Побережний Остап Володимирович

(14.11.1941р. – 5.08.1994р.)

Poberezhny_OV

Старший науковий співробітник ІППММ
ім. Я.С. Підстригача НАН України
докт. фіз.-мат. наук, ст. н.с.

Побережний О. В. народився у селі Застіноче Теребовлянського району Тернопільської області. У 1959 році вступив на механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. І. Я. Франка, який закінчив у 1964 році за спеціальністю механіка. Після цього працював у Фізико-механічному інституті АН УРСР, а з 1973 року – у Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики , який у 1978 році був реорганізований в Інститут прикладних проблем механіки і математики Академії наук України.
У 1971 році захистив кандидатську дисертацію “Деякі плоскі і просторові задачі теплопровідності та термопружності для тіл з тріщинами”, а у 1994 році підготував до захисту докторську дисертацію “Розробка методів розв’язування нестаціонарних задач теплопровідності та термопружності для тіл з тріщинами”. З використанням узагальнених теплових потенціалів вивів інтегральні рівняння задач стаціонарної і нестаціонарної теплопровідності та термопружності для смуги, півплощини, шару, півпростору з розрізами.
            Дослідив вплив нестаціонарних температурних навантажень, величини області завантаження, теплофізичних характеристик тіла, теплообміну з зовнішнім середовищем, границь тіла, виду граничних умов на берегах тріщин і границях тіла, розмірів тріщин та їх розміщення на коефіцієнти інтенсивності напружень плоских і просторових тіл з тріщинами в довільному діапазоні часів. Отримав інтегральні рівняння задач динамічної теорії пружності для шару, нескінченного тіла з розрізами при антиплоскій деформації під дією нестаціонарних навантажень. Отримав аналітичні розв’язки, в тому числі фундаментальні, динамічної задачі теорії пружності при антиплоскій деформації нескінченного тіла з прямолінійними – скінченною і півнескінченною тріщинами під дією нестаціонарних навантажень, дослідив вплив нестаціонарності силового навантаження на динамічні коефіцієнти інтенсивності напружень.
            Деякі основні роботи

  1. Кит Г. С., Побережный О. В. Нестационарные процессы в телах с дефектами типа трещин. – К: Наук. думка, 1992. – 216 с.
  2. Побережный О. В. Нестационарное температурное поле и коэффициенты интенсивности напряжений в пластине с теплоизолированной трещиной // Прикл. механика. –1989. – 26, № 3. – С. 48 – 53.
  3. Побережный О. В. Обобщенные потенциалы и их применение к решению задач математической физики // Мат. методы и физ. - мех. поля. - 1988. –Вып. 28. - С. 52 – 58.
  4. Побережный О. В. О решении уравнений нестационарной теплопроводности для тел с трещинами // Мат. методы и физ. - мех. поля. - 1984. –Вып. 19. - С. 46 – 49.
  5. Кит Г. С., Побережный О. В. Определение динамических напряжений и перемещений в теле с разрезами при антиплоской деформации // Мат. методы и физ. - мех. поля. - 1985. –Вып. 22. - С. 57 – 60.