Передплата 2004

Передплатити журнал

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ

ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ

можна у будь-якому підприємстві Укрпошта або безпосередньо в редакції журналу.

Передплатний індекс 08271  

Вартість передплати на рік (4 номери) 100 грн.

 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ

ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ПОЛЯ

Науковий журнал, видається з 1975 року

Періодичність 4 номери в рік, обсяг одного номера 10 др. аркушів

Засновник Інститут прикладних проблем механіки і математики

                         ім. Я. С. Підстригача НАН України

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 1838 від 03.10.95

Визнаний ВАК України як фахове видання у галузі фізико-математичних і технічних наук

У журналі друкуються статті, присвячені розробці ефективних методів дослідження диференціальних рівнянь з частинними похідними та динамічних систем, операторних методів функціонального аналізу і лінійної алгебри та їх застосувань, постановці та розвязанню некласичних крайових задач математичної фізики, розвитку кількісної теорії деформації твердих тіл з урахуванням взаємодії полів різної фізичної природи, розробки математичних методів розрахунку, оптимізації та прогнозування деформативності, міцності, довговічності та поведінки механічних систем.

Для наукових співробітників, аспірантів та інженерів, що цікавляться питаннями сучасної теорії, методами і застосуваннями диференціальних рівнянь, математичної фізики, лінійної алгебри, функціонального аналізу та механіки деформівного твердого тіла.

Для оформлення передплати журналу в редакції потрібно:

1. Перерахувати Ін-ту прикл. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України платіжним дорученням суму 100 гривень (ПДВ не обкладається) в

УДК у Львівській обл. м. Львова МФО 825014

р/р № 35224001000197

Код ЗКПО 03534430.

2. Повідомити редколегію про передплату, виславши заповнений абонементний талон за адресою:

 

Редколегія журналу ММФМП,

ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України,

вул. Наукова 3-б,

м. Львів, 79060

 

Тел. (0322) 63-13-98,                                                                               e-mail:  kushnir@iapmm.lviv.ua

                    65-19-66,                                                                                               dept13@iapmm.lviv.ua

 

Журнал

Математичні методи та фізико-механічні поля

Абонемент на 2004 рік

1. Вартість передплати ________ грн.

2. Кількість комплектів____________

3. Повна назва організації____________________________________________

4. Поштова адреса__________________________________________________

5. Телефон _________, факс: _____________, e-mail:  __________________

6. Сплачено платіжним дорученням № ________від ____________200  р.

Підпис            _______________                       М. П.

 

 

Журнал надсилаємо передплатникам поштою.

 

УВАГА!  Опублікування статей авторів у журналі безкоштовне.

          Запрошуємо до співпраці !