Засідання з нагоди 90-річчя від дня народження вченого-математика В.Я. Скоробогатька

Учасники зібрання

17 липня 2017 року в Інституті прикладних проблем механіки і математики (ІППММ) імені Я.С. Підстригача НАН України з нагоди 90-річчя від дня народження Заслуженого діяча науки України, доктора-фізико-математичних наук, професора Віталія Яковича Скоробогатька (1927–1996 рр.) відбулося спільне засідання Секції математики та математичного моделювання Західного наукового центру НАН України та МОН України, присвячене розвиткові теорії диференціальних рівнянь, теорії функцій і математичної фізики у західному регіоні України. Саме за цими напрямами працював В.Я. Скоробогатько.

Визнання наукової громадськості принесли вченому дослідження класичних та сформульованих ним нових проблем якісної теорії рівнянь із частинними похідними, застосування отриманих результатів у теоретичній фізиці, створення основ теорії гіллястих ланцюгових дробів – нового апарату в теорії функцій і обчислювальній математиці. У 1969 році В.Я. Скоробогатько створив та очолив відділ теорії диференціальних рівнянь у Фізико-механічному інституті АН України, а потім – до кінця своїх днів – очолював його в ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України. Дослідник є автором трьох монографій. Його вчителями були дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка М.О. Зарицький і В.Й. Левицький (автор першої математичної наукової статті українською мовою, опублікованої 1894 року), академіки Я.Б. Лопатинський та Б.В. Гнєденко, професори О.С. Кованько й Л.І. Волковиський.

Серед учнів В.Я. Скоробогатька – 11 докторів і 25 кандидатів наук, а до створеної ним наукової школи нині належать 83 доктори й кандидати наук, які працюють у НАН України, Національному університеті «Львівська політехніка» та Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У засіданні до 90-річчя В.Я. Скоробогатька взяли участь понад 80 науковців. Було заслухано 10 доповідей, присвячених новітнім досягненням у теорії диференціальних рівнянь (П.І. Каленюк, С.Д. Івасишен, Г.П. Лопушанська, В.С. Ільків), конструктивній теорії функцій (Д.І. Боднар та Х.Й. Кучмінська), математичних проблем теорії відносності та астрофізики (В.О. Пелих, Р.М. Пляцко, Б.І. Гнатик, О.Л. Петрук), історії математики (Я.Г. Притула).

Доповідь директора Інституту математики і фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка» доктора фізико-математичних наук, професора П.І. Каленюка

Доповідь професора кафедри економічної кібернетики та інформатики Тернопільського національного економічного університету доктора фізико-математичних наук Д.І. Боднаря

Доповідь провідного наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктора фізико-математичних наук Б.І. Гнатика

Доповідь провідного наукового співробітника ІППММ імені Я.С. Підстригача НАН України, доктора фізико-математичних наук Х.Й. Кучмінської