|Секція A. Механіка| - |Секція Б. Математика|Секція A. МеханікаМohylyak Іvan. Nanostructuring of the silicon plates surface under the action of laser pulses. (Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NASU)

Андрійчук Роман. Функції Буссінеска тривимірної задачі термопружності для півпростору з джерелом тепла. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бовгира Ростислав. Структура та електронні властивості кластерів (ZnO)n (n=34. 60). (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бойко Дмитро, Токовий Юрій. Побудова аналітичного розв’язку тривимірної задачі термопружності для трансверсально ізотропного простору з внутрішніми джерелами тепла. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Бойчук Юрій. Обернена задача ідентифікації поверхневих радіаційних властивостей діелектричного шару. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Василишин Андрій. Термопружність анізотропного півпростору зі змішаними крайовими умовами на межі та внутрішніми тонкими неоднорідностями. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Васільєв Кирило. Про застосування методу прямого вирізування до задачі поздовжнього зсуву ортотропного клина з тріщиною на його бісектрисі. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Венгрин Юрій. Фотолюмінесцентні властивості нанопорошкових ZnO:(Mg, In) у газах. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Козачок Олег. Взаємодія текстурованих гладкими виїмками пружних тіл з урахуванням ідеального газу та рідини, що змочує їх поверхні. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Лазорик Іванна. Фотолюмінесцентні властивості легованих нанопорошкових матеріалів в газах. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Пантелюк Ульяна, Козачок Олег. Дослідження зносо – контакту двох тіл, одне з яких має виступ. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Пастернак Ярослав. Теплопровідність анізотропних тіл із просторовими нитчастими включеннями. (Луцький національний технічний університет)

Рабош Роман, Максимів Юлія. Розсіяння SH-хвиль на періодичній системі тонких п’єзоелектричних включень. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Рижа Ірина. Математична модель окиснення чадного газу: вплив структури поверхні каталізатора. (Національний університет “Львівська політехника”)

Савка Степан. Моделювання методом молекулярної динаміки процесів адсорбції газів на нанокластерах ZnO. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сеник Юлія. Моделювання напружено-деформованого стану локально неоднорідного електропровідного шару. (Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Хотенко Олена, Хотенко Ірина. Аналіз гармонік квадратично нелінійної гіперпружної плоскої поздовжньої хвилі. (Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України)

Секція Б. МатематикаBławat Patryk, Frączek Aurelia. Is it possible to spin a truck 90 degrees in a high-rise forest? (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Buhrii Oleh, Buhrii Nataliya, Kholyavka Oksana. On Carathèodory-Lasalle's theorems for systems of ordinary differential equations. (Ivan Franko National University of Lviv, National University “Lviv Polytechnic”, Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NASU)

Kabat Jakub. Вöröczky line arrangements and the freeness property. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Kuduk Grzegorz. Nonlocal problem with integral condition for bicalorican differential equations of second order. (Graduate of University of Rzeszow, Poland)

Kuduk Grzegorz. Nonlocal problem with integral condition for system of evolution equations of second order. (Graduate of University of Rzeszow, Poland)

Kuz Anton. The problem with distributed data for partial differential equations. (Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NASU)

Tombarkiewicz Maria, Mrozicki Kacper. On the alternation of the non-commutative group. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Zagorodnyuk Andriy, Hihliuk Anna. Algebras of Uniformly Analytic Functions on Banach Spaces. (Vasyl Stefanyk Precarpathian National University)

Zięba Maciej. Cone curves associated with a triangle. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Бешлей Василь, Петрук Олег. Числове моделювання карт поляризації залишку наднової 1006 року. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Біланик Ірина. Про збіжність гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду у параболічних областях. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Білоус Андрій. Діагоналізація ідемпотентних матриць над дуо кільцем. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Вербицька Софія, Калініна Валерія, Кирилич Володимир, Мільченко Ольга. Оптимальне керування гіперболічною задачею Дарбу-Стефана. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Гнатюк Олександр, Дубровна Наталія, Кирилич Володимир. Задача оптимального керування гіперболічною системою в секторі. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Євгеньєва Євгенія. Метод енергетичних оцінок для дослідження квазілінійних параболічних рівнянь. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України)

Загороднюк Андрій, Фуштей Василь. Диференціювання в просторі симетричних поліномів на l1. (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефанника, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Кравців Вікторія. Алгебра блочно-симетричних аналітичних функцій обмеженого типу на просторі l1 + l2. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Кузьо Тарас, Петрук Олег. Тривимірне моделювання залишку наднової Тихо Браге. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Ладзоришин Наталія. Про розв’язки матричного рівняння AX+BY=C над квадратичними евклідовими кільцями. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Мельник Іванна. Первинні, диференціально-первинні та квазіпервинні піднапівмодулі. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Патрій Мар’яна. Чисельне моделювання спектрів залишку наднової Тихо. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Пирч Назар. Про ізоморфізми вільних напівтопологічних груп. (Українська Академія Друкарства)

Покутний Олександр. Нелінійні крайові задачі для рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос. (Інститут математики НАН України)

Репетило Софія, Симотюк Михайло. Задача типу Діріхле-Неймана для рівнянь з частинними похідними, не розв’язаних відносно старшої похідної за часом. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Романів Андрій. Елемент майже стабільного рангу 1 над комутативною областю елементарних дільників. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Савка Іван. Нелокальна багатоточкова задача з умовами лінійного спряження для системи гіперболічного та параболічного рівнянь. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Сохацький Федір, Луценко Алла. Пучок многовидів ip-квазігруп. (Донецький національний університет імені Василя Стуса)

Сохацький Федір, Савчук Віктор. Про оборотність композиції двох багатомістних оборотних операцій. (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Тайстра Юрій. Про одну задачу для визначення однонапрямленого ізотропного поля Максвелла у просторі Керра. (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України)

Татарин Михайло, Стецко Микола. Точні розв’язки системи статичної (2+1) вимірної чорної діри з нелінійними електромагнітними полями та її термодинаміка. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Тузик Ірина. Про апроксимацію диференціально-різницевих рівнянь та їх стійкість. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича)

Турчин Юлія. Збіжність методу скінченних елементів з експоненціальними замінами для сингулярно-збуреної задачі адвекції-дифузії-реакції. (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Яшан Богдан. Задача з імпульсною дією для параболічних рівнянь з виродженням. (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича)