Міжнародна наукова конференція

"Сучасні проблеми механіки та математики"

присвячена 85-річчю від дня народження
академіка НАН України
Ярослава Степановича Підстригача
та 40-річчю створеної ним наукової установи в галузі механіки і математики.

21 – 25 травня 2013 р.
Львів, Україна

Програмний комітет

Конференція буде проходити у м. Львові 21 – 25 травня 2013 р. на базі Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача та Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Мета конференції – представлення та обговорення сучасних проблем та досягнень у галузі механіки та математики, зокрема, тісно пов’язаних з науковою діяльністю академіка  Я.С. Підстригача.

З його іменем пов’язані ґрунтовні дослідження у галузі термодинаміки нерівноважних процесів, термомеханіки, механотермодифузії, магнітотермомеханіки електропровідних тіл, гідроакустики, механіки тіл з покриттями і поверхневих явищ та в інших напрямках сучасної механіки.
Я.С.Підстригач працював також над актуальними математичними проблемами механіки, прикладної математики та інших суміжних наук, постійно шукав нові форми співробітництва науки і виробництва.

На конференції передбачаються пленарні, секційні та стендові доповіді з проблем:

1. Математичне моделювання в механіці деформівних твердих тіл.
2. Математичні методи механіки і термомеханіки.
3. Механіка неоднорідних твердих тіл та наномеханіка.
4. Механіка контактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями.
5. Задачі динаміки неоднорідних середовищ.
6. Біомеханіка.
7. Оптимізація і проектування тонкостінних конструкцій.
8. Міцність та втома матеріалів.
9. Числові методи.
10. Теорія функцій і функціональний аналіз.
11. Диференціальні рівняння і математична фізика.
12. Алгебра і топологія.

Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.

Організаційний комітет

Перше повідомлення
анг      рос      укр
Вимоги до оформлення тексту доповіді
Друге повідомлення
анг      рос      укр