VIII Міжнародна наукова конференція

"Математичні проблеми механіки неоднорідних структур"

 14 – 17 вересня 2010 р.

Львів, Україна

Програмний комітет

Конференція буде проходити в місті Львові на базі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача та Львівського національного університету ім. Івана Франка 1417 вересня 2010 р.
На конференції передбачаються пленарні, секційні та стендові доповіді з проблем:

 1. Математичне моделювання в механіці деформівних твердих тіл.
 2. Математичні методи механіки і термомеханіки.
 3. Механіка неоднорідних твердих тіл та наномеханіка.
 4. Механіка контактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями.
 5. Динамічні задачі механіки неоднорідних структур.
 6. Біомеханіка.
 7. Оптимізація і проектування елементів  конструкцій.

Міні-симпозіуми:

  • Математичні проблеми механіки руйнування (присвячений 80-річчю з дня народження чл.-кор. НАН України, доктора фіз.-мат. наук, професора Г.С. Кіта).
  • Математичне моделювання в механіці оболонкових елементів конструкцій і споруд з власними напруженнями (присвячений 70-річчю з дня народження доктора фіз.-мат. наук, професора В.А. Осадчука).
  • Математичні моделі та методи механіки тонкостінних елементів конструкцій (присвячений світлій пам’яті та 70-річчю з дня народження доктора фіз.-мат. наук, професора Б.Л. Пелеха).

  Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.

Організаційний комітет

Перше повідомлення
анг      рос      укр
Вимоги до оформлення тексту доповіді
Оргвнесок