Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України
Рада молодих науковців та спеціалістів

ІППММ
http://www.iapmm.lviv.ua
КОНФЕРЕНЦІЯ
молодих вчених з сучасних
проблем механіки і математики
імені академіка
Я.С. ПІДСТРИГАЧА


24-26 травня 2004 р.

З 24 по 26 травня 2004 р. в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України проходила конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача, організована Радою молодих науковців і спеціалістів Інституту

До участі в конференції зголосилось близько ста молодих науковців з вищих навчальних закладів і академічних установ Західного регіону України, в яких проводяться дослідження в галузі математики і механіки. У конференції також взяли участь представники національних університетів Дніпропетровська й Донецька. Загалом, зі Львова було подано 70 заявок на участь в конференції, з Чернівців - 10, з Івано-Франківська - 4, з Рівного - 4, з Тернополя - 3, з Луцька - 1, з Дніпропетровська - 4, з Донецька - 2.

Подані учасниками доповіді стосувались наступних напрямків: актуальні задачі механіки суцільного середовища та термомеханіки; математичні моделі та методи механіки неоднорідних тіл; математичні методи механіки тіл з тріщинами та включеннями; проблеми контактної механіки та контактно-поверхневі явища; математичні методи динаміки неоднорідних середовищ; оптимізація технологічних процесів і оптимальне проектування елементів конструкцій; числові та аналітико-числові методи розв'язування прикладних задач; теорія функцій та функціональний аналіз; алгебра і топологія; диференціальні й інтегральні рівняння та їх застосування. Матеріали вийшли друком до початку роботи конференції, пройшовши належне рецензування програмним комітетом, до складу якого ввійшли провідні спеціалісти Інституту, в тому числі члени-кореспонденти НАН України Г.С. Кіт, Б.Й. Бурак, Б.Й. Пташник. Загалом до програми конференції було включено 93 доповіді, які за тематикою були поділені на дві секції: "Прикладні проблеми математики" та "Актуальні задачі механіки". На засіданнях головували Г.С. Кіт, Б.Й. Бурак, Б.Й. Пташник, О.Р. Гачкевич, О.Є. Гентош, А.В. Загороднюк, Р.М. Мартиняк, В.В. Михаськів, М.М. Николишин, В.О. Пелих, А.К. Прикарпатський, Л.П. Плахта.

Окрім засідань у згаданих двох секціях, які проходили паралельно, регламентом конференції були передбачені загальні пленарні засідання, на яких було виголошено сім доповідей визнаних фахівців у галузі механіки і математики. З пленарними доповідями виступили чл.-кор. НАН України, д. фіз.-мат. н., проф. Г.С. Кіт, чл.-кор. НАН України, д. фіз.-мат. н., проф. Б.Й. Бурак, чл.-кор. НАН України, д. фіз.-мат. н., проф. Б.Й. Пташник, д. фіз.-мат. н., проф. М.М. Войтович, д. фіз.-мат. н., проф. А.К. Прикарпатський, к. фіз.-мат. н. А.В. Загороднюк, к. фіз.-мат. н. О.О. Бобильов.

Упродовж трьох днів роботи конференції з 44 запланованих доповідей у секції "Прикладні проблеми математики" було виголошено 38, що становить 86%. Відповідно у секції "Актуальні задачі механіки" відбулось 37 виступів із 49 запланованих, що складає 75,5%.

Учасники конференції мали змогу ознайомитись з історичними та архітектурними пам'ятками Львова, покласти квіти на могилу Я. С. Підстригача на Личаківському цвинтарі.

На закритті конференції у підсумковій дискусії керівники засідань, запрошені лектори та учасники конференції відзначили належний рівень її організації й високу активність учасників, висловили побажання щодо проведення таких конференцій у майбутньому. Підбиваючи підсумки конференції, з огляду на кількість поданих заявок, географію учасників, їх активність під час роботи конференції, можна зробити висновок, що такі заходи - саме для молодих учених - викликають значне зацікавлення серед молодих дослідників, аспірантів, студентів, оскільки сприяють їх професійному зростанню і підвищенню наукового рівня.