Для участі у роботі конференції та опублікування матеріалів доповіді необхідно до 1 квітня 2004 p. подати в оргкомітет:

1) оргвнесок та заповнену згідно з вимогами реєстраційну форму на кожного співавтора доповіді (тут можна заватнажити зразок реєстраційної форми у форматі Microsoft Word (doc) та Adobe Acrobat Reader (pdf) );

Оргвнесок за участь у конференції становить 10 грн.

2) два примірники якісно видрукуваного тексту доповіді обсягом 2 заповнені сторінки, оформленого згідно з вимогами;

3) електронний варіант тексту доповіді (на дискеті 3,5'' або по e-mail: chyt2004@iapmm.lviv.ua ).


УВАГА! Необхідні матеріали слід подати не пізніше вказаної дати. В протилежному випадку оргкомітет не гарантує надрукування матеріалів у збірнику.Вимоги до оформлення тексту доповіді


Для підготовки тексту доповіді рекомендується використати зразок, який можна завантажити тут у форматі Microsoft Word (doc) або Adobe Acrobat Reader (pdf),
або отримати, звернувшись безпосередньо в оргкомітет.


Текст доповіді слід підготувати за допомогою редактора Microsoft Word з одинарним міжстрічковим інтервалом. Розмір сторінки: А5 148х210 мм; поля: верхнє - 1см, нижнє, праве та ліве - 1,5см.


Порядок розташування елементів тексту

Розділ Форматування
УДК Arial Narrow, 10, по лівому краю
НАЗВА Arial Narrow, 10, Bold, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, по центру
Прізвище І. П. Arial Narrow, 10, Bold, по центру
Місце праці, е-mail Arial Narrow, 9, по центру
Основний текст Times New Roman, 10, по ширині, відступ першої стрічки 0,75 см
Список літератури Times New Roman, 9, по ширині, у порядку посилань
НАЗВА* Arial Narrow, 10, Bold, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, по центру
Анотація* Times New Roman, 9, Italic, по ширині, абзацний відступ - 0,75

*якщо основний текст українською мовою, то тут дати англійською і навпаки.

Після кожного розділу слід залишити порожню стрічку.

Рисунки та графіки подаються у форматі jpeg, bmp, cdr, tif.

Таблиці формуються редактором Word, підпис: Таблиця номер. Назва (Times New Roman, 10, Italic, по правому краю).

Формули центрувати. Нумерація по правому краю. Набір за допомогою Equation Editor 3.0. Параметри:
Full, Sub-symbol 10
Subscript/superscript 80%
Sub-subscript 60%
Symbol 150%

Text, Function Times New Roman
Variable Times New Roman, Italic
Matix, Vector Times New Roman, Bold
Інші Symbol


Для підготовки тексту доповіді рекомендується використати зразок, який можна завантажити тут у форматі Microsoft Word (doc) або Adobe Acrobat Reader (pdf),
або отримати, звернувшись безпосередньо в оргкомітет.
Матеріали подавати в ІППММ ім. Я. С. Підстригача НАН України