Андрійчук Михайло Іванович

(Andriychuk Mykhaylo Ivanovych)

зав. від., ст. наук. співр., докт. техн. наук

Освіта: Львівський державний університет iмені Івана Франка (спеціальність - обчислювальна математика, 1976 р.).

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук (05.13.16 - застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів у наукових дослідженнях, 1987 р.).

доктор технічних наук (01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, 2015 р.).

Наукове звання: старший науковий співробітник (1995 р.).

Посада за основним місцем роботи: завідувач відділу числових методів математичної фізики.

Напрям наукових досліджень: розробка числових методів розв'язування прямих і обернених задач математичної фізики та відповідних нелінійних інтегральних рівнянь.

Отримані результати досліджень викладені у понад 150 наукових публікаціях.

Монографії, посібники

Публікації у наукових журналах

Публікації за виступами на конференціях

Публікації у науково-популярних журналах

Наукові товариства: IEEE ( з 1995 р.).

Телефон службовий: (032) 258-96-46

E-mail: andr@iapmm.lviv.ua