Пташник Богдан Йосипович

Пташник Богдан Йосипович народився 28 липня 1937 року, українець, закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут (1959 р.) і аспірантуру при Інституті математики АН УРСР (1966 р.). В 1959-1961 рр. – учитель математики Росільнянської СШ на Івано-Франківщині, в 1961-1963 рр. – асистент кафедри математики Івано-Франківського державного педагогічного інституту, в 1966-1969 рр. – асистент кафедри диференціальних рівнянь Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1969 р. по сьогоднішній день працює в установах Академії наук України на посадах старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії, а з 1989 р. очолює відділ математичної фізики Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. В 1968 р. і 1989 р. захистив кандидатську та докторську дисертації, а в 1990 р. отримав учене звання професора. В 2002 р. його обрано академіком АН ВШ України, в 2003 р. – членом-кореспондентом НАН України, а в 2006 р. – дійсним членом Наукового товариства ім. Шевченка.

Б.Й.Пташник – відомий учений, який збагатив науку визначними науковими працями, створив нову математичну школу з оригінальними напрямками досліджень. Він є автором 210 наукових праць з математики та історії математики, серед яких 4 монографії. Разом з учнями побудував теорію умовно коректних крайових задач для рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними (що моделюють резонансні процеси), розв’язність яких пов’язана з проблемами малих знаменників. Під його керівництвом успішно захищено 14 кандидатських і 1 докторська дисертації, підготовлено до захисту одна кандидатська та одна докторська дисертації. В 1992-2006 рр. він був керівником чотирьох наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України. Його учні працюють у вузах Києва, Львова, Івано-Франківська, Дрогобича на посадах доцента, професора, завідувача кафедри, заступника декана, завідувача учбовою частиною. Один із його учнів – Симотюк М.М. є лауреатом Премії Президента України (2005 р.).

Упродовж багатьох років Б.Й.Пташник виконує значну науково-організаційну та педагогічну роботу. Він є керівником відділення фізико-технічних і математичних наук та керівником секції математики і математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України, керівником Львівського міського семінару з диференціальних рівнянь, а також загальноінститутського математичного семінару та наукового семінару ім. В.Я.Скоробогатька в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, головою секції теоретичних і прикладних проблем математики при Вченій раді цього інституту, членом редколегій багатьох математичних журналів та вісників, організатором періодично діючої Міжнародної математичної конференції ім. В.Я.Скоробогатька, професором Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Національного університету «Львівська політехніка», членом спеціалізованої Вченої ради у Львівському національному університеті імені Івана Франка. В 1993–1998 рр. він був членом Експертної ради з математики ВАК України, а в 1993-2000 рр. – заступником голови спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій у Львівському національному університеті імені Івана Франка та професором цього університету.

За заслуги в розвитку науки та освіти, підготовці наукових кадрів йому присуджено ґрант для вчених та викладачів Міжнародного фонду «Відродження» (1998 р.) та премію імені М.О.Лаврентьєва НАН України (2007 р.), а також нагороджено Почесного грамотою Президії НАН України (2003 р.).

Електронна адреса - ptashnyk@lms.lviv.ua