СПИСОК

аспірантів Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача Національної академії наук України станом на 01.11.2023 р.

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

рік

народ.

Націо­

наль­ність

Рік

Закінч.

вузу

Дата зарах.

в аспіран-

туру

Дата закінч.

аспірантури

Шифр

 спеціальності

Назва

наукової

спеціальності

Наук. керівник (вчений ступінь, звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік навчання

1

Боднар Володимир Олександрович

1997

укр.

2019

01.11.2023

31.10.2027

113

Прикладна

математика

Марчук М.В., докт.фіз.-мат.наук,

професор

2.

Петращук Василь Миколайович

2000

укр.

2022

01.11.2023

31.10.2027

113

Прикладна

математика

Шацький І.П., докт.фіз.-мат.наук,

професор

Другий рік навчання

1

Євстигнеєв

Борис Євгенович

1999

укр.

2021

01.11.2022

31.10.2026

113

Прикладна

математика

Андрійчук М.І., докт.техн.наук, професор

2.

Соляр Ольга Ігорівна

1997

укр.

2020

01.11.2022

31.10.2026

113

Прикладна

математика

Кушнір Р.М., акад. НАН України,

докт.фіз.-мат.наук,

професор

3.

Цяпа

Олександр Васильович

1991

укр.

2014

01.11.2022

31.10.2026

113

Прикладна

математика

Заболоцький Т.М., докт. економ.н., професор

Третій рік навчання

1.

Бардин

Тетяна Петрівна

1986

укр.

2008

01.11.2021

31.10.2025

113

Прикладна

математика

Дробенко Б.Д., докт.фіз.-мат.наук,

ст.н.с.

Четвертий рік навчання

1.

Ванкевич

Петро Петрович

1997

укр.

2019

01.11.2020

31.10.2024

113

Прикладна

математика

Дробенко Б.Д., докт.фіз.-мат.наук,

ст.н.с.

 

Всього   7 аспірантів

 

 

Докторанти

 

Прізвище, ім’я

та по-батькові

рік нар.

націон.

Рік за-

кінчен.

вузу

рік за-

кінчен.

аспір.

Дата

захисту

кандид.

дисерт.

Місце роботи,

посада і звання ва час вступу

Дата

зарах.

до докто­рантури

Дата зак нчен­ня

Докторан­тури

Тема дисертації, шифр спеціальності, по якій пост. до докторантури

Прізвище, ініц.

Вч .ступ. і звання наук. консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Другий рік навчання

Білущак

Юрій Ігорович

1986

2009

 

2014

ІППММ НАН України,

с.н.с., канд. тех. наук

01.09.

2022

31.08.

2024

«Математичне моделювання процесів масоперенесення у складених тілах з мікроструктурою за каскадного розпаду домішкових компонент»,

113

Чернуха О.Ю.,

докт.тех.наук, проф.