Монографії

Ігор-Петро Сироїд
КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ РОЗСІЯННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСАМОСПРЯЖЕНИХ ПАР ЛАКСА ДЛЯ СИСТЕМИ КОРТЕВЕҐА – ДЕ ФРІЗА

НЕКЛАСИЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
Збірник наукових праць, присвячений 80-річчю БОГДАНА ЙОСИПОВИЧА ПТАШНИКА