Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОРЯЧКО Тарас Всеволодович

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук
АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАРУВАТИХ ПЛАСТИН І ГОФРОВАНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “05” лютого 2019 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента