Микитюк Ігор Володимирович

Посада - Завідуючий відділом

Область інтересів:

Коротка академічна біографія:

Закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова в 1982 р.

Кандидатська дисертація: Інтегровність гамільтонових динамічних систем з симетріями і алгебри Лі, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Москва, 1986 (Наук. керівник: проф. А.М.Стьопін. Опоненти: проф. А.М.Переломов, проф. В.Л.Попов. Ведуча організація: Математичний Інститут ім. Стєклова АН СРСР).

Займає посади молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника в ІППММ НАН України з 1985 по 1996

Викладає на посаді доцента у Національному університеті "Львівська політехніка" з 1996 по 2000 рік.

Докторантура: Національний університет "Львівська політехніка" (2000-2003).

Докторська дисертація: Метод редукції: інваріантні поляризації та бі-пуасонові структури на просторах інваріантних функцій, Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Москва, 2004 (Опоненти: проф. А.В.Болсінов, проф. Ю.А. Нєрєтін, проф. А.Н.Старков. Ведуча організація: Математичний Інститут ім. Стєклова РАН)

Наукові стажування: Рурський університет в Бохумі (2000, 2001).

Монографії:

Прикарпатский А. К., Микитюк И.В. "Алгебраические аспекты интегрируемости нелинейных динамических систем на многообразиях", Киев, Наукова думка, 1991, 287~с.

A.K., Mykytiuk I.V. "Algebraic integrability of nonlinear dynamical systems on manifolds. Classical and quantum aspects". Math. and its Appl. V.443, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1998, 554~p.

Збірник проблем з диференціальної геометрії для студентів та викладачів: Gadea, Pedro M., Munoz Masque, Jaime, Mykytyuk, Ihor V. “Analysis and Algebra on Differentiable Manifolds”, Springer, A Workbook for Students and Teachers, Series: Problem Books in Mathematics, 2nd ed. 2013, 2013, XXV, 613 p. 68 illus., 38 in color.

Вибрані статті:

 1. Mykytyuk I.V. "Structure of the coadjoint orbits of Lie groups". Journal of Lie Theory. – 2012, v.22, no.1, pp. 251-268.
 2. Микитюк І.В. "Інваріантні келерові структури на кодотичних розшаруваннях редуктивних просторів". Мат. методи та фіз.-мех. Поля, -- 2010. – T. 53, № 3. – С. 7—16.
 3. Микитюк И.В. "Классификация Риччи--плоских метрик на кокасательных расслоениях симметрических пространств ранга один". Матем. сборник, 2011.-- 202, № 2, C. 107—130.
 4. Castrill\'on L\'opez~M., Gadea~P.~M., Mykytyuk I.V. "The canonical eight-form on manifolds with holonomy group Spin(9)". International Journal of Geometric Methods in Modern Physics, V.7, № 7, 2010, pp.1-25.
 5. Микитюк И.В., Степин А.М. "Замечание об эквивариантности момента". Вестник Моск. ун-та, сер. 1, Матем. Механика, № 3, 2008, сс. 30-33.
 6. Микитюк И.В., Степин А.М. "Достаточное условие поэтапной редукции: доказательство и приложения". Матем. сборник, Т.199, № 5, 2008, сс. 35-44.
 7. Mykytyuk I.V., "Complete invariant K\"ahler metrics on cotangent bundles of spheres". Мат. методи та фіз.-мех. поля, 2007, Т.50, № 3, сс. 113-119.
 8. Микитюк І.В. "Геометрія кодотичних розшарувань однорідних просторів: симплектоморфізми". Прикл. пробл. мех. матем., Т. 4, 2006, сс. 41-47.
 9. Mykytyuk I.V., "Invariant Kahler Structures on the Cotangent Bundle of Symmetric Spaces and Reduction". Reviews in Mathematics and Mathematical Physics, Cambridge Scient. Publ., 2005, V.12, pp.~1--96.
 10. Mykytyuk I.V., Panasyuk A. "Bi-Poisson structures and integrability of geodesic flow on homogeneous spaces". Transformation Groups, 2004, V.9, № 3, pp.~289--308.
 11. Микитюк И.В. "Инвариантные гиперкэлеровы структуры на кокасательных расслоениях эрмитовых симметрических пространств". Матем. сборник, Т. 194, 8, 2003, сс. 113-138.
 12. Mykytyuk I.V. "Invariant hypercomplex structures". Вісн. Львів. універ., Сер. мех.-мат. 2003, Т.61, сс.~135--140.
 13. Микитюк И.В. "Гиперкомплексные и гиперкэлеровы структуры на кокасательных расслоениях эрмитовых симметрических пространств ранга один". Успехи матем. наук, Т.58, 1(349), 2003, сс. 189-190.
 14. Mykytyuk I.V. "Invariant K\"ahler structures on the cotangent bundle of compact symmetric spaces". Nagoya Math. Journal, 2003, V.169, pp.~191--217.
 15. Микитюк І.В. "Обмежено пуасонові відображення". Математичні методи та фізико-механічні поля, Т. 45, 1, 2002, сс. 47-49.
 16. Mykytyuk I.V. "The Lie triple system of the symmetric space F_4/Spin(9)". Asian Journal of Math., 2002, V.6, № 4, pp.~713--718.
 17. Микитюк И.В. "Кэлеровы структуры на касательных расслоениях симметрических пространств ранга один". Матем. сборник, Т. 192, 11, 2001, сс. 93-122.
 18. Mykytyuk I.V. "Actions of Borel subgroups on homogeneous spaces of reductive complex Lie groups and integrability". Compositio Math., 2001, V.127, pp.~55--67.
 19. Микитюк І.В. "Ізоморфні гамільтонові динамичні системи не\-изоморфні як квантові системи". Нелінійні коливання, Т. 3, 1, 2000, сс. 53-56.
 20. Mykytyuk I.V., Stepin A.M. "Classification of almost spherical pairs of compact simple Lie groups". Poisson geometry. Banach Center Publications, 2000, V.51, pp.~231--241.
 21. Mykytyuk I.V. "Extensions of partial flat connections". Differential geometry and its applications, 2000, V.12, pp.~145--156.
 22. Микитюк И.В. "Об интегрируемости инвариантных гамильтоновых систем с однородным конфигурационным пространством". Матем. сборник, Т. 129(171), 4, 1986, сс. 514-534.