Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2002, том 45

Том. 45, № 4, Львів 2002

75-річчю професора

Віталія Яковича Скоробогатька

присвячується

 

ЗМІСТ
Пелих В. О., Пташник Б. Й.
,, . . . всю  силу на науку клав” (до 75-річчя від дня народження професора В. Я. Скоробогатька)
  7
Список наукових праць В. Я. Скоробогатька  
  10
Балабушенко Т. М., Івасишен С. Д.    
Про властивості розв’язків -параболічних систем у необмежених за часовою змінною областях
  19
Барабаш Г. М., Лавренюк С. П., Процах Н. П.  
Мішана задача для напівлінійного ультрапараболічного рівняння 
  27
Бурак Я. Й., Каленюк П. І., Мічуда О. Я.  
Динамічні процеси в пружних системах  з урахуванням нелінійного взаємовпливу різних форм руху 
  35
Бурак Я. Й., Мороз Г. І.  
Математичні проблеми  нелінійної механіки пружних систем
  40
Вігак В. М., Токовий Ю. В., Єршов Ю. Г.  
Спектральна задача для інтегро-диференціального рівняння другого порядку з інтегральними умовами 
  47
Гнатик Б. І., Петрук О. Л.  
Повний опис точкового вибуху в неоднорідному середовищі в рамках радіаційної газодинаміки 
  53
Гоєнко Н. П.  
Збіжність розвинення відношення функцій Лаурічелли  у гіллястий ланцюговий дріб 
  61
Іванчов М. І.  
Задача з вільною межею для рівняння дифузії в прямокутнику 
  67
Івасишен С. Д., Мединський І. П.  
Властивості інтегралів типу похідних від   обємних потенціалів для -параболічних систем з виродженням на початковій гіперплощині   
  76
Ільків В. С.  
Двоточкова нелокальна крайова задача для системи неоднорідних рівнянь із частинними похідними  
  87
Каленюк П. І., Нитребич З. М.  
Застосування узагальненої схеми відокремлення змінних для опису самоспряжених розширень мінімального оператора  
  95
Мацюк Р. Я.  
Технологія Кавагучі для простору Скоробогатька  
  102
Симотюк М. М.  
Багатоточкова задача для лінійних систем рівнянь з частинними похідними   
  107
Сусь О. М.  
Аналог теореми Штерна–Штольца  для двовимірних неперервних дробів   
  119
Чапля Є. Я., Чернуха О. Ю.  
Процеси дифузії в тілі з регулярною структурою  
  124
Kolodyazhny V. M., Shevchenko A. O.  
The numerical schemes of measure determination for the geometric measurable objects  
  132
Lopushansky O. V., Zagorodnyuk A. V.  
New subspaces of polynomials and analytic functions on Banach spaces  
  138