Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2020. – 63, № 1

 

 

Зміст. Содержание. Contents

2020, 63, № 1

текст (00)

1–6

Сторож О. Г. Максимально акретивні та невід’ємні розширення не­від’ємного лінійного відношення

2020, 63, № 1

анотації (01a)

7–20

Баранецький Я. О., Демків І. І., Каленюк П. І. Нелокальна задача з ба­гатоточ­ковими збуреннями сильно регулярних за Біркгофом крайових умов для диференціального оператора парного порядку

2020, 63, № 1

анотації (02a)

21–36

Кунинець А. В., Кутнів М. В., Хоменко Н. В. Алгоритмічна реалізація точної триточкової різницевої схеми для задачі Штурма – Ліувілля

2020, 63, № 1

анотації (03a)

37–51

Квасниця Г. А., Шинкаренко Г. А. Аналіз задачі про гармонічні хвилі в пруж­них тілах і її -адаптивна скінченноелементна апроксимація

2020, 63, № 1

анотації (04a)

5264

Адлуцький В. Я., Лобода В. В. Скінченноелементний аналіз пружно-плас­тич­ного стану площини з еліптичним включенням при на­яв­ності міжфаз­ної тріщини

2020, 63, № 1

анотації (05a)

6574

Кунець Я. І., Матус В. В. Асимптотичний підхід у динамічних задачах теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями

2020, 63, № 1

анотації (06a)

7593

Попов В. Г. Двовимірні динамічні задачі теорії пружності, що зводяться до сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями

2020, 63, № 1

анотації (07a)

94–105

Острик В. І. Контакт берегів міжфазної напівнескінченної тріщини

2020, 63, № 1

анотації (08a)

106121

Кривий О. Ф., Морозов Ю. А. Фундаментальні розв’язки для кусково-од­норідного трансверсально-ізотропного пружного простору

2020, 63, № 1

анотації (09a)

122132

Максимук О. В. Особливості контактної взаємодії і зношування тон­ко­стінних елементів конструкцій

2020, 63, № 1

анотації (10a)

133148

Кушнір Р. М., Ясінський А. В., Токовий Ю. В. Відтворення теплового наван­таження функціонально-ґрадієнтної порожнистої кулі за поверхневими переміщеннями

2020, 63, № 1

анотації (11a)

149–160

Чекурін В. Ф., Бойчук Ю. В. Математична модель для визначення тем­пера­тури поверхні, покритої теплоізоляційним шаром

2020, 63, № 1

анотації (12a)

161172

Богданов В. Л., Григоренко А. Я., Сороченко Г. В., Тормахов Н. Н. Вли­яние формы и геометрических параметров кламмеров на проч­ность и удер­живающее усилие съемных ортопедических протезов

2020, 63, № 1

анотації (13a)

173–180

Демидюк М. В., Литвин Б. А. Оптимізація параметрів стоп і законів ру­ху двоногого крокуючого робота

2020, 63, № 1

анотації (14a)

181200

ХРОНІКА та ІНФОРМАЦІЯ

До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта

2020, 63, № 1

текст (15)

201203