Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПІСКОЗУБ Йосиф Збігневич

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНИЙ МЕТОД ФУНКЦIЙ СТРИБКА
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМУВАННЯ БІМАТЕРІАЛІВ З ТРІЩИНАМИ І ФІЗИЧНО
НЕЛІНІЙНИМИ ТОНКИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “14” вересня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента
Відгук 4-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕРБІЙ Андрій Богданович

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
ГРАНИЧНА РІВНОВАГА ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК З ТРІЩИНАМИ ЗА НАЯВНОСТІ ГНУЧКОГО ПОКРИТТЯ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “7” травня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЕВЧУК Віктор Анатолійович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ТЕРМОМЕХАНІКИ ТІЛ З ПОКРИТТЯМИ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “7” травня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------