journal

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

№ 36-37 (2023): ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Публікуються статті з механіки, фізико-математичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і процесів. 

Опубліковано: 2023-06-05

ISSN (print) - 1816-1545
ISSN (on-line) - 2617-5258

DOI https://doi.org/10.15407/fmmit

Головний редактор:  Є. Чапля;
Заступники головного редактора:  В.Пелих, Я. П'янило, Б. Гера;

Члени редколегії:  М.Андрійчук, Р. Бунь, Б.Виноградський, А.Власов, Б. Гайвась, О. Гачкевич, О. Грицина, А. Дзюба, І.Дияк, О.Іващенко, П. Каленюк, Ю. Кубік, М. Качмарек, П. Костробій, Р. Кушнір, О. Лимарченко, А.Лопатьєв, П. Малачівський, , О. Машков, Р. Мусій, Ю. Повстенко, Я. Рибіцькi, Г. Сулим, Р.Терлецький, О.Худолій, М. Цєшко, О. Чернуха.

№36
№37

У збірнику публікуються статті з механіки, фізико-математичного та комп'ютерного моделювання складних неперервно-дискретних систем і процесів. Призначений для викладачів, аспірантів та наукових працівників вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів. Збірник «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» визнаний ВАК України науковим фаховим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів: доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук за спеціальностями «Механіка» та «Інформатика і кібернетика»