Заводовська (Горечко) Надія Олександрівна

(Zavodovska Nadiya Oleksandrivna)

Освіта: Львівський національний університет iмені Івана Франка (спеціальність - прикладна математика, 2003 р.), аспірантура ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України (01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2006 р.)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2009 р.)

Посада за основним місцем роботи: молодший науковий співробітник відділу термомеханіки

Область наукових інтересів: теплопровідність, термопружність, термочутливі тіла, кусково-однорідні тіла

Наукові досягнення: понад 20 наукових публікацій з питань теплопровідності, термопружності термочутливих та кусково-однорідних тіл

Деякі з публікацій:

  1. Горечко Н.О., Кушнір Р.М. Розрахунок неусталеного термопружного стану трибосистеми під час гальмування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2006. – Т. 42, № 5. – С. 81-86.
  2. Те саме: Horechko N.O. and Kushnir R.M. Analysis of the Nonstationary Thermoelastic state of a Tribosystem in the process of braking// Materials Science. – 2006. – Vol. 42, No. 5. – P. 665-672.

  3. Попович В.С., Горечко Н.О. Температурне поле термочутливого півпростору від нагрівання миттєвим лінійним джерелом тепла // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2006. – Т. 49, № 4. – С. 183-188.
  4. Попович В., Горечко Н. Визначення температурних напружень у термочутливих елементах конструкцій, які моделюють тілами обертання // Машинознавство. – 2006. – № 7 (109). – С. 18-22.
  5. Горечко Н., Кушнір Р., Попович В. Термонапружений стан термочутливого півпростору при нагріванні джерелом тепла з урахуванням теплообміну з довкіллям // 9-й Міжн. симп. Укр. інженерів-механіків у Львові, 20-22 травня 2009 р. : праці симп. – Львів, 2009. – С. 118-119.

E-mail: dept19@iapmm.lviv.ua