Ростун Микола Йосифович

(Rostun Mykola Yosyfovych)

Освіта: Львівський національний університет iмені Івана Франка(спеціальність - механіка, 2000 р.), аспірантура ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України (01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2005 р.)

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.02.04-механіка деформівного твердого тіла, 2008 р.)

Область наукових інтересів: механіка руйнування, теорія оболонок

Посада за основним місцем роботи: молодший науковий співробітник відділу термомеханіки

Наукові досягнення: понад 16 наукових публікацій з питань граничної рівноваги та напруженого стану оболонкових структур з тріщинами при пружному та пружно-пластичному деформуванні

Деякі з публікацій:

  1. Кушнір Р.М., Николишин М.М., Ростун М.Й. Напружений стан і гранична рівновага скінченної циліндричної оболонки з регулярною системою внутрішніх тріщин // Машинознавство. – 2005. – № 1.– С. 3-7.
  2. Кушнир Р.М., Николишин М.М., Ростун Н.И., Фещук Ю.П. Взаимодействие систем произвольно ориентированных трещин в упруго-пластической цилиндрической оболочке // Теорет. и прикл. меха-ника. – 2005. – Вып. 41. – С. 134-140.
  3. Кушнір Р.М., Николишин М.М., Ростун М.Й. Пружно-пластична сферична оболонка з системою довільно орієнтованих тріщин // Мат. методи і фіз.-мех. поля – 2006. – Т. 49, № 1. – С. 155-163.
  4. Кушнір Р.М., Николишин Т.М., Ростун М.Й. Гранична рівновага виготовленої з функціонально градієнтного матеріалу циліндричної оболонки з поверхневою тріщин // Машинознавство. – 2006. – № 5. – С. 3-7.
  5. Кушнір Р.М., Николишин Т.М., Ростун М.Й. Гранична рівновага неоднорідної по товщині сферичної оболонки з поверхневою тріщиною // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2007. – № 3. – С. 5-11.

    Те саме: Kushnir R.M., Nykolyshyn T.M. and Rostun M.I. Limiting Equilibrium of a Spherical Shell Nonuniform Across the Thickness and Containing a Surface Crack // Materials Science. – 2007. – Vol. 43, No. 3. – P. 291-299.

  6. Кушнір Р.М., Николишин М.М., Ростун М.Й. Напружений стан і гранична рівновага неоднорідних по товщині оболонок з поверхневими тріщинами // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / під заг. ред. В.В. Панасюка. – Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України. – 2009. – С. 109-114.

Телефон службовий: (032) 2639185

Факс: +380 (322) 636270

E-mail: mrostun@iapmm.lviv.ua