Аспірантура та докторантура

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

При Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України працює докторантура і аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей:

Докторантура:

Аспірантура:

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує чотирьох років.
Термін навчання в докторантурі з відривом від виробництва не перевищує двох років.
Вступники до аспірантури або докторантури подають на ім'я керівника наукової установи такі документи:

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2022 року.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподаням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.
Зарахування до аспірантури – з 1 листопада 2022 року.

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

Зарахування до докторантури здійснюється з 1 вересня 2022р.

ВИТЯГ З ПЛАНУ
підготовки наукових і науково-педагогічних
кадрів по Національній академії наук України
на 2022 рік за державним замовленням
АСПІРАНТУРА


п/п

Назва установи

Напрямок підготовки

Прийом

Випуск

1.

2

3

4

4

2.

Інститут прикладних проблем механіки і атематики ім. Я.С.Підстригача

111, 113

2

 

4

 

 

ВСЬОГО

 

2

4

ДОКТОРАНТУРАп/п

Назва установи

Шифр галузей науки

Прийом

Випуск

1.

2

3

4

5

2.

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача

111, 113

1

0

 

ВСЬОГО

 

1

0

Освітньо-наукова програма 113

Навчальний план 113