Menu_en.GIF (863 bytes)

linija.gif (43 bytes) 

                     napys_uk.gif (1609 bytes)  

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
НАУК
УКРАЇНИ

НСТИТУТ  ПРИКЛАДНИХ
ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ
І МАТЕМАТИКИ
ім.Я.С.ПІДСТРИГАЧА


Науковий журнал
"МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ"

Рік 2003, том 46
Том. 46, № 4, Львів 2002 7

ЗМІСТ
Антонова Т. М.
Збіжність гіллястих ланцюгових дробів з комплексними елементами та їх парних частин
   
Гладун В. Р. 16
Ознаки збіжності та стійкості гіллястих ланцюгових дробів із від’ємними частинними чисельниками
   
Баран О. Є. 27
Оцінки швидкості збіжності інтерполяційного процесу на основі гіллястого ланцюгового дробу з нерівнозначними змінними
   
Манзій О. С. 33
Оцінка швидкості збіжності ланцюгового дробу Nörlunda
   
Дмитришин Р. І. 39
Про деякі області збіжності багатовимірного -дробу
   
Гоєнко Н. П. 44
Застосування багатовимірного аналогу теореми Ворпіцького до дослідження збіжності розвинень гіпергеометричних функцій Лаурічелли у гіллясті ланцюгові дроби
   
Недашковський М. О. 50
Ознаки збіжності матричних гіллястих ланцюгових дробів
   
Пагіря М. М. 57
Про ефективність наближення функцій деякими типами інтерполяційних ланцюгових дробів
   
Чип М. М. 65
Метод моментів зображення функції рядом та інтегралом
   
Мильо О. Я., Піпа Г. М., Сторож О. Г. 73
Про функцію Вейля та екстремальні роз­ширення напівгладкого звуження додатно визначеного оператора
   
Кирчей І. І.  
Аналог класичної приєднаної матриці над тілом з інволюцією 81
   
Симотюк М. М., Медвідь О. М.  
Задача з інтегральними умовами для лінійних рівнянь із частинними похідними зі сталими коефіцієнтами 92
   
Малицька Г. П.     
Про стабілізацію інтеграла Пуассона ультрапараболічних рівнянь 102
   
Jabłoński W., Pękala A.  
Stability of generalized mean value type functional equation 110
   
Прокопович І. Б.  
Про диференціювання за зв’язаним тензорним аргументом 114
   
Кутнів М. В.  
Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку 120
   
Бомба А. Я., Пригорницький Д. О.  
Наближення розв’язків одного класу обернених крайових задач на конформні відображення у багатозв’язних областях з потенціалом керування 130
   
Сливка Г. І.  
Властивості розв’язку задачі про коливання прямокутної мембрани з випадковими початковими умовами 138
   
Rogowski B.  
Torsion of fiber-reinforced composite with cylindrical interface crack 145
   
Yevtushenko A. A., Ivanyk E. G., Rożniakowski K., Dobryansky I. M., Wypych W.  
Model of thermal fracture of concrete during laser irradiation 154
   
Кіндрацький Б. І., Сулим Г. Т.  
Структурно-параметричний синтез металоконструкції модуля лінійного переміщення 162
   
Алфавітний покажчик за 2003 рік (том 46) 170