Загальні відомості

Відділ був створений у січні 1984 р. на базі відділу програмування Обчислювального центру та кількох груп інших відділів Інституту. З дня заснування до останнього часу завідувачем відділу був лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Миколайович Войтович. З 1 лютого 2017 року обов'язки завідувача відділу виконує доктор технічних наук Михайло Іванович Андрійчук.

У 1989 р. в складі відділу була створена науково-дослідна лабораторія теоретичної акустодіагностики під керівництвом кандидата (з 1992 р. доктора) фіз.-мат. наук О. П. Піддубняка, яка в 1993 р. стала самостійною структурною одиницею. У 1993 році до складу відділу була переведена частина співробітників відділу чисельних методів обернених задач математичної фізики Обчислювального центру Інституту під керівництвом кандидата фіз.-мат. наук П. О. Савенка, на базі якої була створена наукова лабораторія числових методів розв'язування нелінійних обернених задач математичної фізики, яка проіснувала до часу структурної реорганізації Інституту в 1995 р.
В даний час у складі відділу працюють 4 доктори (М. М. Войтович, П. О. Савенко, Б. М. Подлевський, М. І. Андрійчук) та 4 кандидати наук, а також 1 інженер. Старші наукові співробітники Ю. П. Тополюк та Т. Я. Соляр завершують роботу над підготовкою докторських дисертацій.

Основний науковий напрямок: – числові та аналітико-числові методи розв’язування прямих та обернених задач математичної фізики із застосуванням в теорії хвильових процесів.

У рамках цього напрямку розвиваються методи та алгоритми розв’язування таких задач:

У 1989 р. М. М. Войтовичу в складі авторського колективу була присуджена Державна премія УРСР в галузі науки і техніки за цикл робіт “Теорія резонансного розсіювання хвиль та її застосування в радіофізиці”.

У відділі захищено 5 докторських дисертацій:

 

та 16 кандидатських дисертацій:

П. О. Савенко (1980), Я. М. Глинський (1983), Є. М. Луцев (1986), М. І. Андрійчук (1987), В. П. Ткачук (1988), О. М. Гісь (1994), Ю. П. Тополюк (1994), С. А. Ярошко (1994), Б. М. Подлевський (1995), В. Є.Анохін (1997), О. Ф. Заморська (2000), С. М. Ярошко (2003), О. О. Булацик (2004), Л. М. Клакович (2004), Т. Я. Соляр (2006), Л. П. Процах (2012).

Співробітниками відділу опубліковано 11 монографій, 4 навчальних посібники для вищої школи та 6 для середньої школи.

Співробітники відділу приймали участь у наступних міжнародних наукових конференціях:

 

Відділ є одним із базових підрозділів, які підтримують діяльність Західно-Українського осередку міжнародного науково-технічного товариства lEEE. Відділ і осередок є співорганізаторами Міжнародного семінару “Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль” – International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED). Постійним співголовою міжнародного організаційного або програмного комітету семінару є М. М. Войтович, вченим секретарем – М. І. Андрійчук. Співорганізаторами семінару є також Тбіліський державний університет та Грузинський осередок IEEE. Семінар проводиться щорічно, починаючи з 1995 р., почергово в ІППММ НАН України та Тбіліському державному університеті. Праці семінару видаються у Львові та Тбілісі і розповсюджуються IEEE серед наукових та університетських бібліотек США та Канади, а також через міжнародну електронну мережу IEEE Xplore.

Співробітники відділу під час одного з наукових семінарів, 2009 р.