Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОКОВСЬКА Ярина Володимирівна

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук
КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ПОТОКІВ ВОДИ У РУСЛАХ З НЕРІВНОМІРНИМ ДНОМ

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “28” лютого 2018 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖОГОЛЕВА Надія Володимирівна

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук
НЕЛІНІЙНІ АНГАРМОНІЧНІ ЕФЕКТИ ПРИ РОЗПОВСЮДЖЕННІ ПОВЕРХНЕВИХ І ЛОКАЛІЗОВАНИХ ПРУЖНИХ ХВИЛЬ В СКЛАДЕНИХ АНІЗОТРОПНИХ ТІЛАХ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “30” січня 2018 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента