типу тонких пружних включень. Модифікував та поширив методи Гальоркіна, нульового поля, колокацій стосовно відповідних граничних інтегральних рівнянь. Дослідження лежать у руслі методологічного і програмного оснащення технологій продукування новітніх матеріалів, ультразвукової діагностики та неруйнівного контролю, оцінки міцності елементів конструкцій.
           

Автор більше 90 наукових праць, зокрема: