Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЮЗВ’ЯК Микола Йосипович

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
РОЗВИТОК МЕТОДУ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ІНТЕГРУВАННЯ У ЗАДАЧАХ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ТА ТЕРМОПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ З ПЛОСКИМИ ТА ЦИЛІНДРИЧНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “24” січня 2023 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента