Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2017. – 60, № 3

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2017, 60, № 3

текст (00)

1–6

Передмова

2017, 60, № 3

текст (000)

7–8

Івасишен С. Д., Мединський І. П. Класичний фундаментальний розв’язок задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних ви­род­жен­ня. І

2017, 60, № 3

анотації (01a)

9–31

Баранецький Я. О., Каленюк П. І. Нелокальна багатоточкова задача з крат­ним спектром для звичайного ди­фе­рен­ціаль­но­го рівняння порядку 2n

2017, 60, № 3

анотації (02a)

32–45

Каленюк П. І., Волянська І. І., Ільків В. С., Нитребич З. М. Про однозначну розв’язність триточкової задачі для рівняння із частинними похідними у двовимірній області

2017, 60, № 3

анотації (03a)

46–59

Боднар Д. І., Біланик І. Б. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у кутових областях

2017, 60, № 3

анотації (04a)

60–69

Кучмінська Х. Й., Возна С. М. Розвинення N-кратного степеневого ряду в N-вимірний правильний C-дріб

2017, 60, № 3

анотації (05a)

70–75

Антонова Т. М., Сусь О. М. Про фігурну відносну стійкість до збурень двовимірних неперервних дробів з комплексними елементами

2017, 60, № 3

анотації (06a)

76–88

Пляцко Р. М., Феник М. Т. Рівняння динаміки частинки зі спіном у загальній теорії відносності

2017, 60, № 3

анотації (07a)

89–96

Кирчей І. І. Визначникові зображення розв’язку кватерніонового узагальненого матричного рівняння Сильвестра

2017, 60, № 3

анотації (08a)

97–106

Загороднюк А. В., Кравців В. В. Мультиплікативна згортка на алгебрі блочно-симетричних аналітичних функцій

2017, 60, № 3

анотації (09a)

107–114

Бандура А. І., Скасків О. Б., Цвігун В. Л. Аналітичні в DxC функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних

2017, 60, № 3

анотації (10a)

115–121

Василишин Т. В. Алгебри цілих симетричних функцій на просторах вимірних за Лебегом суттєво обмежених функцій

2017, 60, № 3

анотації (11a)

122–132

Приймак Г. М. Некласичні диференціювання в алгебрах аналітичних функцій обмеженого типу

2017, 60, № 3

анотації (12a)

133–137

Марцінків М. В. Алгебри ліпшицево-аналітичних відображень

2017, 60, № 3

анотації (13a)

138–144