Оголошення

Загальноінститутський науковий семінар
з обчислювальної механіки деформівного твердого тіла

Четвер, 21 березня 2024 р., кім. 213, 11:00

Тема доповіді: ГРАНИЧНО-ЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРИВИМІРНИХ КОМПОЗИТІВ З НЕКАНОНІЧНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ ТА ДЕФЕКТАМИ СТРУКТУРИ

(за матеріалами докторської дисертації)

Доповідач: Богдан Мирославович Стасюк, доцент НУ "Львівська політехніка"

Керівники семінару :
д.ф.-м.н., проф. Марчук М.В.
д.ф.-м.н., проф. Михаськів В.В.
д.ф.-м.н., проф. Сулим Г.Т.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 У понеділок 27 листопада 2023 р. о 15.00 год. відбудеться чергове засідання загальноінститутського математичного семінару за адресою: вул. Наукова, 3-б, кім. 709.

Тема доповіді: "Напівскалярна еквівалентність поліноміальних матриць простої структури та проблема пар матриць"

Доповідач:  Богдан Шаваровський (пров.н.с. відділу алгебри, д.ф.-м.н.)

Керівники семінару:
чл.-кор. НАН України Пелих В.О.,
д.ф.-м.н. Петричкович В.М.

Вчений секретар семінару: Лозинська В.Я.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У понеділок 20 березня 2023 року о 15:00 год. відбудеться чергове засідання загальноінститутського математичного семінару за адресою: вул. Наукова, 3-б, зала засідань Вченої ради.

Тема доповіді: "Некласичний підхід до розв'язування лінійних рівнянь / Non-classical approach to solving of linear equations"

Доповідач: пров. н.с. відділу алгебри, д.ф.-м.н. Володимир ЩЕДРИК

Керівники семінару: 
д.ф.-м.н. Петричкович В.М.
д.ф.-м.н. Пелих В.О
Вчений секретар семінару: Лозинська В.Я.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

До Дня науки

Загальноінститутський проблемний семінар

“Сучасні проблеми математики, математичного моделювання і механіки”

16 травня 2019 р., 15.00, актова зала

Доповідь директора ІПМФН НУ «Львівська політехніка»,
проф. П. І. Каленюка
та
зав.каф. вищої математики НУ «Львівська політехніка»,
проф. З. М. Нитребича
на тему:
“Узагальнений метод відокремлення змінних та його застосування ”

Керівники семінару: акад. НАН України Р.М.Кушнір, д.ф.-м.н. В.О.Пелих

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальноінститутський проблемний семінар

“Сучасні проблеми математики, математичного моделювання і механіки”

19 березня 2019 р., 15.00, к. 213

Доповідь заст. директора з наукової роботи, д.ф.-м.н.

ТОКОВОГО Юрія Владиславовича
на тему:
“Пряме інтегрування дво- та тривимірних задач термопружності для неоднорідних тіл”

Керівники семінару: акад. НАН України Р.М.Кушнір, д.ф.-м.н. В.О.Пелих

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Загальноінститутський проблемний семінар

“Сучасні проблеми математики, математичного моделювання і механіки”

22 січня 2019 р., 15.00, к. 213

Доповідь провідного наукового співробітника відділу № 12, д.ф.-м.н.

ПЕТРУКА Олега Леонідовича
на тему:
“Залишки наднових зір як об'єкти чисельних симуляцій”

Керівники семінару: акад. НАН України Р.М.Кушнір, д.ф.-м.н. В.О.Пелих

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оголошення

У понеділок 10 грудня 2018 року о 15:00 год. відбудеться чергове засідання загальноінститутського математичного семінару за адресою: вул. Наукова, 3-б, кім. 709.

Тема доповіді: "Про класифікацію симетрійних редукцій для диференціальних рівнянь з частинними похідними"

Доповідачі: пров. н.с., д.ф.-м.н. Федорчук В.М., м.н.с., к.ф.-м.н. Федорчук В.І.
(відділ алгебри ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України)

Керівники семінару:  проф. Войтович М.М.,
д.ф.-м.н. Пелих В.О.,
д.ф.-м.н. Петричкович В.М.

Вчений секретар семінару: Лозинська В.Я.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оголошення

У понеділок 3 грудня 2018 року о 15:00 год. відбудеться чергове засідання загальноінститутського математичного семінару за адресою: вул. Наукова, 3-б, кім. 709.

Тема доповіді: "Потокові моделі мережевих систем"

Доповідач: с.н.с., к.ф.-м.н.  Поліщук О.Д.
(лабораторія моделювання та оптимізації складних систем ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України)

Керівники семінару:  проф. Войтович М.М.,
д.ф.-м.н. Пелих В.О.,
д.ф.-м.н. Петричкович В.М.

Вчений секретар семінару: Лозинська В.Я.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------