7 листопада 2019 р. відбулось розширене засідання наукового семінару відділу термомеханіки

“Математичне моделювання та методи дослідження термомеханічних процесів”,

присвячене 90-літтю з дня народження Кулика Олександра Миколайовича

 

ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ КУЛИК ( 09.11.1929 – 24.11.2005)

 

9 листопада 2019 р. виповнилось би дев'яносто років від дня народження талановитого вченого і педагога, відомого дослідника у галузі технологічної термомеханіки - важливого напрямку механіки деформівного твердого тіла, кандидата фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника, доцента Кулика Олександра Миколайовича.

Олександр Миколайович Кулик народився у м. Дмитрієвську Ворошиловоградської (тепер Луганської) області в сім’ї вчителів. У 1947 р. після закінчення зі срібною медаллю середньої школи, розпочав навчання на фізико-математичному факультеті Львівського державного (тепер національного) університету ім. І. Франка. Через п’ять років у 1952 р., отримавши університетську освіту за спеціальністю “механіка”, розпочав навчання в аспірантурі під керівництвом професора Михайла Петровича Шереметьєва за спеціальністю “теорія пружності”. Наполеглива праця і життєвий гарт, отриманий у роки суворого воєнного дитинства, дали йому можливість за три роки підготувати й успішно захистити в кінці грудня 1955 р. на вченій раді фізико-математичного факультету Львівського університету дисертаційну роботу “Двозв’язні пластинки з підкріпленим краєм”.

З 1 вересня 1955 р. працює в Українському поліграфічному інституті (УПІ) ім. Івана Федорова, на посадах: асистента (1955 р.), старшого викладача кафедри деталей машин (1956-1962 рр.), доцента Хмельницького загальнотехнічного факультету УПІ (1962-1963 рр.), завідувача кафедри загальнонаукових дисциплін Хмель­ницького загальнотехнічного (ХЗТ) факультету (1963-1967 рр.); декана загальнотехнічного факультету філіалу УПІ, створеного на базі ХЗТ факультету (1966-1967 рр.); завідувача кафедри вищої математики (1967-1968 рр.) та кафедри теоретичної механіки і теорії механізмів та машин (1968-1969 рр.) Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, у який було реорганізовано Хмельницький філіал УПІ ім. Ів. Федорова (1967-1969 рр.), обирається депутатом Хмельницької міської ради (1963-1965 рр.). У 1969-1973 рр. працює доцентом кафедри теоретичної механіки Львівського політехнічного інституту.

У системі Академії наук України (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України) працював з 1973 р. до дня передчасної смерті 24.11.2005 р. на посадах старшого наукового співробітника (1973-1990 рр. і з 2001 р.) та завідувача відділу термомеханіки (1990-2001 рр.). Наукове звання доцента йому присвоєно у 1963 р., а  старшого наукового співробітника - у 1979 р.

Напрям його наукових досліджень стосувався удосконалення існуючих та розробкаи нових методів розв’язання і дослідження задач термопружності для тіл неоднорідної структури, які нагріваються рухомими та нерухомими джерелами тепла стосовно техно­логічних процесів з використанням концентрованих потоків енергії. Ним розроблено методику розв’язання задач термо­пружності для тонкостінних і масивних тіл при їх нагріванні рухомими джерелами тепла (як зосередженими, так і розпо­діленими по локальних зонах); отримано рівняння термопружності тонких ступеневих пластин, досліджено вплив форми джерела тепла на температурне поле та напруження в тонких пластинках (результи цих досліджень викладено у монографії “Температурные напряжения от объемных источников”, написаній спільно з Ю.М. Коляно); отримано, спільно з Ю.М. Коляно та Р.М. Кушніром, вагомий результат з використання узагальнених функцій в термомеханіці кусково-однорідних тіл − здійснено постановку узагальненої задачі спряження для рівнянь термо­пружності однорідних тіл, що дозволяє значно полегшити побудову математичних моделей тіл кусково-однорідної структури за неідеального термомеханічного контакту.

Результати наукових досліджень О.М. Кулика використані спеціалістами Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, СКБ “Ритм” (м. Белгород) при розробці конкретних технологічних процесів, які впроваджені у виробництво.

Науковий доробок О.М. Кулика - це біля ста наукових публікацій, два авторські свідоцтва на винаходи та монографія, троє учнів захистили кандидатські дисертації. Він має урядові нагороди та відзнаки.


 

На семінарі заслухано доповіді співробітників відділу термомеханіки:

 

o       Життєвий шлях Кулика О.М. (доп. директор Інституту, завідувач відділу Кушнір Р.М.).

o       Наукові здобутки Кулика О.М. (доп. провідниний науковий співробітник Процюк Б.В.).

o       Розвиток наукової спадщини Кулика О.М. (доп. старший науковий співробітник Махоркін І.М.).

 

Споминами про Кулика О.М. поділились:

 

o       його учні доценти Стоцький Ф.І. (захистив канд. дис. у 1977 р.), Гульчевський Л.С. (захистив канд. дис. у 1979 р.);

o       завідувачі відділів механіки деформівного твердого тіла Токовий Ю.В та теорії фізико-механічних полів Гачкевич О.Р.;

o       співробітники інституту та гості семінару: професор Сулим Г.Т. (ЛНУ Івана Франка), доцент Іваник Є.Г. (Академія сухопутних військ), Вишневський К., старший науковий співробітник Гарматій Г.Ю.

 

 

Було відзначено Кулик О.М. як висококваліфікованого спеціаліста, патріота, доброзичливу та принципову людину, готову допомогти у важку життєву хвилину.

 

По закінченню семінару його учасники вшанували пам'ять Кулика О.М. покладанням квітів до могили.