Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЩЕРБІЙ Андрій Богданович

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
ГРАНИЧНА РІВНОВАГА ПОЛОГИХ ОБОЛОНОК З ТРІЩИНАМИ ЗА НАЯВНОСТІ ГНУЧКОГО ПОКРИТТЯ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “7” травня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ШЕВЧУК Віктор Анатолійович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ТЕРМОМЕХАНІКИ ТІЛ З ПОКРИТТЯМИ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “7” травня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КВАСНИЦЯ Галина Андріївна

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ h-АДАПТИВНИХ СХЕМ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “30” березня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИТУЛА Назар Мирославович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ В ГАЗОТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ ТА ПІДЗЕМНИХ СХОВИЩАХ ГАЗУ

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “30” березня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАЗУРЯК Наталія Володимирівна

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
ЧИСЛОВЕ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ АДВЕКЦІЇ-ДИФУЗІЇ У НЕОДНОРІДНОМУ РІЗНОМАСШТАБНОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ТОНКИМ КАНАЛОМ

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “02” березня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕМЧУК Антоніна Олександрівна

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАЗМОННИХ СПЕКТРІВ МЕТАЛІЧНИХ НАНОЧАСТИНОК ТА ФРАКТАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “02” березня 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАНКЕВИЧ Володимир Зенонович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
ГРАНИЧНО-ІНТЕГРАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ТРИВИМІРНИХ ЗАДАЧ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРУЖНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ТІЛ З ТРІЩИНАМИ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла прикладна математика

Захист відбудеться “26” лютого 2021 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента