Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2018. – 61, № 3

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2018, 61, № 3

текст (00)

1–6

Щедрик В. П. Класифікація параметричних розв’язків матричних односторонніх рівнянь за перетворювальними матрицями їх характеристичних матриць

2018, 61, № 3

анотації (01a)

7–15

Gutik O. V., Sobol O. Yu. On feebly compact semitopological semilattice expn λ

2018, 61, № 3

анотації (02a)

1623

Гарт Е. Л., Гудрамович В. С. Проекційно-ітераційні схеми реалізації варіаційно-сіткових методів у задачах пружно-пластичного деформування неоднорідних тонкостінних конструкцій

2018, 61, № 3

анотації (03a)

2439

Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Функції Буссінеска тривимірних задач термопружності для півпросторів з джерелом або диполем тепла

2018, 61, № 3

анотації (04a)

4044

Кушнір Р. М., Жидик У. В., Флячок В. М. Термопружний аналіз функціонально-градієнтних циліндричних оболонок

2018, 61, № 3

анотації (05a)

4553

Ясінський А. В., Токова Л. П. Оптимізація статичних температурних переміщень плоскодеформованого півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження

2018, 61, № 3

анотації (06a)

5462

Грищак В. З., Грищак Д. Д., Дьяченко Н. Н. Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении

2018, 61, № 3

анотації (07a)

6377

Гук Н. А., Козакова Н. Л. Розшарування тришарової основи під дією нормального навантаження

2018, 61, № 3

анотації (08a)

7888

Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Метод прямого вирізування у задачах пружної рівноваги анізотропних тіл з тріщинами за поздовжнього зсуву

2018, 61, № 3

анотації (09a)

89100

Опанасович В. К., Николишин М. М., Слободян М. С., Альфавіць­ка С. О., Білаш О. К. Сумісна дія згину з розтягом ізотропної пластини з наскрізною тріщиною за відсутності контакту її берегів та з урахуванням пластичних зон та зміцнення матеріалу в її вершинах

2018, 61, № 3

анотації (10a)

101110

Максимович О. В., Соляр Т. Я., Кемпа Я. Дослідження згину анізотропних пластин із включеннями на основі сингулярних інтегральних рівнянь

2018, 61, № 3

анотації (11a)

111121

Білущак Ю. І., Чернуха О. Ю. Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду домішкових частинок. І. Крайові задачі каскадного типу

2018, 61, № 3

анотації (12a)

122131

Куреннов С. С., Поляков О. Г., Барахов К. П. Двумерное напряженное состояние клеевого соединения. Неклассическая задача

2018, 61, № 3

анотації (13a)

132138

Махненко О. В., Костеневич О. С. Математичне моделювання мікроструктурних фазових перетворень під час зварювального нагріву на прикладі наплавлення захисного шару корпусу реактора ВВЕР-1000

2018, 61, № 3

анотації (14a)

139151