Українською мовою English version
Головна сторінка
Програмний комітет
Оргкомітет
Герячі дати
Наукова проблематика
Оформлення матеріалів
Програма конференції
Перелік учасників
Додаткова інформація
Підтримка
Попередня конференція
НАУКОВА ПРОБЛЕМАТИКАПередбачаються пленарні та секційні засідання з наступних напрямків:

1) актуальні задачі механіки суцільного середовища та термомеханіки;
2) математичні методи та моделі механіки неоднорідних тіл;
3) математичні методи механіки тіл з тріщинами та включеннями;
4) проблеми контактної механіки та контактно-поверхневі явища;
5) математичні методи динаміки неоднорідних середовищ;
6) актуальні проблеми біомеханіки;
7) числові та аналітико-числові методи розв'язування прикладних задач;
8) теорія функцій та функціональний аналіз;
9) алгебра і топологія;
10) диференціальні та інтегральні рівняння та їх застосування.
11) фінансова математика та математичне моделювання економічних процесів.