Міжнародна наукова конференція

"Сучасні проблеми механіки та математики"

присвячена 80-річчю від дня народження
академіка НАН України
Ярослава Степановича Підстригача
та 30-річчю заснованого ним Інституту прикладних проблем механіки і математики

 25 – 29 травня 2008 р.
Львів, Україна

Програмний комітет

Конференція буде проходити у м. Львові 25 – 29  травня 2008 р. на базі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстри­гача та Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Мета конференції – представлення та обговорення сучасних проблем та досягнень у галузі механіки та математики, зокрема, тісно пов’язаних з науковою діяльністю академіка  Я.С. Підстригача.
Передбачається, що в роботі конференції візьме участь близько 400 вчених, які активно працюють в різних галузях механіки та математики.
Конференція розпочне свою роботу 26 травня 2008 р., коли минає 80 років від дня народження видатного українського вченого в галузі механіки деформівного твердого тіла і прикладної математики, лауреата Державної премії України, заслуженого діяча науки України, академіка НАН України Ярослава Степановича Підстригача .
З його іменем пов’язані ґрунтовні дослідження у галузі термодинаміки нерівноважних процесів, термомеханіки, механотермодифузії, магнітотермомеханіки електропровідних тіл, гідроакустики, механіки тіл з покриттями і поверхневих явищ та в інших напрямках сучасної механіки.
Я.С.Підстригач працював також над актуаль­ними математичними проблемами механіки, прикладної математики та інших суміжних наук, постійно шукав нові форми співробітництва науки і виробництва.

На конференції передбачаються пленарні, секційні та стендові доповіді з проблем:

 1. Математичне моделювання в механіці деформівних твердих тіл.
 2. Математичні методи механіки і термомеханіки.
 3. Механіка неоднорід­них твердих тілта наномеханіка.
 4. Механіка контактної взаємодії, тіл з тріщи­нами та тонкими включеннями.
 5. Динамічні задачі механіки неоднорідних структур.
 6. Біомеханіка.
 7. Оптимізація і проектування тонкостінних  конструкцій.
 8. Міцність та втома матеріалів.
 9. Числові методи.
 10. Теорія функцій і функціональний аналіз.
 11. Диференціальні рівняння і математична фізика.
 12. Алгебраі топологія.

Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.

Організаційний комітет

Перше повідомлення
Вимоги до оформлення тексту доповіді
Оргвнесок
Друге повідомлення
анг      рос      укр