Публічний захист дисертацій

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДИЯК Іван Іванович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ СКІНЧЕННИХ І ГРАНИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “30” жовтня 2017 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕВЕНКО Віктор Петрович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЛОКАЛЬНО НАВАНТАЖЕНИХ ПРУЖНИХ ТІЛ З ЦИЛІНДРИЧНИМИ ТА ПЛОСКО-ПАРАЛЕЛЬНИМИ МЕЖАМИ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “26” квітня 2017 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕНГЕРСЬКИЙ Петро Сергійович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук
ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ ПОВЕРХНЕВИХ І ГРУНТОВИХ ПОТОКІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ НА ТЕРИТОРІЇ ВОДОЗБОРУ

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Захист відбудеться “23” березня 2017 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУРЧИН Ігор Миколайович

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико–математичних наук
МЕТОД ПОЛІНОМІВ ЛАГЕРРА В НЕСТАЦІОНАРНИХ ЗАДАЧАХ ТЕРМОПРУЖНОСТІ ТА ПРУЖНОСТІ ШАРУВАТИХ ТІЛ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “28” лютого 2017 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук 3-го опонента

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОРУН Олег Павлович

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук
ТЕРМОПРУЖНИЙ СТАН ТЕРМОЧУТЛИВИХ ТРИСКЛАДОВИХ ПЛОСКОШАРУВАТИХ ТІЛ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “27” грудня 2016 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КОЗАЧОК Олег Петрович

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико–математичних наук
КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ З РЕГУЛЯРНО РОЗТАШОВАНИМИ
ВИЇМКАМИ РІЗНОЇ ФОРМИ З ГАЗОРІДИННИМ ЗАПОВНЮВАЧЕМ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Захист відбудеться “6” вересня 2016 р. о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01
в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою:
79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.

Автореферат
Відгук 1-го опонента
Відгук 2-го опонента
Відгук додаткового опонента

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------