Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2019. – 62, № 2

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2019, 62, № 2

текст (00)

1–6

Турчина Н. І., Івасишен С. Д. Коректна розв’язність у просторах Гельдера зрос­таючих функцій модельних крайових задач з початковими умова­ми і без них для параболічної за Ейдельманом системи

2019, 62, № 2

анотації (01a)

7–25

Джалюк Н. С. Розв’язки матричного рівняння  з трикутними коефіцієнтами

2019, 62, № 2

анотації (02a)

26–31

Білоус А. М., Гаталевич А. І. Стабільний ранг деяких класів некомутативних кілець

2019, 62, № 2

анотації (03a)

3237

Прокопишин І. І., Шахно С. М. Диференціально-різницеві ітераційні методи декомпозиції області для задачі про контакт пружних тіл за наявності нелінійних вінклерівських поверхневих шарів

2019, 62, № 2

анотації (04a)

38–52

Киричок І. Ф., Жук Я. О., Чернюшок О. А., Тарасов А. П. Осесиметричні резо­нансні коливання і вібророзігрів податливої на зсув в’язкопружної циліндричної оболонки з п’єзоелектричними сенсорами

2019, 62, № 2

анотації (05a)

53–61

Максимук О. В., Гануліч-Манукян Н. В. Термопружна поведінка податливої до зсувів нескінченно довгої циліндричної оболонки під дією джерел тепла змінної потужності

2019, 62, № 2

анотації (06a)

62–73

Процюк Б. В., Синюта В. М. Нестаціонарне осесиметричне температурне поле необмеженого циліндра зі змінними по товщині теплофізичними характеристиками

2019, 62, № 2

анотації (07a)

74–81

Шевчук В. А. Узагальнені граничні умови радіаційно-конвективного теплооб­міну тіл зі середовищем через багатошарові неплоскі покриття

2019, 62, № 2

анотації (08a)

82–97

Ясінський А. В., Токовий Ю. В. Керування двовимірними стаціонарними тем­пе­ратурними напруженнями півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження

2019, 62, № 2

анотації (09a)

98106

Янковский А. П. Критический анализ двумерных уравнений теплового ба­лан­са композитных пластин, полученных на основе вариационных принци­пов теории теплопроводности. I. Общие двумерные теории

2019, 62, № 2

анотації (10a)

107119

Григоренко А. Я., Яремченко С. Н. О напряженно-деформированном состоянии эллиптических цилиндров в пространственной постановке

2019, 62, № 2

анотації (11a)

120–126

Назаренко В. М., Кіпніс О. Л. Вплив міжфазних зсувних тріщин біля кутової точки межі поділу середовищ біоднорідного тіла на напружений стан в околі цієї точки

2019, 62, № 2

анотації (12a)

127134

Максимович О. В., Соляр Т. Я. Розрахунок концентрації напружень біля штам­пів, отворів та тріщин у півплощині на основі методу інтегральних рів­нянь і розв’язків Ґріна

2019, 62, № 2

анотації (13a)

135–145

Ловейкін А. В. Рівновага пружної півплощини з жорстко закріпленою межею, яка послаблена похилим розрізом

2019, 62, № 2

анотації (14a)

146–160