Наукова бібліотека ІППММ ім. Я.С.Підстригача була заснована у 1961 році.
У фонді бібліотеки зібрана література з питань математики, фізики та геофізики,а також з окремих суміжних питань техніки, опору матеріалів, теплоенергетики, обчислювальної техніки,  металургії та металознавства.У фонді є  книжкові зібрання проф. М.Шереметьєва та академіка М.Кільчевського.
Періодична література (310 серій) представлена на паперових носіях.
У фонді бібліотеки зберігаються повні комплекти журналів ”Математичні методи та фізико-механічні поля”,  “Доповіді НАНУ”, “Український математичний журнал”, “Прикладна механіка” та інші.
З іноземних видань є багаторічні комплекти збірників “Lecture Notes in Mathematics”, “Lecture Notes in Physics”, “ Journal of Mathematics Physics”, “Archive for rational mechanics and analysis”, ”Journal of the Acoustical Society of America” та інші.
На 1 січня 2010р. бібліотечний фонд нараховував 81930прим. З них 26225 іноземні – видання. Книг і брошур, періодичних видань – 66458 примірників різними мовами. Є обмінний фонд.
До послуг науковців традиційні каталоги та картотеки. Зокрема алфавітні: книг (іноземних та вітчизняних), авторефератів , дисертацій, захищених в ІППММ, періодики (вітчизняної, іноземної), а також систематичний каталог.
В бібліотеці є читальний зал на 16 місць площею 70 кв.м.
У читальному залі функціонують виставки нових надходжень книг і журналів, а також відповідний довідково-бібліографічний апарат.       

Бібліотека відчинена для читачів з 10.00   до 17.00
Обідня перерва з 13.00 до  13.45
Останній день місяця – санітарний.

Каталог іноземних видань (xls-формат)

Періодичні видання

Журнали України

 1. Автоматическая сварка
 2. Алгебра і дискретна математика
 3. Бюлетень ВАК
 4. Вісник НАНУ
 5. Доповіді НАНУ
 6. Довідник кадровика
 7. Журнал математической физики,анализа,геометрии
 8. Изв.вузов с.радиоэлектроника
 9. Машинознавство
 10. Науковий світ
 11. Нелінійні коливання
 12. Прикладная механика
 13. Проблемы машиностроения
 14. Проблемы прочности
 15. Теорія ймовірностей та математична статистика
 16. Техническая диагностика и неразрушающий контроль
 17. Український математичний вісник
 18. Український математичний журнал
 19. Український реферативний журнал с.1.природничі науки
 20. Фізика і хімія твердих тіл
 21. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
 22. Фізико-хімічна механіка матеріалів
 23. Methods of Functional Analysis and Topology

Журнали Росії (до 2010р.)

 1. Изв. РАН Механика твердого тела
 2. Математические заметки
 3. Прикладная математика и механика
 4. Инженерно-физический журнал
 5. Трение и износ
 6. Успехи математических наук
 7. Функциональный анализ и его приложение

Іноземні журнали

 1. Atti del Seminario matematico e Fisico
 2. Bulqarian Geophysical Journal
 3. .Czechoslovak Mathematical  Journal
 4. Journal Geometry and Physics
 5. Journal of Mathematical of Kyoto Univer.
 6. Journal of Mathematical Physics
 7. Journal of Theoretical and Applied Mechanics
 8. Kyushu Journal of Mathematics
 9. Quarterly of Applied Mathematics
 10. The Quarterly Journal  of Mathematics
 11. Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees
 12. Rendiconti del Circolo matematico di Palermo

Нові надходження книг (Березень)

Математика. Механіка.

 1. Самойленко А.М., Станжицький О.М. Якісний та асимтотичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями. – К., Наукова  думка, 2009.
 2. Прикладні проблеми механіки і математики. в.7.- Львів, 2009.
 3. Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах. К., Наукова думка, 2009.
 4. Шульга М.О., Карлаш В.Л.  Резонансні електромеханічні коливання п’єзоелектричних пластин. К., Наукова думка, 2008. 

Періодичні видання

 1. Вісник Львівського університету Серія :Прикладна математика та інформатика. В.12
 2. Вісник Київського університету Серія: Фізико-математичні науки.
 3. Вісник Тернопільського державного технічного університету №4
 4. Журнал обчислювальної та прикладної математики. К., Видання Київ. Національного університету ім. Т. Шевченка.

Іноземні видання.

 1. Bratov V.Q. and etc. Dynamik strength strength  of continuum. Petersburg, 2009.
 2. Modern Analysis and Applications The Mark Krein Centenary Conference V.2.Differential Operators and Mechanics. Birkhauser ets., 2009.

Різне.

 1. Наука  України  у світовому інформаційному  просторі . в.2. - К., 2009
 2. Годована М.П. Словник - довідник назв осіб за видом діяльності. - К., Наукова думка, 2009.

Правила  користування

 1. Читачами  бібліотеки  можуть  бути  штатні працівники  Інституту. Співробітники  інших  закладів, контрактники,  студенти  можуть працювати в  читальному  залі  після пред’явлення службового  посвідчення, а  також  брати літературу  під  грошову заставу.
 2. Книги  видаються  читачам  на термін до 45 днів, періодичні видання – до 30 днів. Одноразово видається до 5 примірників. Бібліотека  не видає  додому: рідкісні  і цінні видання,  довідкові (в одному прим.) видання, дисертації, енциклопедії.
 3. Перереєстрація  читачів проводиться щорічно в січні. В період перереєстрації читачі зобов’язані здати в бібліотеку для перевірки всю взяту ними літературу. Читачі, що не  пройшли  перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.
 4. Співробітники і аспіранти інституту, що відбувають у довготривале відрядження або у відпустку (декретну, академічну, творчу), звільняються з роботи чи відраховуються з аспірантури зобов’язані здати в бібліотеку всю взяту ними літературу. 
 5. У випадку втрати чи псування літератури, читач зобов’язаний повернути такі ж видання чи рівноцінні, або ж оплатити ринкову вартість втраченого видання.