Процюк Юрій Борисович

(Procuk Yuriy Borysovich)

Освіта: Львівський національний університет iмені Івана Франка (спеціальність -інформатика, 2000 р.), аспірантура ЛНУ ім. Івана Франка (01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2003 р.)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2012 р.)

Посада за основним місцем роботи: молодший науковий співробітник

Область наукових інтересів: теплопровідність, термопружність, шаруваті тіла з залежними від координати і температури фізико-механічними характеристиками

Наукові досягнення: понад 10 наукових публікацій з питань теплопровідності та термопружності кусково-неоднорідних термочутливих тіл

Деякі з публікацій:

  1. Кушнір Р. М. Температурні поля в шаруватих тілах канонічної форми за лінійної температурної залежності коефіцієнтів теплопровідності / Р. М. Кушнір, Ю. Б. Процюк // Машинознавство. – 2009. – № 1. – С. 13-18.
  2. Кушнір Р. М. Термопружний стан шаруватих термочутливих циліндрів та куль за конвективно-променевого теплообміну / Р. М. Кушнір, Ю. Б. Процюк // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 8. – С. 103-112.
  3. Кушнір Р. М. Термопружний стан шаруватих термочутливих тіл обертання за квадратичної залежності коефіцієнтів теплопровідності / Р. М. Кушнір, Ю. Б. Процюк // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2010. – 46, № 1. – С. 7-18.
  4. Процюк Ю.Б. Статичні задачі термопружності для шаруватих термочутливих плит за кубічної залежності коефіцієнтів теплопровідності від температури / Ю. Б. Процюк // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2010. – 53, № 4. – С. 151-161.
  5. Процюк Ю. Осесиметричні задачі термопружності для шаруватих термочутливих циліндрів і куль за кубічної залежності коефіцієнтів теплопровідності від температури / Ю. Б. Процюк // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2010. – C. 297-299.
  6. Процюк Ю.Б. Задачі термопружності для тришарових термочутливих тіл простої геометричної форми з функціонально-градієнтним шаром / Ю. Б. Процюк // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача. (Львів , 24-27 травня 2011 р.): тези доповідей. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2011. – C. 71-72.

E-mail: dept19@iapmm.lviv.ua