Романів Андрій Михайлович

(Romaniv Andriy Myhajlovych)

Романів Андрій Михайлович

Освіта: Львівський національний університет iмені Івана Франка (спеціальність – математика, 2006 р.),

аспірантура ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України (01.01.06 – алгебра та теорія чисел, 2009 – 2012 рр.).

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук (01.01.06 – алгебра та теорія чисел, 2014 р.)

Посада: старший науковий співробітник (з 2020 р.)

В Інституті: з 2006 р.

Область наукових інтересів: лінійна алгебра, теорія матриць.

Публікації у журналах:

 1. Романів А. М, Щедрик В. П. Адекватні властивості дільників матриць // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2021. – 64. – № 4. – С. 25–31.
 2. Romaniv A. M. On the Smith normal form of least common multiple matrices from some class of matrices // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2021. – 64. – № 2. – С. 47–51.
 3. Romaniv A. M. Сonditions for constructing of a square matrix which contains a square submatrix with given invariant factors // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2021. – Вип. 19 – С. 8487.
 4. Zabavsky B., Romaniv A., Kysil T. Elementary reduction of matrices over rings of almost stable range 1 // Algebra and Discrete Mathematics. – 2020. – 29, No. 2. – P. 271–276. https://dx.doi.org/10.12958/adm1211
 5. Romaniv A. M., Dzhaliuk N. S. Some relationships between the invariant factors of matrix and its submatrix over elementary divisor domains // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2019. – Вип. 17. – С. 38−41.
 6. Romaniv A. M., Zabavsky B. V., Bilavska S. I. Adequate properties of the elements with almost stable range 1 of a commutative elementary divisor domain // Applied problems of mechanics and mathematics. – 2018. – 16. – P. 3335.
 7. Romaniv A.M. On the structure of least common multiple matrices from some class of matrices // Carpathian Math. Publ. – 2018. – 10, No. 1. – P. 179–184.
 8. Романів А. М. Найменше спільне кратне одного класу матриць // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2017. – Вип. 15. – C. 29–34.
 9. Романів А. М. Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне одного класу матриць // Вісник Львівського університету Сер. мех.–мат. – 2016. – Вип. 82 – С. 186–191.
 10. Романів А. М. Про форму Сміта найбільшого спільного дільника одного класу матриць // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2015. – Вип. 13 – С. 174181.
 11. Романів А. М, Щедрик В. П. Найбільший спільний дільник матриць, одна з яких має один відмінний від одиниці інваріантний множник // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, № 3. – С. 425–430.

Translation: Romaniv A.M., Shchedryk V.P. Greatest common divisor of matrices one of which is a disappear matrix. // Ukrainian Math. J. – 2014.66, No3. – P. 479–485.

 1. Романів А. М, Щедрик В. П. Найменше спільне праве кратне матриць з одним відмінним від одиниці інваріантним множником // Мат. методи та фіз.-мех. поля. . – 2013. – 56. – № 4. – С. 67–74.

Translation: Romaniv A.M., Shchedryk V.P. Least common right multiple of the matrices with one invariant factor different from the identity. // J. Math. Sci. (N.Y.) – 2015.208, No 3P. 344354.

 1. Романів А. М., Щедрик В. П. Найбільший спільний лівий дільник та найменше спільне праве кратне матриць другого порядку // Математичний вісник НТШ. – 2012. – 9 – С. 269 – 284.
 2. Romaniv A. М. Monic divisors of polynomial matrices over infinite field // Algebra Discrete Math. – 2011. – 12, № 2.С. 94101.
 3. Романів А. М. Унітальні дільники з канонічною діагональною формою  многочленних матриць над нескінченним полем // Матетатичні студії. – 2011. – 36, №1. – С. 12–20.
 4. Романів А. М. Унітальні дільники з одним інваріантним множником многочленних матриць // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – 53, № 4. – С. 35–43.

Translation: Monic divisors with one invariant factor of polynomial matrices // // J. Math. Sci. (N.Y.) – 2012. – 181, No 3P. 328-339.

 1. Романів А. М., Щедрик В. П. Про неасоційовні та унітальні дільники многочленних матриць // Прикл. проблеми мех. і мат. – 2008. – Вип. 6. – С. 72–79.

 

Автореферат дисертації:

 

Романів А.М. Дільники із заданими канонічними діагональними формами матриць над поліноміальними кільцями та кільцями елементарних дільників: Автореф. дис.канд. фіз. – мат. наук. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.

 

Публікації за виступами на конференціях:

 1. Романів А. Про властивість інваріантних множників матриці та її підматриці // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2022”, 25–27 травня, 2022 р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2022/abstracts/Romaniv.pdf).
 2. Romaniv A. Divisibility of invariant factors of two matrices and invariant factors of sum of these matrices // XIII International Algebraic Conference in Ukraine, July 6-9, 2021, Kyiv, Ukraine. Book of Abstracts.  Kyiv:Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2021.  95 p. Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/3hcTbKe – P.66.
 3. Andriy Romaniv Divisibility of invariant factors of a matrix and its submatrix // XI International Skorobohatko Mathematical Conference. October 26−30, 2020, Lviv, Ukraine. Abstracts: Lviv: Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 2020. – 130 p. Режим доступу до ресурсу: http://www.iapmm.lviv.ua/conf_skorob2020/documents/2020tezy.pdf – P.100.
 4. Romaniv A. M. Properties of the invariant factors of the sum of matrices // Book of abstracts of the International mathematical conference dedicated to the 60th anniversary of the department of algebra and mathematical logic of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 14-17 July 2020, Kyiv, Ukraine. – 93 p. – Режим доступу до ресурсу: https://bit.ly/2ZIyqMs– P. 71.
 5. Romaniv A.M., Dzhaliuk N.S. Some connections between invariant factors of matrix and its submatrix // International Scientific Conference Algebraic and Geometric Methods of Analysis, 26-30 may 2020, Odesa, Ukraine. – 131 p. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imath.kiev.ua/~topology/conf/agma2020/agma-2020-abstracts/agma2020-theses.pdf – P. 57.
 6. Romaniv A. Reduction of nonsingular matrices over rings of almost stable range 1 // XII International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 215th anniversary of V. Bunyakovsky, July 2-6, 2019,Vinnytsia, Ukraine. Abstracts. Vinnytsia:Vasyl’ Stus Donetsk University, 2019. 142 p. (p. 93-94).
 7. Романів Андрій. Елемент майже стабільного рангу 1 над комутативною областю елементарних дільників // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2019”, 27–29 травня 2019р., Львів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2019/abstracts/Romaniv.pdf).
 8. Romaniv A.M. On the relationship between the Smith normal forms of matrices and of their least common multiple // Book of abstracts of the International Scientific Conference “Algebraic and geometric methods of analysis” (May 30 – June 4, 2018, Odesa, Ukraine). P.53. [Electronic resource]. - Access mode: (http://www.imath.kiev.ua/~topology/conf/agma2018). P. 53.
 9. Кузь А. М., Романів А. М., Симотюк М. М. Аналог інтегральної задачі для рівнянь із частиними похідними над полем р-адичних чисел // Нелінійні проблеми аналізу: VI Всеукраїнська мат. конф. імені Б. В. Василишина: Тези доповідей, (26-28 вересня 2018р., Івано-Франківськ – Микуличин). – Івано-Франківськ: Голіней, 2018. – С. 30.
 10. Андрій Романів, Володимир Щедрик. Про стабільний ранг кілець матриць над комутативними кільцями головних ідеалів // Сучасні проблеми механіки та математики, збірник наукових праць у 3-х т. / за заг.ред. А.М. Самойленка та Р.М. Кушніра / Інститут прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2018. – т.3 – [Електронний  ресурс] – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018) с. 231.
 11. Romaniv A.M. The Smith normal form of the lest common multiples of one class of matrices // Book of abstracts of the XI International Algebraic Conference in Ukraine dedicated to the 75th anniversary of V.V.Kirichenko (July, 2017, Kyiv, Ukraine). P.115.
 12. Романів А. Про розклад матриць з повної лінійної групи в добуток матриць з певних її підмножин // Конференція молодих учених “Підстригачівські читання – 2017”, 23–25 травня 2017р., Львів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2017).
 13. Романів А. Форма Сміта найбільшого спільного дільника одного класу матриць // Конференція молодих учених Підстригачівські читання – 2016, 2527 травня 2016р., Львів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2016/theses/Romaniv.pdf).

14.  Andriy Romaniv On the divisibility of the second-order matrices // 10th International Skorobohatko mathematical, August 25–28, 2015. Book of abstract – Drohobych, Ukraine. P. 135.

15.  Романів А. Про найбільший спільний лівий дільник матриць другого порядку // Конференція молодих учених Підстригачівські читання – 2015, 2628 травня 2015р., Львів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2015/theses/Romaniv.pdf).

16.  Romaniv A.M. On the least common right multiples of matrices over an adequate domain // International Algebraic Conference dedicated to 100 anniversary of L.A. Kaluzhnin in Ukraine, July 7–12, 2014. Book of abstract – Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2014. – P. 72.

17.  Романів А.М. Про найменше спільне праве кратне особливих матриць // Конференція молодих учених "Підстригачівські читання -- 2014", 28 – 30 травня, 2014 р., Львів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2014/theses/Romaniv.pdf).

18.  А.М. Romaniv Greatest common left divisor of matrices one of which is disappear // Abstract of 9-th International Algebraic Conference in Ukraine, Jule 512, 2013. / Abstract of talks – Lviv: Lviv Ivan Franko National University Ukraine 2013. – p.156.

19.  Андрій Романів, Володимир Щедрик Про стабільний ранг деякого класу матриць // Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки та математики” 21– 25 травня,  2013 р., Львів. / Тези доповідей. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – С. 201–202.

20.  Romaniv A., Shchedryk V. On Smith normal form of greatest common left divisor and least common right multiple of matrices // International mathematical conference: abstracts of talks. – Mykolayiv: Published by Mykolayiv V.O. Suchomlinsky National University, 2012. – P. 116–117.

21.  Романів А.М. Про форму Сміта найбільшого спільного лівого дільника матриць // Матеріали конференції молодих учених «Підстригачівські читання – 2012» (23–25 травня 2012 р., Львів) – С. 32–35. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2012/materials/12.pdf).

22.  Романів А.М. Унітальні дільники многочленних матриць над нескінченним полем // ІV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С.Підстригача, 24–27 травня 2011р., Львів. / Тези доповідей. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,  2011. – С. 264

23.  Romaniv А. On monic divisors of polynomial matrices // Book of abstracts of the 8th International Algebraic Conference in Ukraine (July 5 – 12, 2011, Lugansk Taras Shevchenko National University, Ukraine), P. 178.

24.  Романів А. Про унітальні дільники особливих многочленних матриць // Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька. Дрогобич, Україна, 19–23 вересня 2011. Тези доповідей. – Львів. – 2011. – С. 176.

25.  Романів А.М. Про унітальні дільники з канонічною діагональною формою  многочленних матриць // Конференція молодих учених «Підстригачівські читання – 2010», 25–26 травня 2010, Львів. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: (http://www.iapmm.lviv.ua/chyt2010/materials/pc2010-02-R-2812.pdf).

26.  Романів А.М. Про унітальні дільники з канонічною діагональною формою  многочленних матриць // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13–15 травня, 2010 р., Київ: Матеріали конференції. Т.2. – К. НУТУ, 2010. – 320 с. (с. 237)

27.  Романів А.М. Про деякі властивості визначальної матриці // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, Львів, 25–27 травня 2009р., С. 184–185.

28.  Andriy Romaniv, On regular divisors of polynomial matrices // 6th International Algebraic Conference in Ukraine. – Kamyanets-Podilsky, Ukraine, July 1–7, 2007. – P. 171–172.

Телефон службовий: (032) 258 96 21

E-mail: romaniv_a@ukr.net