Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2001, том 44
Том. 44, № 3, Львів 2001  

ЗМІСТ
Plachta L. P.
The combinatorics of gradient-like flows and foliations on closed surfaces: III. The problem of realization and some estimates
  7
Гришко Ю. В.  
Про однокольорові симетричні підмножини при 2-фарбуваннях груп
  17
Гутік О. В., Павлик К. П.  
-замкнені топологiчні напівгрупи та -розширення Брандта
  20
Гаврилів О. С.  
Про структуру банахового сепарабельного простору
  29
Кирчей І. І.  
Класична приєднана матриця для ермітової над тілом
  33
Подлевський Б. М.  
Про застосування методу симетрування до одного класу узагальнених спектральних задач з параметром у крайових умовах
  49
Буряченко К. О.  
Існування та регулярність розв’язку однієї крайової задачі для диференціальних рівнянь третього порядку
  56
Балінський А. І.  
Поділено-різницевий метод розв’язування квантового рівняння Янга – Бакстера
  66
Савенко П. О.  
Чисельне розв’язування нелінійних задач синтезу випромінюючих систем при застосуванні енергетичного критерію
  70
Михаськiв В. В.  
Побудова інтегральних зображень розв’язків тривимірних динамічних задач математичної теорії тріщин з використанням співвідношення Папковича – Нойбера
  82
Острик В. І., Улітко А. Ф.  
Контактна задача для міжфазної напівнескінченної тріщини  
  88
Карнаухов В. Г., Козлов В. І., Жук Я. О., Карнаухова Т. В.  
Термомеханічна зв’язана теорія шаруватих оболонок з пасивними фізично нелінійними непружними шарами та розподіленими п’єзоелектричними включеннями для контролю нестаціонарних коливань  
  96
Гачкевич О. Р., Курницький Т. Л.,        Терлецький Р. Ф.  
Математичне моделювання фотостимульованої дифузії домішок у частково прозорих твердих тілах  
  107
Чекурін В. Ф.  
Модель термопружності тіл із початковими пружними деформаціями  
  120
Rogowski B.  
Heat conduction problem in a transversally isotropic body with a circular crack system  
  128
Максимович В. М., Геворгян В. В., Соляр Т. Я.  
Визначення стаціонарних і нестаціонарних температур у багатозв’язних просторі та шарі  
  135
Євтушенко О. О., Семерак В. М.  
Високошвидкісне локальне нагрівання поверхні півпростору лінійним розподіленим потоком тепла  
  140
До 70-річчя М. Ю. Швайка  
  147