Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2003, том 46

Том. 46, № 1, Львів 2003

75-річчю академіка НАН України

Ярослава Степановича Підстригача

присвячується

 

ЗМІСТ
Я. С. Підстригач – видатний вчений, стратег і організатор науки
  7
Кіт Г. С., Мартиняк Р. М.  
Термопружність структур з теплопровідними тріщинами
  11
Григоренко Я. М., Василенко А. Т.  
Визначення температурних полів і напружень в неоднорідних анізотропних оболонках у різних постановках
  21
Лобода В. В., Харун І. В.  
Міжфазні тріщини з зонами контакту в анізотропному середовищі у полі віддаленого термомеханічного навантаження, зосереджених сил і теплових джерел
  32
Шевченко В. П., Довбня К. М.  
Метод граничних інтегральних рівнянь у задачах статики пологих ортотропних оболонок із розрізами й отворами
  47
Кушнір Р. М., Николишин М. М.  
Напружений стан і гранична рівновага кусково-однорідних циліндричних оболонок з тріщинами
  60
Григолюк Э. И., Лопаницын Е. А.  
Устойчивость и закритическое поведение пологой сферической оболочки
  75
Осадчук В. А.  
Діагностування залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій  розрахунково-експериментальним методом
  88
Шевчук П. Р., Гаврись О. П.  
Розрахунок залишкових деформацій у покриттях, нанесених способом високотемпературного напилення на плоскі поверхні
  105
Швайко М. Ю.  
До теорії пластичності, зaснованої на концепції ковзання
  114
Бурак Я. Й., Чапля Є. Я., Кондрат В. Ф.  
Про вибір параметрів локального термодинамічного стану в механіці твердих розчинів  
  125
Карнаухов В. Г., Козлов В. И.  
Демпфирование колебаний вязкоупругих цилиндрических панелей при помощи распределенных пьезоэлектрических включений  
  134
Гачкевич О. Р., Терлецький Р. Ф.  
Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у частково прозорих деформівних твердих тілах з газовими домішками за умов дії електромагнітного випромінювання світлового діапазону частот  
  151