Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата захисту - 21 грудня 2023 р.

КАЛИНЯК Богдан Миколайович

дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМОСИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ,
ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЦІЛЬОВІ ТЕРМОНАПРУЖЕНІ СТАНИ У
НЕОДНОРІДНИХ ТІЛАХ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Облікова карта дисертації
Висновок

Захист відбудеться “21” грудня 2023 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Online трансляція захисту:
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3911954462?pwd=i6wWMdYFta0JvJ6TZNo11olLTmuOH5.1&omn=84732915533
Meeting ID: 391 195 4462   Passcode: 22ht6z

Відео захисту дисертації

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента