Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2003, том 46

Том. 46, № 3, Львів 2003

75-річчю академіка НАН України

Ярослава Степановича Підстригача

присвячується

 

ЗМІСТ
Поліщук В. М., Пташник Б. Й.
Задача з періодичними за часовою змінною умовами для слабко нелінійних гіперболічних рівнянь 7
   
Івасишен С. Д., Мединський І. П. 15
Задача Коші для -параболічних систем із виродженням на початковій гіперплощині
   
Каленюк П. І., Когут І. В., Нитребич З. М. 25
Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними
   
Боднар Д. І. 32
Багатовимірні узагальнення неперервних дробів
   
Kuchmins’ka Kh. Yo., Vozna S. M. 40
Multipoint formula based on associated continued fraction
   
Коваленко Л. Г. 48
Об одном представлении средних Чезаро отрицательного порядка двойных ортогональных рядов
   
Лопушанський О. В., Дмитришин М. І 54
Апроксимаційні простори між банаховим простором і векторами експоненціального типу
   
Притула М. М., Воробйова О. В. 61
Побудова зв’язності Картана та асоційованих нелокальних скінченновимірних редукцій на інтегральному джет-підмноговиді для інверсної модифікованої динамічної системи Кортевега – де Фріза
   
Попов Г. Я. 74
Об одном методе получения интегральных преобразований с применением к построению точных решений краевых задач математической физики
   
Рущицький Я. Я. 90
Особливості розвитку теорії пружних нелінійних хвиль
   
Піддубняк О. П.  
Випромінювання звуку пружним круговим циліндром, що обертається навколо своєї осі зі змінною кутовою швидкістю 106
   
Даноян З. Н.  
Плоские магнитоупругие волны в анизотропных идеально проводящих средах 116
   
Божидарник В. В., Галазюк В. А., Лаба В. В., Сулим Г. Т.  
Некласична модель плоскої деформації тіла з щілиною при поперечному зсуві 121
   
Чекурін В. Ф.  
Математичні проблеми томографії тензорних полів у твердих тілах із залишковими напруженнями 133
   
Киселев М. И.  
Роль фазы и фазовых методов в теории и ее приложениях 149
   
Савенко П. О.  
Структура розв’язків задачі синтезу мікросмужкової решітки за заданою амплітудною діаграмою напрямленості 151
   
Андрійчук М. І.  
Синтез лінійної антенної решітки з хвилеводними випромінювачами 166
   

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

 

Сулим Г. Т., Турчин І. М.  

П’ятий українсько-польський науковий симпозіум «Актуальні задачі механіки неоднорідних структур»

174