Михаськів Віктор Володимирович

(11.07.1959)
Mykhaskiv_VV

Пр. н. сп. відділу обчислювальної механіки деформівних системм
ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України
докт. фіз.-мат. наук (1999), професор (2012)

Спеціаліст в галузі обчислювальної механіки, прикладної математики, теорії хвильових процесів і теорії інтегральних рівнянь. Основні наукові здобутки стосуються розробки математичних моделей, числових методів і програмного забезпечення для ефективного дослідження статичних і динамічних, локальних і цілісних властивостей тривимірних композитів і метаматеріалів нового класу з тонкостінними наповнювачами, застосування яких на практиці дозволяє забезпечити кардинально нову функціональну якість обладнання різноманітного призначення. Запропонував оригінальні гранично-інтегральні формулювання відповідних задач та граничноелементні алгоритми їх дискретизації у просторовій, частотній і часовій областях. Через їх реалізацію вперше отримав інформацію щодо механічної поведінки структур за статичного і хвильового навантажень різної фізичної природи з виявленням некласичних ефектів зміцнення (на прикладах ефективних статичних і динамічних модулів пружності), впливу дефектів (на прикладах статичних і динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень) та хвильового перенесення (на прикладах коефіцієнтів відбиття і проникнення хвиль). Дослідження лежать у руслі методологічного і програмного оснащення технологій продукування новітніх матеріалів, зокрема нанокомпозитів, ультразвукової діагностики та неруйнівного контролю, геофізичного моніторингу.
Науковий доробок відображено у 154 наукових працях, 89 із них статті у провідних вітчизняних і міжнародних журналах з імпакт-фактором. Його результати доповідались на Світових та Європейських конгресах з прикладної математики та обчислювальної механіки, роботи цитуються іншими вченими, зокрема, у науковій базі SCOPUS вміщено дані про 71 статтю з h-індексом посилань 10. Під його керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.
Керівник науково-дослідних робіт за відомчими і конкурсними програмами НАН України, проектів за конкурсними програмами Державного Фонду фундаментальних досліджень України. Керівник (співкерівник) багатосторонніх міжнародних проектів за програмами Міжнародної асоціації INTAS, Німецького дослідницького фонду (DFG), Науково-технологічного центру в Україні (STCU). Виборював індивідуальні гранти Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та американського фонду Фулбрайта (Fulbright foundation).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

 1. Назарчук З.Т., Куриляк Д.Б., Михаськів В.В., Синявський А.Т., Чекурін В.Ф. Математичне моделювання взаємодії фізичних полів із дефектами матеріалу. – Львів: Простір-М, 2018. – 512 с. (монографія).
 2. Mykhas’kiv V.V., Martin P.A., Kalynyak O.I. Time-domain BEM for 3-D transient elastodynamic problems with interacting rigid movable disc-shaped inclusions // Computational Mechanics. – 2014. – Vol. 53, No. 6. – P. 1311-1325.
 3. Mykhas’kiv V.V., Zhbadynskyi I.Ya., Zhang Ch. Dynamic stresses due to time-harmonic elastic wave incidence on doubly periodic array of penny-shaped cracks // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 203, No. 1. – P. 114-122.
 4. Mykhas’kiv V.V., Stasyuk B.M. Stress intensification due to the crack outside/inside a finite fiber in 3-D elastic matrix // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 2015. – Vol. 80. – P. 133-142.
 5. Mikhas’kiv V.V., Stasyuk B.M. Elastic state of a sliding short fiber inclusion in a three-dimensional matrix // International Applied Mechanics. – 2015. – Vol. 51, No. 6. – P. 640-647.
 6. Mykhas’kiv V.V., Stasyuk B.M. Effective elastic properties of 3D composites with short curvilinear fibers: numerical simulation and experimental validation // Solid State Phenomena. – 2017. – Vol. 258. – P. 452-455.
 7. Mykhas’kiv V., Kunets Ya., Matus V., Khay O. Elastic wave dispersion and attenuation caused by multiple types of disc-shaped inclusions // International Journal of Structural Integrity. – 2018. – Vol. 9, No. 2. – P. 219-232.
 8. Kushch V.I., Shmegera S.V., Mykhas’kiv V.V. Multiple spheroidal cavities with surface stress as a model of nanoporous solid // International Journal of Solids and Structures. – 2018. – Vols. 152-153. – P. 261-271.
 9. Mykhas’kiv V.V., Kunets’ Ya.І., Маtus V.V., Burchak О.V., Balalaev О.К. Parametrization of the propagation of elastic waves in a medium with ensembles of disc-shaped inclusions // Materials Science. – 2018. – Vol. 54, No. 1. – P. 130-137.
 10. Mykhas’kiv V.V., Zhbadynskyi I.Ya., Zhang Ch. On propagation of time-harmonic elastic waves through a double-periodic array of penny-shaped cracks // European Journal of Mechanics / A Solids. – 2019. – Vol. 73. – P. 306-317.
 11. Mykhas’kiv V.V., Stankevych V.Z. Elastodynamic problem for a layered composite with penny-shaped crack under harmonic torsion // ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics (in press).

E-mail: tex@iapmm.lviv.ua