Вимоги до оформлення тексту доповіді

Текст доповіді обсягом до 2-х сторінок формату А5 (148*210 мм) слід підготувати в редакторі Word 6.0./7.0/97/2000 та Equation Editor. Розміри полів – 15 мм, гарнітура – Journal, інтервал – одиничний, абзац – 0.75 см.

Порядок розміщення матеріалу доповіді

Після кожної частини тексту, відзначеної (·), необхідно пропустити одну стрічку.
Рисунки та графіки подаються у форматі редактора, в якому вони виготовлені, а пояс­нення до рисунків – у тексті доповіді.
Таблиці формуються редактором Word 6.0/7.0/97/2000, підпис і нумерація по правому краю таблиці (Таблиця номер,10pt, Bold, Italic), між основним текстом та таблицею пропускається одна стрічка зверху і знизу.

Параметри Equation Editor для набору формул:

Стиль: текст, функція, число – Journal; змінна – Journal, Italic; стр. грецькі, п. грецькі, символ – Symbol; матриця-вектор – Journal, напівжирний.
Розміри: повний – 10pt; індекс – 80%; індекс індекса – 60%, символ – 150%, індекс символа – 100%

Шрифт Journal та зразок оформлення знаходяться тут

Матеріали доповідей можуть бути підготовлені для демонстрування за допомогою мультимедійного проектора, діапроекторів чи у вигляді плакатів.
Стендова доповідь демонструється на листі паперу висотою 110 см і шириною 80 см. У верхній частині листа вказується назва доповіді та прізвища авторів.