Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2020. – 63, № 3

 

 

Зміст. Content

2020, 63, № 3

текст (00)

1–4

Григоренко Я. М., Беспалова О. І., Борейко Н. П.  Коливання спряжених оболонкових систем у полі комбінованих статичних навантажень

2020, 63, № 3

анотації (01a)

5–18

Киричок І. Ф., Жук Я. О., Чернюшок О. А., Тарасов А. П. Осесиметричні резонансні коливання і вібророзігрів податливої до зсуву непружної циліндричної оболонки з п’єзоактуаторами при жорсткому закріпленні її торців

2020, 63, № 3

анотації (02a)

1927

Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. Чисельне визначення частот і форм вільних коливань рівнобедрених трикутних пластин з вільними краями

2020, 63, № 3

анотації (03a)

2839

Кунець Я. І., Матус В. В., Максимів Ю. І., Рабош Р. В. Вплив тонкого металічного прошарку на поширення хвиль типу Блюштейна – Гуляєва у п’єзоелектричному тілі

2020, 63, № 3

анотації (04a)

4045

Станкевич В. З., Михаськів В. В. Інтенсивність динамічних напружень поздовж­ньо­го зсуву у періодично шаруватому композиті з круговими тріщинами

2020, 63, № 3

анотації (05a)

4654

Васільєв К. В., Сулим Г. Т. Метод прямого вирізування у моделюванні орто­троп­них тіл з тонкими пружними включеннями за поздовжнього зсуву

2020, 63, № 3

анотації (06a)

5568

Максимович М. О., Харченко Є. В. Визначення напружень в анізотропній смузі з отворами з використанням сингулярних інтегральних рівнянь та розв’язку Ґріна

2020, 63, № 3

анотації (07a)

6977

Ревенко В. П. Розв’язки тривимірних задач теорії пружності для ортотропних тіл

2020, 63, № 3

анотації (08a)

7884

Грицина О. Р. Некласичні лінійні теорії континуальної механіки

2020, 63, № 3

анотації (09a)

85106

Кіт Г. С., Андрійчук Р. М. Термонапружений стан півпростору за тепло­виділен­ня у сферичній області

2020, 63, № 3

анотації (10a)

107–112

Вовк О. М., Соляр Т. Я. Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару за складного теплообміну

2020, 63, № 3

анотації (11a)

113–122

Antonenko N. M., Tkachenko I. H., Shupchynska K. S. Axisymmetric thermo­elastic deformation of a multilayer foundation with imperfect thermal contact of its layers

2020, 63, № 3

анотації (12a)

123129

Максимук О. В., Сачук Ю. В., Яцюк С. М. Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі

2020, 63, № 3

анотації (13a)

130–135

П’янило Я. Д. Математичне моделювання масопереносу в складних технічних та медико-біологічних системах

2020, 63, № 3

анотації (14a)

136–149